📚 Veľký knižný výpredaj

Dušan Meško

Našli sme 11 titulov

Medinfo 1

Dušan Meško, , Osveta (2006)
Kniha je určená študentom medicíny, ošetrovateľstva a nelekárskych zdravotníckych študijných programov, ich pedagógom,...

Kniha je určená študentom medicíny, ošetrovateľstva a nelekárskych zdravotníckych študijných programov, ich pedagógom,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,31€
4,35€

Akademická príručka

Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra, , Osveta (2013)
Táto publikácia sa zaoberá otázkami, s ktorými sa stretávajú stredoškolskí a univerzitní študenti, ale aj ich učitelia,...

Príručka obsahuje široké spektrum odporúčaní, ktoré sa týkajú získavania a spracovania odborných informácií a prezentovania výsledkov práce v hovorenej, písanej, kombinovanej, v normovanej i nenormovanej podobe u nás aj v zahraničí. Užitočné informácie.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
6,56€

VIVAT ACADEMIA: 95 rokov Univerzity Komenského

VIVAT ACADEMIA: 95 rokov Univerzity Komenského (e-kniha)

Kniha VIVAT ACADEMIA: 95 rokov Univerzity Komenského, ktorej zostavovateľom je prorektor UK prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., mapuje udalosti z počiatkov UK, jej fakúlt a súčastí, približuje spomienky osobností univerzity, ale napríklad... Zobraziť viac


VIA COMENIANA

VIA COMENIANA (e-kniha)

Dielo VIA COMENIANA od autorov RNDr. Pavla Demeša, CSc. (člena Správnej rady UK), a prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., v obrazoch a v časovej línii zaznamenáva najvýznamnejšie míľniky v histórii najstaršej slovenskej univerzity... Zobraziť viac


Akademická príručka

Akademická príručka

Dušan Meško, Dušan Katuščák, , Osveta (2004)
Príručka je určená stredoškolským a vysokoškolským študentom a pedagógom, školiteľom, tútorom, oponentom prác, doktorandom,...

Príručka je určená stredoškolským a vysokoškolským študentom a pedagógom, školiteľom, tútorom, oponentom prác, doktorandom,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,27€

Vademékum klinickej biochémie/Vademecum of Clinical Biochemistry

Vademékum klinickej biochémie/Vademecum of Clinical Biochemistry

Dušan Meško, , Osveta (1998)

Dielo, ktoré autori predkladajú širokej lekárskej a študentskej verejnosti, reprezentuje novú koncepciu, ktorá prehľadnou a nenáročnou formou pomôže pri pregraduálnom i postgraduálnom štúdiu, v laboratóriách, v dennej klinickej praxi,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,64€

Akademická příručka

Akademická příručka

Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra, , Osveta (2006)
Práce SVOČ a SOČ, akademická etiketa... - OSVETA - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 480 str. - ISBN: 80-8063-219-7

Práce SVOČ a SOČ, akademická etiketa... - OSVETA - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 480 str. - ISBN: 80-8063-219-7 Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,60€

Telovýchovnolekárske vademecum

Telovýchovnolekárske vademecum

V súvislosti s uvedomovaním si zodpovednosti za vlastné zdravie, za zdravie svojich detí, najmä vo vyspelých štátoch sa pohybová aktivita stáva čoraz častejšie pevnou súčasťou životosprávy po celý život. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,64€

Akademická príručka

Akademická príručka

Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra, , Osveta (2005)
2., upravené a doplnené vydanie.Obsahuje široké spektrum odporúčaní, ktoré sa týkajú získavania a spracovania odborných...

2., upravené a doplnené vydanie.Obsahuje široké spektrum odporúčaní, ktoré sa týkajú získavania a spracovania odborných... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,95€

Differential Diagnosis in Laboratory Medicine

Differential Diagnosis in Laboratory Medicine

This extensive handbook is indispensable.It enables clinicians and physicians to establish a precise diagnosis and to take... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
121,56€

Differential Diagnosis by Laboratory Medicine (Diferenciálna diagnostika pomocou laboratórnej medicíny)

Differential Diagnosis by Laboratory Medicine (Diferenciálna diagnostika pomocou laboratórnej medicíny)

Ako uvádzajú svetové knižné katalógy a internetové knižné katalógy, ide o unikátnu, ojedinelú, interdisciplinárnu, pre štúdium a prax nepostrádateľnú knihu napísanú v jazyku anglickom, príručku klinickej biochémie a laboratórnej medicíny... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
97,92€