📚 Viac ako 60 000 kníh doručíme do Vianoc!🎄

Aristoteles

Našli sme 15 titulov

Rétorika

Aristoteles, Thetis (2009)
Dielom Rétorika završuje Aristoteles skúmanie spoločenských javov, politického systému, vzťahov vytvárajúcich sa v obci,...

Dielom Rétorika završuje Aristoteles skúmanie spoločenských javov, politického systému, vzťahov vytvárajúcich sa v obci,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,92€
12,02€

O nebi, O vzniku a zániku

Aristoteles, Thetis (2012)
Starovekí filozofi sa vo svojich bádaniach často zaoberali problematikou súvisiacou so skúmaním sveta, s existenciou Zeme a...

Starovekí filozofi sa vo svojich bádaniach často zaoberali problematikou súvisiacou so skúmaním sveta, s existenciou Zeme a iných vesmírnych telies, rozmýšľali, ako vznikol svet, čo bolo a je príčinou pôvodu a fungovania vesmíru... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,74€
12,78€

Poetika

Aristoteles, Thetis (2009)
Dielo Poetika predstavujú v skutočnosti 2 knihy o podstate poézie a jej základných formách. Dielo Poetika sa zaoberá...

Dielo Poetika predstavujú v skutočnosti 2 knihy o podstate poézie a jej základných formách. Dielo Poetika sa zaoberá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,97€
9,27€

Athénská ústava

Aristoteles, TeMi (2004)
Nejuniverzálnější duch antiky Aristotelés vynikal kromě originality myšlení i nesmírnou tvůrčí potencí. Za svůj život napsal...

Nejuniverzálnější duch antiky Aristotelés vynikal kromě originality myšlení i nesmírnou tvůrčí potencí. Za svůj život napsal... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,93€
11,09€

Aténska ústava

Aristoteles, Kalligram (2009)
Diogenes Laertios vo svojom známom diele Životy, názory a výroky slávnych filozofov zaradil do zoznamu Aristotelových prác...

Diogenes Laertios vo svojom známom diele Životy, názory a výroky slávnych filozofov zaradil do zoznamu Aristotelových prác... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,00€
12,09€

Politika

Politika

Základné dielo filozofickej a politologickej svetovej literatúry, významná pomôcka pre študentov dejín filozofie, filozofie a politológie, zasvätenie do klasických predstáv o spôsoboch a filozofii politiky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,93€

Etika Nikomachova

Aristoteles napísal spolu tri etiky: Veľkú etiku, Etiku Nikomachovu a jej inú verziu - Etiku Eudémovu. Aristoteles zakladá... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,50€
7,91€

Metafyzika

Metafyzika

Aristoteles, Rezek (2008)
Kapesní vydání

Jeden ze základních textů řecké filosofie. Co je vlastně skutečné? Jednotlivé nebo obecné? Platón tvrdil, že skutečnost přísluší pouze obecným idejím a jednotlivosti jsou jen nedokonalé z nich odvozené napodobeniny. Podle Aristotela, který s Platónem... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,16€

Fyzika

Fyzika

Aristoteles, Rezek (2010)
Kapesní vydání

Spis přináší Aristotelovo učení o principech neboli počátcích výkladu přírody a podrobný rozbor pojmů náhody, nutnosti,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,56€

Etika Níkomachova

Etika Níkomachova

Aristoteles, Rezek (2013)
Etika Níkomachova je klasickým dílem filosofické etiky. Poprvé systematicky probírá otázku ctnostného jednání, uměřenosti a...

Etika Níkomachova je klasickým dílem filosofické etiky. Poprvé systematicky probírá otázku ctnostného jednání, uměřenosti a nezdrženlivosti, spravedlnosti, úmyslnosti a dobrovolnosti, slasti a blaženosti. Kniha je proto základním pramenem pro filosofy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,42€

Politika

Aristoteles, Kalligram (2009)
Základné dielo filozofickej a politologickej svetovej literatúry, významná pomôcka pre študentov dejín filozofie, filozofie...

Základné dielo filozofickej a politologickej svetovej literatúry, významná pomôcka pre študentov dejín filozofie, filozofie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€
8,37€

Metafyzika A

Metafyzika A

Aristoteles, OIKOYMENH (2015)
Metafyzika A je úvodní knihou souboru Aristotelových spisů věnovaných otázkám první filosofie. Aristotelés zde definuje...

Metafyzika A je úvodní knihou souboru Aristotelových spisů věnovaných otázkám první filosofie. Aristotelés zde definuje filosofii jako vědu o prvních počátcích a příčinách. Na pozadí své vlastní nauky o příčinách podává přehled názorů svých předchůdců... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,55€

Magna Moralia

Magna Moralia

Aristoteles, Rezek (2010)
Aristotelova Velká etika (Magna Moralia) v upraveném překladu Antonína Kříže. Její velikost týká se rozsahu pojednávaných...

Aristotelova Velká etika (Magna Moralia) v upraveném překladu Antonína Kříže. Její velikost týká se rozsahu pojednávaných... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,10€

Aristoteles - Drobnosti majstrov

Aristoteles - Drobnosti majstrov

Aristoteles, (2004)

Úvahy a výroky filozofa filozofov o priateľstve a veciach bežného života. Kniha je originálnou umeleckou ručnou knihárskou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,25€

Aristoteles - Myšlienky

Aristoteles - Myšlienky

Originálna ručná knihárska umelecká práca. Zobraz všetky komentáre Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,90€