🔥 Letný výpredaj kníh = ZĽAVY do 83% 📚

Kvetoslava Mojtová

Našli sme 31 titulov

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl - pracovný zošit

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od staroveku až po súčasnosť. Vypracovávaním úloh sa Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
8,20€

Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci...

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
8,20€

Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa...

Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa oboznamujú s historickými udalosťami 20. storočia od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€
22,96€

Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať...

Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€
22,96€

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od...

V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od praveku až po súčasnosť. Pri opakovaní im pomáhajú ilustrácie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
28,00€
22,96€

Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2020)
Pracovný zošit

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou súčasťou vyučovania predmetu geografia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
8,20€

Zemepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica pre 9. ročník je poslednou v rade učebníc zemepisu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si postupne zopakujú...

Učebnica pre 9. ročník je poslednou v rade učebníc zemepisu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si postupne zopakujú poznatky o vzniku a vývoji Zeme, jednotlivých svetadieloch vrátane... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€
22,96€

Dejepis pre 6. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím

Kvetoslava Mojtová, I. Domancová, S. Jovankovič, Expol Pedagogika (2006)
Učebnica dejepisu sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od praveku až po koniec staroveku. Žiaci sa oboznámia...

Učebnica dejepisu sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od praveku až po koniec staroveku. Žiaci sa oboznámia so životom ľudí v týchto obdobiach, zistia... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,00€
18,90€

Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom...

Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€
25,20€

Történelem a speciális alapiskolák 8. osztálya számára

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2013)
Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci...

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných dejín tohto obdobia. Vypracovávaním úloh sa učia nielen práci s Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,00€
11,70€

Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou súčasťou vyučovania predmetu geografia. Prácou s rôznymi druhmi máp sa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,00€

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl - pracovný zošit

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl - pracovný zošit

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,05€

Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Pracovný zošit

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 7. ročník komplexný celok. Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci upevňujú vedomosti o minulosti od zámorských... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€

Zemepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Zemepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom...

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€

Dejepis pre 7. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím

Dejepis pre 7. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2010)
Učebnica dejepisu obsahovo a svojím spracovaním nadväzuje na predchádzajúce učebnice dejepisu. Sprevádza žiakov jednotlivými...

Učebnica dejepisu obsahovo a svojím spracovaním nadväzuje na predchádzajúce učebnice dejepisu. Sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od osídlenia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,00€

Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2001)
Pracovný zošit

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 7. ročník komplexný celok. Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci upevňujú vedomosti o minulosti od zámorských... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€

Történelem a speciális álapiskola 7. osztálya számára

Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
18,90€

Földrajz a speciális alapiskolák 8. osztálya számára

Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej polohe, prírodných podmienkach, obyvateľstve, hospodárstve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
40,00€
36,00€

Földrajz a speciális alapiskolák 7. osztálya számára

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2010)
Učebnica a učivo zemepisu nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci získajú základné poznatky o...

Učebnica a učivo zemepisu nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci získajú základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave, naučia sa základné... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,00€
18,90€

Földrajz a speciális alapiskolák 9. osztálya számára

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2005)
Učebnica pre 9. ročník je poslednou v rade učebníc zemepisu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si postupne zopakujú...

Učebnica pre 9. ročník je poslednou v rade učebníc zemepisu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si postupne zopakujú poznatky o vzniku a vývoji Zeme, jednotlivých svetadieloch... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,00€
18,90€