🔥 Nový prípad Dominika Dána v predpredaji!

Anna Polednáková

Našli sme 2 titulov

Medzinárodný finančný manažment

Anna Polednáková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. - Bikár, M. - Kmeťko, M.: Medzinárodný...

Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. – Bikár, M. – Kmeťko, M.: Medzinárodný finančný manažment, pričom zahŕňa nevyhnutné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,30€
2,07€

Finančný manažment - zbierka príkladov

Finančný manažment - zbierka príkladov

Zbierka príkladov je primárne vypracovaná pre predmet Finančný manažment, ktorý je zaradený v študijnom programe na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave medzi povinné predmety inžinierskeho štúdia. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,27€