📚 Horúce knižné zľavy

Jana Striežovská

Našli sme 8 titulov

Číselko

Číselko

Miroslav Belic, Jana Striežovská, Aitec (2011)
Nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ

Pracovný zošit je určený na nácvik písania štandardizovaných tvarov číslic a čísel v 1. ročníku ZŠ. Okrem čísel si žiak... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
2,00€

Matematika pre prvákov (2. časť)

Miroslav Belic, Jana Striežovská, Aitec (2015)
pracovná učebnica Dvojdielna pracovná učebnica je spracovaná podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Preferuje...

Dvojdielna pracovná učebnica je spracovaná podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Preferuje tradičné prístupy vyučovania školskej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,90€
5,49€

Matematika pre prvákov - zbierka úloh

Miroslav Belic, Jana Striežovská, Aitec (2013)
Zbierka úloh je tradičnou a žiadanou učebnou pomôckou k učebniciam matematiky. Zbierka ponúka množstvo príkladov a slovných...

Zbierka úloh je tradičnou a žiadanou učebnou pomôckou k učebniciam matematiky. Zbierka ponúka množstvo príkladov a slovných úloh na docvičovanie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,15€
6,65€

Matematika pre prvákov (1. časť)

Miroslav Belic, Jana Striežovská, Aitec (2015)
pracovná učebnica Dvojdielna pracovná učebnica je spracovaná podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Preferuje...

Dvojdielna pracovná učebnica je spracovaná podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Preferuje tradičné prístupy vyučovania školskej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,90€
5,49€

Matematika pre druhákov (aitec offline)

Miroslav Belic, Jana Striežovská, Aitec (2018)
Matematika pre druhákov (1. a 2. časť), zbierka úloh z matematiky pre druhákov

NOVINKA medzi diskami prináša multimediálne prezentácie obľúbené medzi učiteľmi, zároveň však ponúka množstvo ďalších výhod a funkcií vhodných pri príprave na vyučovanie a aj priamo počas neho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
36,00€
33,48€

Séria tabúľ s číslami a číslicami

Miroslav Belic, Jana Striežovská, Aitec
pre 1. a 2. ročník ZŠ

Séria tabúľ s číslami a číslicami pre 1. ročník ZŠ je doplnkový učebný materiál určený najmä pre vyučovanie matematiky v 1. ročníku základnej školy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,40€
14,32€

Matematika pre druhákov (aitec offline)

Matematika pre druhákov (aitec offline)

Miroslav Belic, Jana Striežovská, Aitec (2018)
Matematika pre druhákov (1. a 2. časť), zbierka úloh z matematiky pre druhákov

aitec offline k Matematike pre druhákov je produkt metodickej podpory nezávislý od internetového pripojenia. NOVINKA medzi... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
36,00€

Matematika pre prvákov (aitec offline)

Miroslav Belic, Jana Striežovská, Aitec (2018)
Matematika pre prvákov (1. a 2. časť), zbierka úloh z matematiky pre prvákov

NOVINKA medzi diskami prináša multimediálne prezentácie obľúbené medzi učiteľmi, zároveň však ponúka množstvo ďalších výhod a funkcií vhodných pri príprave na vyučovanie a aj priamo počas neho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
36,00€
33,48€