📚 Knižná akcia každý mesiac

Technická univerzita v Košiciach

Našli sme 193 titulov

Zásobovacia a distribučná logistika v príkladoch

Zásobovacia a distribučná logistika v príkladoch

Vysokoškolská učebnica Zásobovacia a distribučná logistika v príkladoch je logickým pokračovaním publikácie z roku 2011,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
32,72€

Údržba, diagnostika a opravy strojov

Údržba, diagnostika a opravy strojov

Štefan Valenčík, Tomáš Stejskal, Technická univerzita v Košiciach (2015)
Vysokoškolská učebnica čerpá z výsledkov pedagogickej a výskumnej činnosti autorov.Zdokonaľovanie a zefektívnenie výroby,...

Vysokoškolská učebnica čerpá z výsledkov pedagogickej a výskumnej činnosti autorov.Zdokonaľovanie a zefektívnenie výroby, rast kvality produkcie a schopnosť pružne reagovať na požiadavky zákazníkov sú závislé na úrovni a pokroku vývoja a využívania... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,90€

Výrobná technika

Výrobná technika

Peter Demeč, Technická univerzita v Košiciach (2013)
Predkladaná učebnica vznikla v rámci riešenia projektu grantovej agentúry KEGA, Tvorba komplexného edukačne - didaktického...

Predkladaná učebnica vznikla v rámci riešenia projektu grantovej agentúry KEGA, Tvorba komplexného edukačne - didaktického materiálu pre predmet Výrobná technika s využitím kombinácie klasických a moderných informačných technológií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
41,72€

Psychohygiena v živote moderného človeka

Psychohygiena v živote moderného človeka

Mariana Račková, Technická univerzita v Košiciach (2016)
Kompetencie, ktoré pomáhajú modernému človeku fungovať v živote, užšom osobnom a sociálnom prostredí, ktoré umožňujú čo...

Kompetencie, ktoré pomáhajú modernému človeku fungovať v živote, užšom osobnom a sociálnom prostredí, ktoré umožňujú čo najpresnejšie rozpoznať posolstvo toho, čo ovplyvňuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€

Výrobná technika - stroje

Výrobná technika - stroje

Anna Mičietová, Technická univerzita v Košiciach (2014)
Vysokoškolská učebnica systematicky vysvetľuje kľúčové otázky stavby a využitia základných druhov a typov výrobných strojov...

Vysokoškolská učebnica systematicky vysvetľuje kľúčové otázky stavby a využitia základných druhov a typov výrobných strojov pre strojársku výrobu. Jej cieľom je poskytnúť študentom strojníckych fakúlt v súhrnnej forme nevyhnutné minimum znalostnej bázy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
41,14€

Odeporicon

Richard Bartolini, Technická univerzita v Košiciach (2014)
Dielo Richarda Bartoliniho zobrazuje jednu z najvýznamnejších udalostí, ktoré sa odohrali na začiatku novoveku a ktorej...

Dielo Richarda Bartoliniho zobrazuje jednu z najvýznamnejších udalostí, ktoré sa odohrali na začiatku novoveku a ktorej dôsledky siahali ďaleko do budúcnosti v rámci celej strednej Európy. V odbornej literatúre je známa ako Prvý viedenský kongres.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,00€
9,90€

Bezpečnosť pri práci vo výššom veku

Juraj Sinay, Technická univerzita v Košiciach (2013)
Výsledky publikované v tejto monografii boli dosiahnuté v rámci riešenia výskumných projektov VEGA

Výsledky publikované v tejto monografii boli dosiahnuté v rámci riešenia výskumných projektov VEGA . Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,19€
11,87€

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,00€
8,10€

Vybrané konvenčné a nekonvenčné technológie

Vysokoškolská učebnica Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,50€
16,65€

Psychohygiena hrou

Poznáte ten pocit, keď ste ako dieťa konečne mohli sadnúť k obľúbenej hre s ľuďmi, ktorých ste mali radi, ktorí boli pre Vás... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
16,20€

🍌 Odosielame o 14 dní.
12,49€

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,19€

Ku psychológii autodidaktov

Na rozdiel od osvojovania poznatkov v podmienkach školskej výučby (didaktika) existuje aj osvojovanie poznatkov v podmienkach samoučenia (autodidaktika). Teda samoučením rozumieme tú zložku osvojovania poznatkov, ktorá na rozdiel... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,25€
14,63€

Aplikácie merania hustoty tepelných tokov v podmienkach IN SITU

Monografia sa zaoberá výsledkami meraní hustoty tepelných tokov, ich šírením v stavebných konštrukciách, na strojoch a ich vplyvom na tepelnú pohodu v priestore... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,50€
5,85€

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,89€
14,62€

Experimentálne metódy mechaniky

František Trebuňa, Róbert Huňady, Martin Hagara, Miroslav Pástor, Technická univerzita v Košiciach (2016)
Súčasným trendom v oblasti Experimentálnej mechaniky sú moderné optické metódy, ktoré majú oproti konvenčným technikám celý...

Súčasným trendom v oblasti Experimentálnej mechaniky sú moderné optické metódy, ktoré majú oproti konvenčným technikám celý rad predností. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,40€
14,63€

Využitie optických metód v experimentálnej mechanike 1

Využitie optických metód v experimentálnej mechanike 1

Cieľom monografie je poskytnúť výskumným a vývojovým pracovníkom, projektantom, konštruktérom a diagnostikom, ako aj pedagogickým pracovníkom na technických univerzitách , teoretický a aplikačný podkladový materiál nevyhnutný pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
49,35€

Numerická simulácia lisovania plechov

Ján Slota, Technická univerzita v Košiciach (2016)
V tejto monografii sú prepracované a systemizované známe poznatky i vlastné výsledky autora z oblasti výskumu tvárniteľnosti...

V tejto monografii sú prepracované a systemizované známe poznatky i vlastné výsledky autora z oblasti výskumu tvárniteľnosti plechov a aplikácie metód numerickej simulácie pri predikcii procesov tvárnenia plechov. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
17,30€
15,57€

Banalita zla ako ohrozenie zmysluplnosti ľudského konania

Ondrej Čechvala, Technická univerzita v Košiciach (2014)
Jadrom tejto práce je pokus o rozpracovanie termínu banálne zlo, ktoré po prvý krát použila Hannah Arendtová v súvislosti s...

Jadrom tejto práce je pokus o rozpracovanie termínu banálne zlo, ktoré po prvý krát použila Hannah Arendtová v súvislosti s Adolfom Eichmannom. Z interpretácie Arendtovej chápania zla sa pozornosť presúva na skúmanie konformizmu, vstupu kritéria... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,00€
7,20€

Optimalizácia NC programovania

Optimalizácia NC programovania

Dnes sú všetky moderné CSD systémy založené na parametrickom modelovaní. Virtuálne 3D modely umožnili prudký rozvoj tzv. simulačných metód a teda aj optimalizčných postupov navrhovania. Veľmi intenzívne sa to prejavilo hlavne v niektorých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
25,89€