Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy autora Beata Menzlová

Našli sme 18 titulov

JA! Nemčina - maturita - základná úroveň (B1)

Precvičovanie slovnej zásoby k jednotlivým maturitným témam, počúvania a čítania s porozumením, gramatiky, písomného a ústneho prejavu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
12,40€

JA! Maturita - Němčina: Základní úroveň

Beata Menzlová, Michal Dvorecký, Tomáš Černý, Verena Paar, Enigma (2009)
Základní úroveň + CD - Edice: Maturita v kapse - Enigma - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 192 str. - ISBN: 978

Vhodné k přípravě na státní maturity! ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,75€
9,00€

Cudzie jazyky pre každého prváka (Pracovný zošit)

Neoddeliteľnou súčasťou čítanky Cudzie jazyky pre každého prváka je pracovný zošit s ďalšími úlohami, cvičeniami a aktivitami, prostredníctvom ktorých sa precvičuje a utvrdzuje učivo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,00€
2,20€

Hallo 5 (Arbeitsheft)

Beata Menzlová, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Pracovný zošit k učebnici nemčiny pre základné školy

Pracovný zošit Hallo 5 je určený žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorí sú už pokročilí v komunikácii v nemeckom jazyku. Učebnica a pracovný zošit tvoria zosúladený celok, ktorý učiteľovi poskytuje množstvo materiálu a námetov na každodenné vyučovanie. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,30€
2,81€

Hallo, da bin ich! 3 - Basis (Metodická príručka)

Metodická príručka je komplexným materiálom pre učiteľa nemeckého jazyka. Obsahuje krátky teoretický úvod s praktickými radami a námetmi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,65€
3,10€

Hallo 5 (Lehrbuch)

Beáta Menzlová, , Orbis Pictus Istropolitana
Moderná učebnica nemčiny pre základné školy

Učebnica nemeckého jazyka pre 8. a 9. ročník ZŠ schválená Ministerstvom školstva SR. Nadväzuje na Hallo, da bin ich 4! Koncepcia je postavená na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
4,00€
3,40€

Cudzie jazyky pre každého prváka (Čítanka)

Obrázková čítanka na vyučovanie anglického alebo nemeckého jazyka v 1. ročníku je založená na príbehu, ktorý sa postupne rozvíja počas celého školského roka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
2,29€

Cudzie jazyky pre každého prváka (Metodická príručka)

Cudzie jazyky pre každého prváka (Metodická príručka)

Beata Menzlová, Eva Farkašová, Květa Biskupičová, Silvia Pokrivčáková, Orbis Pictus Istropolitana (2011)
V Metodickej príručke sa nachádzajú typy pre učiteľov, ako pracovať s čítankou a pracovným zošitom Cudzie jazyky pre každého...

V Metodickej príručke sa nachádzajú typy pre učiteľov, ako pracovať s čítankou a pracovným zošitom Cudzie jazyky pre každého... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,75€

Hallo, da bin ich! 3 - Neu (Arbeitsheft)

Hallo, da bin ich! 3 - Neu (Arbeitsheft)

Alexandra Olejárová, Beata Menzlová, Orbis Pictus Istropolitana (2011)
Pracovný zošit Hallo 3, da nin ich! 3 Neu je určený žiakom 5. a 6. ročníka ZŠ, ktorí už majú základy nemeckého jazyka....

Pracovný zošit Hallo 3, da nin ich! 3 Neu je určený žiakom 5. a 6. ročníka ZŠ, ktorí už majú základy nemeckého jazyka.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,30€

Jazyky hrou

Jazyky hrou

Obrázkové pracovné listy deťom umožnia na hodinách angličtiny alebo nemčiny zahrať sa rôzne zaujímavé hry... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,62€

Zbierka úloh zo slovenského jazyka + Zbierka úloh z matematiky (7. ročník)

Zbierka úloh zo slovenského jazyka + Zbierka úloh z matematiky (7. ročník)

Beata Menzlová, Michal Dvorecký, Renáta Somorová, Verena Paar, Príroda
Kolekcia dvoch titulov pre siedmakov

Kolekcia dvoch titulov pre siedmakov z vydavateľstva Príroda - Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 7. ročník základných škôl a Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník základných škôl... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,09€

Mit Links zum Abitur in Deutsch

Mit Links zum Abitur in Deutsch

Beata Menzlová, Michal Dvorecký, Verena Paar, Príroda (2007)
Príprava študentov na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka. Otestovanie vedomostí a schopností, ohodnotenie a príležitosť na...

Príprava študentov na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka. Otestovanie vedomostí a schopností, ohodnotenie a príležitosť na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,30€

Hallo, da bin ich! 3 (Slovník, spevník)

Hallo, da bin ich! 3 (Slovník, spevník)

Slovník a spevník prináša veselé a obľúbené piesne, ktoré sa môžu žiaci na hodinách nemeckého jazyka naučiť. Vhodným doplnkom k spevníku je sada... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,00€

Mit links zum Abitur in Deutsch - Nová maturita z nemeckého jazyka - interná časť, ústna forma + externá časť s CD

Mit links zum Abitur in Deutsch - Nová maturita z nemeckého jazyka - interná časť, ústna forma + externá časť s CD

Beata Menzlová, Michal Dvorecký, Verena Paar, Príroda
Kolekcia dvoch titulov pre maturantov

Kolekcia dvoch titulov určená hlavne maturantom z nemeckého jazyka z vydavateľstva Príroda - Mit links zum Abitur in Deutsch - Nová maturita z nemeckého... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,87€

Hallo, da bin ich! 3 - Basis (Arbeitsheft)

Hallo, da bin ich! 3 - Basis (Arbeitsheft)

Alexandra Olejárová, Beata Menzlová, Helena Hanuljaková, Ursula Nováková, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Pracovný zošit k učebnici nemčiny pre základné školy

Súbor Hallo 3 Basis je určený najmä žiakom na 2. stupni základných škôl, ktorí si budujú základy nemeckého jazyka, a je prípravou na prácu s ďalšími... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,30€

Hallo, da bin ich! 3 - Basis (Arbeitsheft)

Hallo, da bin ich! 3 - Basis (Arbeitsheft)

Alexandra Olejárová, Beata Menzlová, Helena Hanuljaková, Ursula Nováková, Orbis Pictus Istropolitana (2010)
Súbor Hallo 3 Basis je určený najmä žiakom na 2. stupni ZŠ, ktorí si budujú základy nemeckého jazyka, a je prípravou na...

Súbor Hallo 3 Basis je určený najmä žiakom na 2. stupni ZŠ, ktorí si budujú základy nemeckého jazyka, a je prípravou na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,56€

Hallo, da sind wir! 4 (Arbeitsheft)

Hallo, da sind wir! 4 (Arbeitsheft)

Beata Menzlová, , Orbis Pictus Istropolitana
Pracovný zošit k učebnici nemčiny

Pracovný zošit k učebnici Hallo 4 je zostavený podľa najnovších didaktických poznatkov a vychádza nielen z praktickej skúsenosti autoriek, ale aj z ohlasov Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,30€