📚Nové aprílové knižné zľavy sú TU!

Miroslav Badida

Našli sme 16 titulov

Demontáže a recyklačné technológie v automobilovom priemysle

Objav a dostupnosť mnohých ďalších materiálov, predovšetkým kovov, zlepšili rôznorodosť a zložitosť výrobkov... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,92€
15,23€

Strojárska výroba a životné prostredie I.

Strojárska výroba a životné prostredie I.

Autori monografie poukazujú na systémový konflikt medzi životným prostredím a potrebami civilizácie a sústreďujú sa na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
23,20€

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,19€

Enviromentálne aspekty navrhovania strojárskych objektov

Strojárske výrobky (produkty), výrobné technológie a výrobné procesy ich výroby, ale aj samotné výrobné útvary, v ktorých sa jednotlivé procesy realizujú mali by sa v súčasnosti vyznačovať maximálnou udržateľnosťou a šetrnosťou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,92€
15,23€

Environmentálne aspekty navrhovania strojárskych objektov

Vysokoškolská učebnica... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,30€
11,07€

Strojárska výroba a životné prostredie II.

Strojárska výroba a životné prostredie II.

Riešenie súčasných enviromentálnych prostriedkov je nie len otázkou technického riešenia, ktoré donedávna bolo vyvolané buď ako reakcia na vzniknutý enviromentálny problém alebo v rámci progresívnejšieho prístupu ako preventívny príst Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
36,30€

DEMONTÁŽNE TECHNOLÓGIE A RECYKLÁCIA MATERIÁLOV V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

DEMONTÁŽNE TECHNOLÓGIE A RECYKLÁCIA MATERIÁLOV V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

Vysokoškolská učebnica... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,80€

Základy environmentalistiky II

Základy environmentalistiky II

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,15€

Technológie ochrany životného prostredia I.

Táto publikácia vznikla s podporou riešených projektov: KEGA 032 TUKE 4/2012 Nové formy výučby a zvyšovanie efektívnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,85€
8,87€

Recyklácia a recyklačné technológie II. (1.časť)

Recyklácia a recyklačné technológie II. (1.časť)

Skriptá majú za cieľ poskytnúť poslucháčom strojnícjych fakúlt v Slovenskej republike celkový obraz o možnostiach ekologického nakladania s materiálmi a odpadmi vznikajúcimi v technologických procesoch a procesoch spotreby... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,89€

Strojárska výroba a životné prostredie

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,91€
11,62€

Revitalizácia eutrofizovaných vôd

Revitalizácia eutrofizovaných vôd

Celosvetovým problémom znečistenia povrchových vôd je eutrofizácia, čím sa rozumie nadmerný rast rastlín a rias vo vodách s vysokým obsahom živín, najmä dusíka a fosforu. Monografia sa zameriava na kvalitu vôd na Slovensku... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,60€

Environmentálne inžinierstvo

Environmentálne inžinierstvo

Vysokoškolská učebnica nadväzuje na autormi spracovanú učebnicu Základy enviromentalistiky. Rozsiahla časť učebnice je venovaná problematike znečisťovania životného prostredia ale i pracovného prostredia. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,70€

Optimalizácia mikroklimatických podmienok vo výrobných prevádzkach

Záujem o životné prostredie mnohé organizácie prejavujú aj dobrovoľne. Môže sa prejavovať napr. údržbou verejnej zelene, estetických prvkov vonkajšieho prostredia (sochy, fontány) alebo prvkov občianskej vybavenosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,70€
20,62€

🍎 Vypredané
8,15€