🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Technická univerzita v Košiciach

Našli sme 191 titulov

Numerické metódy v strojárstve

Cieľom publikácie je oboznámiť čitateľa so základmi teórie, v rozsahu nevyhnutnom pre porozumenie postupu riešenia daných úloh a ukázať mu postupy pri formulovaní teórie, modelovaní, simulácií a vytváraní výstupov riešenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
24,30€
20,17€

Výrobná technika

Výrobná technika

Peter Demeč, Technická univerzita v Košiciach (2013)
Predkladaná učebnica vznikla v rámci riešenia projektu grantovej agentúry KEGA, Tvorba komplexného edukačne - didaktického...

Predkladaná učebnica vznikla v rámci riešenia projektu grantovej agentúry KEGA, Tvorba komplexného edukačne - didaktického materiálu pre predmet Výrobná technika s využitím kombinácie klasických a moderných informačných technológií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
41,72€

Financie podniku

Celá slovenská ekonomika prechádza v súčasnosti dramatickými a zložitými zmenami. Úspešná transformácia na trhovú ekonomiku si vyžaduje uplatňovanie nových... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
8,30€

Bezpečnosť pri práci vo výššom veku

Juraj Sinay, Technická univerzita v Košiciach (2013)
Výsledky publikované v tejto monografii boli dosiahnuté v rámci riešenia výskumných projektov VEGA

Výsledky publikované v tejto monografii boli dosiahnuté v rámci riešenia výskumných projektov VEGA . Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,19€
10,95€

Vybrané konvenčné a nekonvenčné technológie

Vysokoškolská učebnica Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,50€
15,36€

Riziká kolízie laserového zariadenia s rezaným materiálom

Teória - riešenia Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,60€
3,82€

Aplikácie merania hustoty tepelných tokov v podmienkach IN SITU

Monografia sa zaoberá výsledkami meraní hustoty tepelných tokov, ich šírením v stavebných konštrukciách, na strojoch a ich vplyvom na tepelnú pohodu v priestore... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,50€
3,25€

Teória stavby výrobných strojov 1.

Stejskal, Technická univerzita v Košiciach (2017)
Návody na cvičenia

Skriptá sa zaoberajú problematikou stavby výrobných strojov a zariadení z hľadiska základných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,80€
5,40€

Optimalizácia NC programovania

Optimalizácia NC programovania

Dnes sú všetky moderné CSD systémy založené na parametrickom modelovaní. Virtuálne 3D modely umožnili prudký rozvoj tzv. simulačných metód a teda aj optimalizčných postupov navrhovania. Veľmi intenzívne sa to prejavilo hlavne v niektorých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
25,89€

Využitie optických metód v experimentálnej mechanike 1

Využitie optických metód v experimentálnej mechanike 1

Cieľom monografie je poskytnúť výskumným a vývojovým pracovníkom, projektantom, konštruktérom a diagnostikom, ako aj pedagogickým pracovníkom na technických univerzitách , teoretický a aplikačný podkladový materiál nevyhnutný pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
49,35€

Ku psychológii autodidaktov

Na rozdiel od osvojovania poznatkov v podmienkach školskej výučby (didaktika) existuje aj osvojovanie poznatkov v podmienkach samoučenia (autodidaktika). Teda samoučením rozumieme tú zložku osvojovania poznatkov, ktorá na rozdiel... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,25€
13,49€

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,49€

Inovácie

Milan Kováč, Technická univerzita v Košiciach (2020)
Návody na cvičenia

Učebný text je doplnkovou publikáciou na predmet &inovácie, určené pre študentov I. ročníka Strojníckej fakultu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,10€
10,87€

Výrobná technika - stroje

Výrobná technika - stroje

Anna Mičietová, Technická univerzita v Košiciach (2014)
Vysokoškolská učebnica systematicky vysvetľuje kľúčové otázky stavby a využitia základných druhov a typov výrobných strojov...

Vysokoškolská učebnica systematicky vysvetľuje kľúčové otázky stavby a využitia základných druhov a typov výrobných strojov pre strojársku výrobu. Jej cieľom je poskytnúť študentom strojníckych fakúlt v súhrnnej forme nevyhnutné minimum znalostnej bázy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
41,14€

Odeporicon

Richard Bartolini, Technická univerzita v Košiciach (2014)
Dielo Richarda Bartoliniho zobrazuje jednu z najvýznamnejších udalostí, ktoré sa odohrali na začiatku novoveku a ktorej...

Dielo Richarda Bartoliniho zobrazuje jednu z najvýznamnejších udalostí, ktoré sa odohrali na začiatku novoveku a ktorej dôsledky siahali ďaleko do budúcnosti v rámci celej strednej Európy. V odbornej literatúre je známa ako Prvý viedenský kongres.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,00€
9,13€

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,19€

Numerická simulácia lisovania plechov

Ján Slota, Technická univerzita v Košiciach (2016)
V tejto monografii sú prepracované a systemizované známe poznatky i vlastné výsledky autora z oblasti výskumu tvárniteľnosti...

V tejto monografii sú prepracované a systemizované známe poznatky i vlastné výsledky autora z oblasti výskumu tvárniteľnosti plechov a aplikácie metód numerickej simulácie pri predikcii procesov tvárnenia plechov. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,30€
14,36€

Praktické riešenie úloh v predmetoch konštruovania

Praktické riešenie úloh v predmetoch konštruovania

Tieto skriptá tvoria učebnú pomôcku určenú pre vyhotovenie programov zadaných cvičeniach z predmetov "Základy konštruovania" a "Konštruovanie" a pre všetky formy štúdia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,88€

Experimentálne metódy mechaniky

František Trebuňa, Róbert Huňady, Martin Hagara, Miroslav Pástor, Technická univerzita v Košiciach (2016)
Súčasným trendom v oblasti Experimentálnej mechaniky sú moderné optické metódy, ktoré majú oproti konvenčným technikám celý...

Súčasným trendom v oblasti Experimentálnej mechaniky sú moderné optické metódy, ktoré majú oproti konvenčným technikám celý rad predností. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,40€
14,63€

Údržba, diagnostika a opravy strojov

Údržba, diagnostika a opravy strojov

Štefan Valenčík, Tomáš Stejskal, Technická univerzita v Košiciach (2015)
Vysokoškolská učebnica čerpá z výsledkov pedagogickej a výskumnej činnosti autorov.Zdokonaľovanie a zefektívnenie výroby,...

Vysokoškolská učebnica čerpá z výsledkov pedagogickej a výskumnej činnosti autorov.Zdokonaľovanie a zefektívnenie výroby, rast kvality produkcie a schopnosť pružne reagovať na požiadavky zákazníkov sú závislé na úrovni a pokroku vývoja a využívania... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,90€