Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kvetoslava Mojtová

Našli sme 24 titulov

Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl (Kvetoslava Mojtová) [SK]

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa...

Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa oboznamujú s historickými udalosťami 20. storočia od... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,00€
14,88€

Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl (Kvetoslava Mojtová) [SK]

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom...

Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,00€
14,88€

Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Pracovný zošit

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 7. ročník komplexný celok. Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci upevňujú vedomosti o minulosti od zámorských... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,00€
4,65€

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Pracovný zošit

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,00€
4,65€

Dejepis Pracovný zošit pre 8. ročník špeciálnych základných škôl (Kvetoslava Moj

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci...

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,00€
4,65€

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl (Kvetoslava Mojtová) [SK]

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od...

V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od praveku až po súčasnosť. Pri opakovaní im pomáhajú ilustrácie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,00€
14,88€

Történelem a speciális alapiskolák 9. osztálya számára

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,00€
8,37€

Földrajz Munkafüzet a speciális alapiskolák 8. osztálya számára (Kvetoslava Mojt

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2008)
Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom...

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,00€
12,09€

Földrajz a speciális alapiskolák 9. osztálya számára (Kvetoslava Mojtová) [HU]

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2005)
Učebnica pre 9. ročník je poslednou v rade učebníc zemepisu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si postupne zopakujú...

Učebnica pre 9. ročník je poslednou v rade učebníc zemepisu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si postupne zopakujú poznatky o vzniku a vývoji Zeme, jednotlivých svetadieloch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Földrajz a speciális alapiskolák 8. osztálya számára (Kvetoslava Mojtová) [HU]

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2004)
Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať...

Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Dejepis pre 6. ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých (Kvetoslava Mojtová; Samuel J

Kvetoslava Mojtová, I. Domancová, S. Jovankovič, Expol Pedagogika (2006)
Učebnica dejepisu sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od praveku až po koniec staroveku. Žiaci sa oboznámia...

Učebnica dejepisu sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od praveku až po koniec staroveku. Žiaci sa oboznámia so životom ľudí v týchto obdobiach, zistia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Zemepis Pracovný zošit pre 8. ročník špeciálnych základných škôl (Kvetoslava Moj

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom...

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,00€
4,65€

Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl (Kvetoslava Mojtová) [SK]

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať...

Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,00€
14,88€

Földrajz a speciális alapiskolák 7. osztálya számára (Kvetoslava Mojtová) [HU]

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2010)
Učebnica a učivo zemepisu nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci získajú základné poznatky o...

Učebnica a učivo zemepisu nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci získajú základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave, naučia sa základné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Munkafüzet Történelem a speciális alapiskolák 8. osztálya számára (Kvetoslava Mo

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2013)
Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci...

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných dejín tohto obdobia. Vypracovávaním úloh sa učia nielen práci s Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,00€
8,37€

Dejepis pre 7. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím (Kveto

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2010)
Učebnica dejepisu obsahovo a svojím spracovaním nadväzuje na predchádzajúce učebnice dejepisu. Sprevádza žiakov jednotlivými...

Učebnica dejepisu obsahovo a svojím spracovaním nadväzuje na predchádzajúce učebnice dejepisu. Sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od osídlenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Földrajz Munkafüzet a speciális alapiskolák 9. osztálya számára (Kvetoslava Mojt

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2010)
Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom...

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,00€
8,37€

Zemepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl (Kvetoslava Mojtová) [SK]

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica pre 9. ročník je poslednou v rade učebníc zemepisu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si postupne zopakujú...

Učebnica pre 9. ročník je poslednou v rade učebníc zemepisu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si postupne zopakujú poznatky o vzniku a vývoji Zeme, jednotlivých svetadieloch vrátane... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,00€
14,88€

Munkafüzet Történelem a speciális alapiskolák 5. osztálya számára (Kvetoslava Mo

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2013)
Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 7. ročník komplexný celok. Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci...

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 7. ročník komplexný celok. Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci upevňujú vedomosti o minulosti od zámorských objavov po vznik... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,00€
8,37€

Zemepis Pracovný zošit pre 9. ročník špeciálnych základných škôl (Kvetoslava Moj

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom...

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,00€
4,65€