Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Karel Šebesta

Našli sme 18 titulov

Aktivní naslouchání při vyučování (Palenčárová Jana, Šebesta Karel)

Jana Palenčárová, Karel Šebesta, Portál (2006)
Aktivní naslouchání při vyuč. - Rozvíjení komunik.dovedností - Edice: Pedagogická praxe - PORTÁL - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná

Naslouchání je zdaleka nejvyužívanější komunikační dovedností. To dokazují i četné domácí a zahraniční výzkumy, přesto je umění naslouchat věnována v našich školách jen velmi malá pozornost... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,16€
8,52€

Čítanka 3/2 pracovní sešit

Čítanka 3/2 pracovní sešit

Karel Šebesta, Kateřina Váňová, Fraus (2009)
pro 3. ročník ZŠ

V pracovních sešitech pro 3. ročník není písanková část samostatně vyčleněna - nácvik psaní je součástí cvičení práce s textem. Úkoly předpokládají hravou aktivitu žáků a snaží se dávat jim k ní podněty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,77€

Čítanka 5 Příručka učitele

Čítanka 5 Příručka učitele

Karel Šebesta, Kateřina Váňová, Fraus (2011)
Pro 5. ročník základní školy

Texty v učebnici jsou rozděleny do deseti tematických oblastí, vyhraněných zpravidla i žánrově. Je přehledně zpracovaná, obsahuje časově tematický plán učiva, výstupy a klíčové kompetence, pro každou kapitolu je zde vymezen... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
23,45€

Čítanka 2 pro ZŠ učebnice

Čítanka 2 pro ZŠ učebnice

Karel Šebesta, Kateřina Váňová, Fraus (2008)
pro 2. ročník zákalndí školy

Čítanka obsahuje 36 lekcí, sdružených do 6 tematických oblastí, jež se volně vážou k tematickým oblastem prvouky. Každá tematická oblast je členěna do dvou komplementárních okruhů o třech lekcích... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,53€

Vyučování cizího jazyka

Karel Šebesta, Filozofická fakulta UK v Praze (2017)
Terminologický slovník

Slovník, který držíte nyní v rukou, zpracovává českou terminologii v oblasti osvojování jazyka (zvláště druhého/cizího) a jeho vyučování, výzkumu v této oblasti, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,81€
8,97€

Čítanka 2/1. díl Pracovní sešit s písankou

Čítanka 2/1. díl Pracovní sešit s písankou

Karel Šebesta, Kateřina Váňová, Fraus (2008)
Pro 2. ročník záklandí školy

Čtyřdílné pracovní sešity spojené s písankou představují integrované pracovní učebnice čtení a psaní, kde je vždy jedna část věnována komunikační a literární výchově a druhá část slouží jako písanka. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
1,83€

Čítanka 5 pro ZŠ učebnice

Čítanka 5 pro ZŠ učebnice

Karel Šebesta, Kateřina Váňová, Fraus (2011)
pro 5. ročník zákalndí školy

Texty v učebnici jsou rozděleny do deseti tematických oblastí, vyhraněných zpravidla i žánrově. Kromě textů nabízí čítanka doplňující otázky, úkoly k zamyšlení a zajímavé informace literárního i neliterárního charakteru. Hl Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,53€

Čítanka 4 Příručka učitele

Čítanka 4 Příručka učitele

Karel Šebesta, Kateřina Váňová, Fraus (2010)
Pro 4. ročník zákadní školy

Je přehledně zpracovaná, obsahuje časově tematický plán učiva, výstupy a klíčové kompetence, pro každou kapitolu je zde vymezen její cíl. Dále jsou zde nezbytné informace o mezipředmětových vztazích a přehledy, které odkazují na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
23,45€

Čítanka 3/1 pracovní sešit

Čítanka 3/1 pracovní sešit

Karel Šebesta, Kateřina Váňová, Fraus (2009)
pro 3. ročník ZŠ

Pracovní sešity obsahují různá cvičení, která vedou k práci s textem a ke čtenářské gramotnosti. Procvičování psaní je součástí volného psaní u jednotlivých cvičení. Nemají písankový charakter. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,30€

Čítanka 2 Příručka učitele

Čítanka 2 Příručka učitele

Karel Šebesta, Kateřina Váňová, Fraus (2009)
Pro 2. rořčník základní školy

Je přehledně zpracovaná, obsahuje časově tematický plán učiva, výstupy a klíčové kompetence, pro každou kapitolu je zde vymezen její cíl. Dále jsou zde nezbytné informace o mezipředmětových vztazích a přehledy, které odkazují na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
23,45€

Čítanka 3 Příručka učitele

Čítanka 3 Příručka učitele

Je přehledně zpracovaná, obsahuje časově tematický plán učiva, výstupy a klíčové kompetence, pro každou kapitolu je zde vymezen její cíl. Dále jsou zde nezbytné informace o mezipředmětových vztazích a přehledy, které odkazují na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
23,45€

Čítanka 3 pro ZŠ učebnice

Čítanka 3 pro ZŠ učebnice

Karel Šebesta, Kateřina Váňová, Fraus (2009)
pro 3. ročník zákalndí školy

Čítanka je členěna do deseti tematických celků, které jsou prezentovány jednotlivými žánry. Součástí jsou dva pracovní sešity. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,53€

Čítanka 7 Učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia

Čítanka 7 Učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia

Čítanky nové generace jsou zcela novou učebnicovou řadou. Zohledňují moderní trendy ve výuce literární výchovy a přihlížejí k podnětům a požadavkům učitelů, kteří užívají původní učebnicovou řadu. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,35€

Čítanka 7 Příručka učitele

Čítanka 7 Příručka učitele

Nové generace čítanek jsou zpracovány tak, aby odpovídaly moderním trendům ve výuce literatury a podporovaly čtenářskou gramotnost žáků. Nejedná se reedici původní řady, ale zcela nové zpracování zohledňující požadavky učitelů. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
26,27€

Čítanka 2/4. díl Pracovní sešit s písankou

Čítanka 2/4. díl Pracovní sešit s písankou

Karel Šebesta, Kateřina Váňová, Fraus (2008)
A přílohou Přehlad učiva

Čtyřdílné pracovní sešity spojené s písankou představují integrované pracovní učebnice čtení a psaní, kde je vždy jedna část věnována komunikační a literární výchově a druhá část slouží jako písanka. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,30€

Čítanka 2/3. díl Pracovní sešit s písankou

Čítanka 2/3. díl Pracovní sešit s písankou

Čtyřdílné pracovní sešity spojené s písankou představují integrované pracovní učebnice čtení a psaní, kde je vždy jedna část věnována komunikační a literární výchově a druhá část slouží jako písanka. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
1,83€

Čítanka 2/2. díl Pracovní sešit

Čítanka 2/2. díl Pracovní sešit

Čtyřdílné pracovní sešity spojené s písankou představují integrované pracovní učebnice čtení a psaní, kde je vždy jedna část věnována komunikační a literární výchově a druhá část slouží jako písanka. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
1,83€

Čítanka 4 pro ZŠ učebnice

Čítanka 4 pro ZŠ učebnice

Karel Šebesta, Kateřina Váňová, Fraus (2010)
pro 4. ročník zákalndí školy

Texty v učebnici jsou rozděleny do deseti tematických oblastí, vyhraněných zpravidla i žánrově. Kromě textů nabízí čítanka doplňující otázky, úkoly k zamyšlení a zajímavé informace literárního i neliterárního charakteru. H Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,53€