💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Thetis

Našli sme 49 titulov

Myšlienky k sebe samému

Marcus Aurelius, Thetis (2015)
Rímska ríša sa na vrchole svojho rozmachu dostávala do čoraz búrlivejších pomerov, keď bola napádaná rôznymi kmeňmi spoza...

Rímska ríša sa na vrchole svojho rozmachu dostávala do čoraz búrlivejších pomerov, keď bola napádaná rôznymi kmeňmi spoza vonkajších hraníc ríše a zároveň v jej vnútri vznikali rozpory medzi samotnými Rimanmi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,97€
9,27€

Knieža

Niccolò Machiavelli, Thetis (2009)
Knieža je najvýznamnejším dielom Niccola Machiavelliho. Hovorí v ňom o tom, aké formy vlády existujú v štátoch, ako vplýva...

Knieža je najvýznamnejším dielom Niccola Machiavelliho. Hovorí v ňom o tom, aké formy vlády existujú v štátoch, ako vplýva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,84€
12,87€

Florentské dejiny

Niccolò Machiavelli, Thetis (2012)
V ôsmich knihách autor uvádza udalosti od vzniku mesta až po smrť Lorenza Mediciho, nazývaného Veľkolepý, roku 1492. Jeho...

Keď bol v rokoch 1512 a 1513 po návrate Mediciovcov do Florencie zbavený úradu florentského kancelára, obvinený zo sprisahania proti kardinálovi Giulianovi Medicimu, väznený a mučený, utiahol sa Niccolò Machiavelli do vidieckeho sídla... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,94€
15,75€

Listy Luciliovi I-X

Lucius Annaeus Seneca, Thetis (2012)
V období hegemónie Rímskej ríše, v časoch jej najväčšieho rozmachu došlo k určitej stagnácii vývoja filozofického myslenia....

V období hegemónie Rímskej ríše, v časoch jej najväčšieho rozmachu došlo k určitej stagnácii vývoja filozofického myslenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,24€
13,24€

Metamorfózy IX-XV

Publius Ovidius Naso, Thetis (2012)
Metamorfózy sú svojím obsahom a kompozíciou veľmi náročným dielom, ktorého vznik umožnila Ovidiova nevyčerpateľná tvorivá...

Metamorfózy sú svojím obsahom a kompozíciou veľmi náročným dielom, ktorého vznik umožnila Ovidiova nevyčerpateľná tvorivá sila... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,74€
12,78€

O nebi, O vzniku a zániku

Aristoteles, Thetis (2012)
Starovekí filozofi sa vo svojich bádaniach často zaoberali problematikou súvisiacou so skúmaním sveta, s existenciou Zeme a...

Starovekí filozofi sa vo svojich bádaniach často zaoberali problematikou súvisiacou so skúmaním sveta, s existenciou Zeme a iných vesmírnych telies, rozmýšľali, ako vznikol svet, čo bolo a je príčinou pôvodu a fungovania vesmíru... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,74€
12,78€

Lysistrata

Aristofanes, Thetis (2015)
Aristofanes zaujímal kritický pohľad na všedné, opakované stvárňovanie komických scén, ktoré sám odmietal. Hľadal námety,...

Aristofanes zaujímal kritický pohľad na všedné, opakované stvárňovanie komických scén, ktoré sám odmietal. Hľadal námety, ktorými by sa od iných komikov líšil svojou originalitou a zároveň poukazoval na spoločenské problémy jeho doby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,74€
12,78€

Dejiny Makedónca Alexandra Veľkého VI-X

Curtius Rufus, Thetis (2015)
V celých dlhých dejinách ľudstva je iba málo takých osobností ako Alexander Veľký. Už počas svojho života sa stal výnimočným...

V celých dlhých dejinách ľudstva je iba málo takých osobností ako Alexander Veľký. Už počas svojho života sa stal výnimočným mužom, obdivovaným i nenávideným, a legenda o ňom sa s postupujúcimi storočiami čoraz viac zväčšovala... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,95€
12,97€

O šťastnom živote I

Epikuros, Thetis (2014)
Narodil sa na Same, študoval v Aténach u Theofrasta v Lykeiu spoločne s priateľom Menandrom, s ktorým slúžil i na vojne....

Narodil sa na Same, študoval v Aténach u Theofrasta v Lykeiu spoločne s priateľom Menandrom, s ktorým slúžil i na vojne. Počas lamijskej vojny sa presťahoval s rodičmi do Kolofónu. Filozofiu začal vyučovať najskôr v Mytiléne,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,24€
13,24€

Oblaky, Osy

Aristofanes, Thetis (2014)
Nespochybniteľný prínos pre kultúru a progresívny vzostup celej Európy mala grécka vzdelanosť, formujúca sa prostredníctvom...

Nespochybniteľný prínos pre kultúru a progresívny vzostup celej Európy mala grécka vzdelanosť, formujúca sa prostredníctvom filozofie. Učenci a vzdelanci zakladali v rôznych oblastiach Grécka filozofické školy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,84€
13,80€

Vtáci, Žaby

V starovekých Aténach na pódiu Dionýzovho divadla pod Akropolou dominovala tragédia. No popri dramatickom umení dostávala priestor aj komédia, ktorá sa objavovala v satyrských hrách po predvedení tragických trilógií, ale aj ako samostatný žáner... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,67€
12,71€

Poetika

Aristoteles, Thetis (2009)
Dielo Poetika predstavujú v skutočnosti 2 knihy o podstate poézie a jej základných formách. Dielo Poetika sa zaoberá...

Dielo Poetika predstavujú v skutočnosti 2 knihy o podstate poézie a jej základných formách. Dielo Poetika sa zaoberá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,97€
9,27€

Ílias XIII - XXIV

Homéros, Thetis (2011)
O tom, kto je autorom Íliady, sa vedú už od staroveku nekonečné diskusie, čo sa nazýva aj homérskou otázkou. Názory na...

O tom, kto je autorom Íliady, sa vedú už od staroveku nekonečné diskusie, čo sa nazýva aj homérskou otázkou. Názory na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,24€
13,24€

Odysseia XIII - XXIV

Homéros, Thetis (2011)
Slepý Melésigenés s ťažkosťami hľadal prostriedky na živobytie, no na druhej strane si získaval čoraz viac obdivu a sympatií...

Slepý Melésigenés s ťažkosťami hľadal prostriedky na živobytie, no na druhej strane si získaval čoraz viac obdivu a sympatií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,24€
13,24€

Zlomky starých stoikov I

Zenon z Kitia je pokladaný za zakladateľa stoicizmu. Pochádzal z mesta Kition na Kypre. Keď stroskotali jeho obchodné lode a prišiel o majetok, upriamil svoju pozornosť na štúdium filozofie v Aténach, pričom ho svojím učením ovplyvnili najmä Krates... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,95€
12,97€

Legendy a mýty starého Grécka – Starogrécky epos

Nikolaj Albertovič Kun, vynikajúci ruský historik a spisovateľ, absolvent Moskovskej univerzity, sa vo významnej miere zaoberal dejinami a umením antického Grécka a Ríma... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,59€
15,43€

Životopisy

Plutarchos, Thetis (2014)
Plutarchos, rodák z boiótskej Chaironeie, bol plodným spisovateľom. Väčšinu svojho života strávil vo svojom rodnom meste,...

Plutarchos, rodák z boiótskej Chaironeie, bol plodným spisovateľom. Väčšinu svojho života strávil vo svojom rodnom meste, kde sa venoval úradnej činnosti. Mal dobré vzťahy s delfskou veštiarňou, ktorú často navštevoval a dokonca sa stal aj jej kňazom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,84€
13,80€

Životopisy slávnych filozofov I-V

Diogenes Laertios, Thetis (2016)
Životopisy významných osobností sa už v staroveku stali obľúbenou matériou spisovateľov. Prostredníctvom nich mohli autori...

Životopisy významných osobností sa už v staroveku stali obľúbenou matériou spisovateľov. Prostredníctvom nich mohli autori predkladať čitateľom množstvo zaujímavých informácií zo všetkých oblastí spoločenského života a dopĺňať ich vlastnými názormi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,24€
13,24€

Vojenské umenie

V dobe Niccola Machiavelliho sa na politickej scéne diali neustále zmeny, ktoré prinášali jeho mestu a štátu Florencii mnohokrát pokoru... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,70€
10,88€

Výťah z Filippských dejín Pompeia Troga XVII-XLIV

Marcus Iunianus Iustinus, Thetis (2016)
Trogus patrí medzi rímskych spisovateľov, o ktorých je známych len málo údajov. Svoj pôvod si odvodzoval z galských predkov,...

Trogus patrí medzi rímskych spisovateľov, o ktorých je známych len málo údajov. Svoj pôvod si odvodzoval z galských predkov, žijúcich v okolí rieky Rodanus, a ako sám uvádza, tí boli spriaznení s Rimanmi a oddane im slúžili... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,95€
12,97€