💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Kniha Matematika pre prvákov (2. časť) - Miroslav Belic, Jana Striežovská

Matematika pre prvákov (2. časť)

pracovná učebnica Dvojdielna pracovná učebnica je spracovaná podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Preferuje...


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,70€
Zľava 7%
5,30€

pracovná učebnica

Dvojdielna pracovná učebnica je spracovaná podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Preferuje tradičné prístupy vyučovania školskej matematiky, učivo je rozdelené na celý školský rok rovnomerne a prehľadne. Učivo je spracované na základe dlhodobých praktických skúseností autorov a obohatené o zaujímavé úlohy a postupy, ktoré využívajú poznatky modernej didaktiky matematiky. Strany tvoria uzavreté celky kvôli možnosti naplánovania si postupu rovnomerne na celý školský rok. Každá strana obsahuje úlohy pre všetky skupiny žiakov (učiteľ môže využiť individualizáciu výchovno-vyučovacieho postupu).

Žiaci sa prostredníctvom strán pracovnej učebnice oboznamujú s témami:

Prirodzené čísla 1 až 20 a 0,
Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20,
Geometria a meranie,
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie.

Jednotlivé témy sú navzájom poprepájané a doplnené o úlohy na rozvoj finančnej gramotnosti. Okrem bežných tém sú posilnené a doplnené aj úlohy na určovanie párneho a nepárneho počtu, propedeutika riešenia nerovníc, rozšírený okruh pojmov na porovnávanie, neštandardné jednotky dĺžky, špecifické úlohy na orientáciu v štvorcovej sieti, zhodné zobrazenia, dichotomickému a trichotomickému triedeniu na skupiny, práca s kvantifikovanými výrokmi a rôznym druhom usporiadania predmetov.

Titul je súčasťou pripravovanej série učebných materiálov pre vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ od autorov M. Belica – J. Striežovskej. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ s propedeutickými prvkami aj pre 2. stupeň ZŠ.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2015 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081461040 Počet strán: 80 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách