🌸 Majáles knižných zliav 📚

Amália Spitzová

Našli sme 12 titulov

Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií

8., doplnené a prepracované vydanie. Samostatná pracovná časť tematicky nadväzuje na učebnicu Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií. Obsahuje množstvo úloh a testov na riešenie v škole i doma. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,50€
7,65€

Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca

Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca

Amália Spitzová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely – výpočet základu dane z príjmov fyzických...

Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely – výpočet základu dane z príjmov fyzických osôb. V predkladanej publikácii sú vybraté konkrétne príklady z praxe podnikateľov,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,50€

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií

Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová, Wolters Kluwer (2016)
14., prepracované vydanie Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.

Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,10€

Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca

Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca

Amália Spitzová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2006)
Tretie, prepracované vydanie

V tejto publikácii sú uvedené konkrétne príklady z praxe podnikateľov, ktorí vedú jednoduché účtovníctvo. Sú usporiadané podľa predmetu účtovných prípadov (majetok, zamestnanci, peňažné prostriedky)... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,54€

Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií

Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií

Učebnica nadväzuje na Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií a Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií, kde sa študenti naučili kompletné podvojné účtovníctvo pre podnikateľov. V poslednom, štvrtom ročníku sa budú venovať problematike... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,90€

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií

15., doplnené a prepracované vydanie. Samostatná pracovná časť tematicky nadväzuje na učebnicu Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií. Obsahuje množstvo úloh a testov na riešenie v škole i doma. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,30€

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

... praktický sprievodca Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,54€

Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií

Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií

7., doplnené a prepracované vydanie. Vo štvrtom ročníku štúdia sa študenti obchodných akadémií naučia účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, oboznámia sa s kalkuláciami a rozpočtovníctvom, ale aj vnútroorganizačným účtovníctvom ako významnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,40€

Riešené príklady z podvojného účtovníctva – praktikum

Riešené príklady z podvojného účtovníctva – praktikum

Amália Spitzová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Užitočná cvičebnica pre maturantov a všetkých, ktorí študujú na školách ekonomického zamerania. Slúži ako praktikum, do...

Užitočná cvičebnica pre maturantov a všetkých, ktorí študujú na školách ekonomického zamerania. Slúži ako praktikum, do ktorého sa priamo píšu riešenia jednotlivých úloh z oblasti účtovania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,65€

Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca

Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca

Amália Spitzová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2009)
Štvrté, prepracované vydanie Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely - výpočet...

Štvrté, prepracované vydanie Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely - výpočet... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€

Nový pomocník účtovníka

Nový pomocník účtovníka

Zbierka riešených príkladov z účtovníctva Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,95€

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií

11., doplnené a prepracované vydanie. Učebnica bezprostredne nadväzuje na učebnicu účtovníctva pre 2. ročník obchodných akadémií. V 3. ročníku sa študenti naučia účtovať rôzne špecifické účtovné prípady súvisiace s jednotlivými oblasťami činnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,30€