Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Eva Farkašová

Našli sme 10 titulov

Etická výchova 2 - Pre 2. ročník základných škôl

Eva Farkašová, Expol Pedagogika (2020)
Navzájom sa počúvame, nezištne si pomáhame, radi sa máme.

Pracovný zošit Etická výchova pre 2. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre druhý ročník ZŠ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
5,40€

Etická výchova 1 - pre 1. ročník základných škôl

Eva Farkašová, Expol Pedagogika (2020)
Lepšie sa spoznáme, pekne sa správame, doma pomáhame.

Pracovný zošit Etická výchova 1 pre 1. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre prvý ročník ZŠ ako zaujímavý a účelný doplnok pre každého prváka na hodiny Etickej výchovy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
5,40€

Cudzie jazyky pre každého prváka (Pracovný zošit)

Neoddeliteľnou súčasťou čítanky Cudzie jazyky pre každého prváka je pracovný zošit s ďalšími úlohami, cvičeniami a aktivitami, prostredníctvom ktorých sa precvičuje a utvrdzuje učivo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
3,00€
2,55€

Cudzie jazyky pre každého prváka (Čítanka)

Obrázková čítanka na vyučovanie anglického alebo nemeckého jazyka v 1. ročníku je založená na príbehu, ktorý sa postupne rozvíja počas celého školského roka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,65€
3,10€

Etická výchova 3 - pre 3. ročník základných škôl

Eva Farkašová, Eva Mozolová, Expol Pedagogika (2021)
Spoznávame seba, spoznávame svet, pomáhame teraz a hneď

Pracovný zošit je spracovaný moderne a pútavo, reflektuje vekové osobitosti žiakov tretieho ročníka a súčasné trendy v grafickej a obrazovej rovine... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,30€

Etická výchova pre 4. ročník ZŠ        

Pracovný zošit Etická výchova pre 4. ročník základných škôl... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,30€

Cudzie jazyky pre každého prváka (Metodická príručka)

Beata Menzlová, Eva Farkašová, Květa Biskupičová, Silvia Pokrivčáková, Orbis Pictus Istropolitana (2011)
V Metodickej príručke sa nachádzajú typy pre učiteľov, ako pracovať s čítankou a pracovným zošitom Cudzie jazyky pre každého...

V Metodickej príručke sa nachádzajú typy pre učiteľov, ako pracovať s čítankou a pracovným zošitom Cudzie jazyky pre každého... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
12,75€
10,84€

Jazyky hrou (Pracovné listy)

Jazyky hrou (Pracovné listy)

Výsledkom viac ako 9-ročného pokusného overovania na základných školách je originálna sada na vyučovanie cudzích jazykov na 1. stupni Jazyky hrou. Použitá slovná zásoba... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,00€

Jazyky hrou

Jazyky hrou

Obrázkové pracovné listy deťom umožnia na hodinách angličtiny alebo nemčiny zahrať sa rôzne zaujímavé hry... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,62€

Etická výchova pre 2. ročník ZŠ - Metodické poznámky

Etická výchova pre 2. ročník ZŠ - Metodické poznámky

Metodické poznámky sú prehľadne a prakticky spracované. Obsahujú námety na organizáciu vyučovacej hodiny, odporúčania a pokyny, ako začleniť pracovné listy a aktivity do hodín a ako s nimi pracovať, zaradenie k výkonovým a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€