🌸 Majáles knižných zliav 📚

Thetis

Našli sme 50 titulov

Ílias XIII - XXIV

Homéros, Thetis (2011)
O tom, kto je autorom Íliady, sa vedú už od staroveku nekonečné diskusie, čo sa nazýva aj homérskou otázkou. Názory na...

O tom, kto je autorom Íliady, sa vedú už od staroveku nekonečné diskusie, čo sa nazýva aj homérskou otázkou. Názory na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,51€
15,73€

Knieža

Niccolò Machiavelli, Thetis (2009)
Knieža je najvýznamnejším dielom Niccola Machiavelliho. Hovorí v ňom o tom, aké formy vlády existujú v štátoch, ako vplýva...

Knieža je najvýznamnejším dielom Niccola Machiavelliho. Hovorí v ňom o tom, aké formy vlády existujú v štátoch, ako vplýva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,37€
16,46€

Myšlienky k sebe samému

Marcus Aurelius, Thetis (2015)
Rímska ríša sa na vrchole svojho rozmachu dostávala do čoraz búrlivejších pomerov, keď bola napádaná rôznymi kmeňmi spoza...

Rímska ríša sa na vrchole svojho rozmachu dostávala do čoraz búrlivejších pomerov, keď bola napádaná rôznymi kmeňmi spoza vonkajších hraníc ríše a zároveň v jej vnútri vznikali rozpory medzi samotnými Rimanmi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,96€
11,87€

Dejiny peloponézskej vojny V-VIII

Thukydides, Thetis (2010)

Druhá časť Thukydidovho diela Dejiny peloponézskej vojny obsahuje knihy V–VIII. Udalosti V. knihy sa začínajú v desiatom roku vojny, v ktorom bol medzi Aténami a Spartou uzavretý Nikiov mier. Uzavretím mieru však vojnové udalosti nedostali nadlho oddych. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,72€
18,46€

Dejiny peloponézskej vojny I-IV

Thukydides, Thetis (2010)

V Thukydidovom historickom diele nachádzame významnú časť dejín Grécka. Obdobie ktoré popísal vo svojich knihách, nežičilo mieru, naopak, prialo nepriateľstvu Atén a Sparty, ktoré sa vzájomne pustili do nezmieriteľného kolobehu vojen... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,72€
18,46€

O šťastnom živote I

Epikuros, Thetis (2014)
Narodil sa na Same, študoval v Aténach u Theofrasta v Lykeiu spoločne s priateľom Menandrom, s ktorým slúžil i na vojne....

Narodil sa na Same, študoval v Aténach u Theofrasta v Lykeiu spoločne s priateľom Menandrom, s ktorým slúžil i na vojne. Počas lamijskej vojny sa presťahoval s rodičmi do Kolofónu. Filozofiu začal vyučovať najskôr v Mytiléne,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,51€
15,73€

Metamorfózy IX-XV

Publius Ovidius Naso, Thetis (2012)
Metamorfózy sú svojím obsahom a kompozíciou veľmi náročným dielom, ktorého vznik umožnila Ovidiova nevyčerpateľná tvorivá...

Metamorfózy sú svojím obsahom a kompozíciou veľmi náročným dielom, ktorého vznik umožnila Ovidiova nevyčerpateľná tvorivá sila... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,87€
15,19€

Ílias I - XII

Homéros, Thetis (2011)
O tom, kto je autorom Íliady, sa vedú už od staroveku nekonečné diskusie, čo sa nazýva aj homérskou otázkou. Názory na...

O tom, kto je autorom Íliady, sa vedú už od staroveku nekonečné diskusie, čo sa nazýva aj homérskou otázkou. Názory na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,51€
15,73€

Rétorika

Aristoteles, Thetis (2009)
Dielom Rétorika završuje Aristoteles skúmanie spoločenských javov, politického systému, vzťahov vytvárajúcich sa v obci,...

Dielom Rétorika završuje Aristoteles skúmanie spoločenských javov, politického systému, vzťahov vytvárajúcich sa v obci,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,08€
15,37€

Kráľ Oidipus, Oidipus na Kolóne, Antigona

Sofokles, Thetis (2011)

V starých gréckych povestiach mali významné miesto povesti o Tébach, tzv. tébsky cyklus... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,51€
15,73€

Dejiny Rimanov od založenia mesta I-II

Titus Livius sa narodil v Pataviu, v mladosti študoval filozofiu a rétoriku, ktorú neskôr aj vyučoval. Po príchode do Ríma za vlády Augusta, prvého rímskeho cisára, sa upriamil na históriu a začal spisovať rímske dejiny od najstarších čias... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,29€
16,40€

Poetika

Aristoteles, Thetis (2009)
Dielo Poetika predstavujú v skutočnosti 2 knihy o podstate poézie a jej základných formách. Dielo Poetika sa zaoberá...

Dielo Poetika predstavujú v skutočnosti 2 knihy o podstate poézie a jej základných formách. Dielo Poetika sa zaoberá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,96€
11,87€

Oblaky, Osy

Aristofanes, Thetis (2014)
Nespochybniteľný prínos pre kultúru a progresívny vzostup celej Európy mala grécka vzdelanosť, formujúca sa prostredníctvom...

Nespochybniteľný prínos pre kultúru a progresívny vzostup celej Európy mala grécka vzdelanosť, formujúca sa prostredníctvom filozofie. Učenci a vzdelanci zakladali v rôznych oblastiach Grécka filozofické školy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,29€
16,40€

Lysistrata

Aristofanes, Thetis (2015)
Aristofanes zaujímal kritický pohľad na všedné, opakované stvárňovanie komických scén, ktoré sám odmietal. Hľadal námety,...

Aristofanes zaujímal kritický pohľad na všedné, opakované stvárňovanie komických scén, ktoré sám odmietal. Hľadal námety, ktorými by sa od iných komikov líšil svojou originalitou a zároveň poukazoval na spoločenské problémy jeho doby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
17,87€
15,19€

Dejiny Makedónca Alexandra Veľkého VI-X

Curtius Rufus, Thetis (2015)
V celých dlhých dejinách ľudstva je iba málo takých osobností ako Alexander Veľký. Už počas svojho života sa stal výnimočným...

V celých dlhých dejinách ľudstva je iba málo takých osobností ako Alexander Veľký. Už počas svojho života sa stal výnimočným mužom, obdivovaným i nenávideným, a legenda o ňom sa s postupujúcimi storočiami čoraz viac zväčšovala... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,29€
16,40€

Odysseia XIII - XXIV

Homéros, Thetis (2011)
Slepý Melésigenés s ťažkosťami hľadal prostriedky na živobytie, no na druhej strane si získaval čoraz viac obdivu a sympatií...

Slepý Melésigenés s ťažkosťami hľadal prostriedky na živobytie, no na druhej strane si získaval čoraz viac obdivu a sympatií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,51€
15,73€

Vtáci, Žaby

V starovekých Aténach na pódiu Dionýzovho divadla pod Akropolou dominovala tragédia. No popri dramatickom umení dostávala priestor aj komédia, ktorá sa objavovala v satyrských hrách po predvedení tragických trilógií, ale aj ako samostatný žáner... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,87€
15,19€

Listy Luciliovi I-X

Lucius Annaeus Seneca, Thetis (2012)
V období hegemónie Rímskej ríše, v časoch jej najväčšieho rozmachu došlo k určitej stagnácii vývoja filozofického myslenia....

V období hegemónie Rímskej ríše, v časoch jej najväčšieho rozmachu došlo k určitej stagnácii vývoja filozofického myslenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,51€
15,73€

O nebi, O vzniku a zániku

Aristoteles, Thetis (2012)
Starovekí filozofi sa vo svojich bádaniach často zaoberali problematikou súvisiacou so skúmaním sveta, s existenciou Zeme a...

Starovekí filozofi sa vo svojich bádaniach často zaoberali problematikou súvisiacou so skúmaním sveta, s existenciou Zeme a iných vesmírnych telies, rozmýšľali, ako vznikol svet, čo bolo a je príčinou pôvodu a fungovania vesmíru... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,08€
15,37€

Florentské dejiny

Niccolò Machiavelli, Thetis (2012)
V ôsmich knihách autor uvádza udalosti od vzniku mesta až po smrť Lorenza Mediciho, nazývaného Veľkolepý, roku 1492. Jeho...

Keď bol v rokoch 1512 a 1513 po návrate Mediciovcov do Florencie zbavený úradu florentského kancelára, obvinený zo sprisahania proti kardinálovi Giulianovi Medicimu, väznený a mučený, utiahol sa Niccolò Machiavelli do vidieckeho sídla... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,02€
18,72€