🌸 Majáles knižných zliav 📚

Jaroslav Kita

Našli sme 6 titulov

Nákup a predaj

Jaroslav Kita, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov,...

Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov, ich hlbších súvislostí, k vymedzeniu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,10€
13,59€

Marketing

Marketing

Jaroslav Kita, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom učebnice je poznanie základov marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná...

Cieľom učebnice je poznanie základov marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná reagovať na zložité a neisté situácie a byť nástrojom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,90€

Nákup a predaj

Nákup a predaj

Jaroslav Kita, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Publikácia si kladie za cieľ prispieť k poznaniu nákupu a predaja ako základných obchodných funkcií podnikov na trhu...

Publikácia si kladie za cieľ prispieť k poznaniu nákupu a predaja ako základných obchodných funkcií podnikov na trhu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,50€

Marketing

Marketing

Jaroslav Kita, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Cieľom učebnice je štúdium marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná reagovať na...

Cieľom učebnice je štúdium marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná reagovať na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,99€

Marketing

Marketing

Marketing orientuje podnikakatľské úsilie na také stratégie, systém organizácie a činnosti, ktoré umožňujú dosiahnuť úspech v podmienkach trhovej ekonomiky. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,44€

Marketing

Marketing

Jaroslav Kita, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2005)
Tretie, prepracované a doplnené vydanie

Publikácia je zostavená tak, aby bola logickým vodidlom problematikou marketingu. Vychádza zo základných pojmov a smeruje k analýze toho, čo sa uskutočňuje v podniku, ktorý realizuje marketing... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,27€