🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Ingrid Veverková

Našli sme 5 titulov

Ekonomika školy a školského zariadenia

Ingrid Veverková, Wolters Kluwer (2014)
Publikácia „Ekonomika školy a školského zariadenia“ je samostatným odborným knižným titulom a súčasne aj akýmsi voľným...

Publikácia „Ekonomika školy a školského zariadenia“ je samostatným odborným knižným titulom a súčasne aj akýmsi voľným pokračovaním uspešnej knihy „Riadenie školy a školského zariadenia“ (2013). Autorka sa v nej zamerala na ekonomický... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,80€
12,16€

Základná škola

Ingrid Veverková, Wolters Kluwer (2014)
Publikácia rieši problematiku zriaďovania škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania,...

Publikácia rieši problematiku zriaďovania škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky základnej školy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,50€
9,03€

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár

Ingrid Veverková, Wolters Kluwer (2014)
Publikácia si dáva za cieľ podrobne vysvetliť čitateľom jednotlivé ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových...

Publikácia si dáva za cieľ podrobne vysvetliť čitateľom jednotlivé ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,90€

Materská škola - organizácia a manažment

Materská škola - organizácia a manažment

Ingrid Veverková, Wolters Kluwer (2014)
Publikácia sa venuje, organizácii a riadeniu prevádzky materských škôl. Naväzuje na predchádzajúce tituly ""Riadenie školy a...

Publikácia sa venuje, organizácii a riadeniu prevádzky materských škôl. Naväzuje na predchádzajúce tituly ""Riadenie školy a školských zariadení"" (2013) a ""Ekonomika školy a školských zariadení"" (2014), ktoré sa všeobecne venovali... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,80€

Riadenie školy a školského zariadenia

Riadenie školy a školského zariadenia

Ingrid Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Podmienkou efektívneho fungovania výchovnovzdelávacieho zariadenia je osvojenie si moderných manažérskych metód zo strany...

Podmienkou efektívneho fungovania výchovnovzdelávacieho zariadenia je osvojenie si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa. Jeho odbornosť v manažovaní školy či školského zariadenia je daná schopnosťou plánovať,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,80€