💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Technická univerzita v Košiciach

Našli sme 187 titulov

Materiály pre konvenčné a progresívne technológie

Emil Spišák, , Technická univerzita v Košiciach (2012)
Monografia analyzuje súčasný stav poznania rôznych materiálov použivaných pre konvenčné a progresívne technológie v praxi,...

Monografia analyzuje súčasný stav poznania rôznych materiálov použivaných pre konvenčné a progresívne technológie v praxi, ktoré sa využívajú v mnohých súčasných technických výrobkoch a produktoch. Autori podávajú základné informácie o klasifikácii... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
31,09€
28,91€

Výrobná technika - stroje

Výrobná technika - stroje

Anna Mičietová, Technická univerzita v Košiciach (2014)
Vysokoškolská učebnica systematicky vysvetľuje kľúčové otázky stavby a využitia základných druhov a typov výrobných strojov...

Vysokoškolská učebnica systematicky vysvetľuje kľúčové otázky stavby a využitia základných druhov a typov výrobných strojov pre strojársku výrobu. Jej cieľom je poskytnúť študentom strojníckych fakúlt v súhrnnej forme nevyhnutné minimum znalostnej bázy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
41,14€

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,49€

Ku psychológii autodidaktov

Na rozdiel od osvojovania poznatkov v podmienkach školskej výučby (didaktika) existuje aj osvojovanie poznatkov v podmienkach samoučenia (autodidaktika). Teda samoučením rozumieme tú zložku osvojovania poznatkov, ktorá na rozdiel... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,25€
15,11€

Využitie optických metód v experimentálnej mechanike 1

Využitie optických metód v experimentálnej mechanike 1

Cieľom monografie je poskytnúť výskumným a vývojovým pracovníkom, projektantom, konštruktérom a diagnostikom, ako aj pedagogickým pracovníkom na technických univerzitách , teoretický a aplikačný podkladový materiál nevyhnutný pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
49,35€

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,19€

Aplikácie merania hustoty tepelných tokov v podmienkach IN SITU

Monografia sa zaoberá výsledkami meraní hustoty tepelných tokov, ich šírením v stavebných konštrukciách, na strojoch a ich vplyvom na tepelnú pohodu v priestore... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,50€
6,05€

Optimalizácia NC programovania

Optimalizácia NC programovania

Dnes sú všetky moderné CSD systémy založené na parametrickom modelovaní. Virtuálne 3D modely umožnili prudký rozvoj tzv. simulačných metód a teda aj optimalizčných postupov navrhovania. Veľmi intenzívne sa to prejavilo hlavne v niektorých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
25,89€

Riziká kolízie laserového zariadenia s rezaným materiálom

Teória - riešenia Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,60€
4,28€

Vybrané konvenčné a nekonvenčné technológie

Vysokoškolská učebnica Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,50€
17,21€

Hydronymia malého Dunaja

Monografia svojou metodikou nadväzuje na ostatné hydronomastické práce z územia Slovenska, avšak s tou odlišnosťou, že územie spracúvané v tejto monografii, resp. jeho jednotlivé povodia, netvoria kompaktný celok, zreteľne vyznačený... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,75€
17,44€

Praktické riešenie úloh v predmetoch konštruovania

Praktické riešenie úloh v predmetoch konštruovania

Tieto skriptá tvoria učebnú pomôcku určenú pre vyhotovenie programov zadaných cvičeniach z predmetov "Základy konštruovania" a "Konštruovanie" a pre všetky formy štúdia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,88€

Odeporicon

Richard Bartolini, Technická univerzita v Košiciach (2014)
Dielo Richarda Bartoliniho zobrazuje jednu z najvýznamnejších udalostí, ktoré sa odohrali na začiatku novoveku a ktorej...

Dielo Richarda Bartoliniho zobrazuje jednu z najvýznamnejších udalostí, ktoré sa odohrali na začiatku novoveku a ktorej dôsledky siahali ďaleko do budúcnosti v rámci celej strednej Európy. V odbornej literatúre je známa ako Prvý viedenský kongres.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,00€
10,23€

Výrobná technika

Výrobná technika

Peter Demeč, Technická univerzita v Košiciach (2013)
Predkladaná učebnica vznikla v rámci riešenia projektu grantovej agentúry KEGA, Tvorba komplexného edukačne - didaktického...

Predkladaná učebnica vznikla v rámci riešenia projektu grantovej agentúry KEGA, Tvorba komplexného edukačne - didaktického materiálu pre predmet Výrobná technika s využitím kombinácie klasických a moderných informačných technológií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
41,72€

Financie podniku

Celá slovenská ekonomika prechádza v súčasnosti dramatickými a zložitými zmenami. Úspešná transformácia na trhovú ekonomiku si vyžaduje uplatňovanie nových... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€

Údržba, diagnostika a opravy strojov

Údržba, diagnostika a opravy strojov

Štefan Valenčík, Tomáš Stejskal, Technická univerzita v Košiciach (2015)
Vysokoškolská učebnica čerpá z výsledkov pedagogickej a výskumnej činnosti autorov.Zdokonaľovanie a zefektívnenie výroby,...

Vysokoškolská učebnica čerpá z výsledkov pedagogickej a výskumnej činnosti autorov.Zdokonaľovanie a zefektívnenie výroby, rast kvality produkcie a schopnosť pružne reagovať na požiadavky zákazníkov sú závislé na úrovni a pokroku vývoja a využívania... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,90€

Numerická simulácia lisovania plechov

Ján Slota, Technická univerzita v Košiciach (2016)
V tejto monografii sú prepracované a systemizované známe poznatky i vlastné výsledky autora z oblasti výskumu tvárniteľnosti...

V tejto monografii sú prepracované a systemizované známe poznatky i vlastné výsledky autora z oblasti výskumu tvárniteľnosti plechov a aplikácie metód numerickej simulácie pri predikcii procesov tvárnenia plechov. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
17,30€
16,09€

Experimentálne metódy mechaniky

František Trebuňa, Róbert Huňady, Martin Hagara, Miroslav Pástor, Technická univerzita v Košiciach (2016)
Súčasným trendom v oblasti Experimentálnej mechaniky sú moderné optické metódy, ktoré majú oproti konvenčným technikám celý...

Súčasným trendom v oblasti Experimentálnej mechaniky sú moderné optické metódy, ktoré majú oproti konvenčným technikám celý rad predností. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,40€
14,63€

Teória stavby výrobných strojov 1.

Stejskal, Technická univerzita v Košiciach (2017)
Návody na cvičenia

Skriptá sa zaoberajú problematikou stavby výrobných strojov a zariadení z hľadiska základných... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,80€
10,04€

Základné štatistické metódy

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,80€
11,90€