Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

František Trebuňa

Našli sme 14 titulov

Kvantifikácia zvyškových napätí tenzometrickými metódami (František Trebuňa, Fra

Zvyškové (reziduálne) napätia v materiáli sú napätia, ktoré existujú v objekte bez toho, aby bol objekt zaťažený vonkajšími... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,11€
13,12€

Metódy experimentálnej analýzy napätosti

V inžinierskej praxi hlavným a jediným smerodajným zdrojom fyzikálneho poznania je pozorovanie a skúsenosť. Fyzikálne deje v technike , ale i v prírode sú zložité a často neprehľadné, lebo sa v nich uplatňujú rôzne vplyvy, ktorých účinky sa skladajú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
38,49€
35,80€

Experimentálne metódy mechaniky - Digitálna obrazová... (František Trebuňa)

František Trebuňa, Róbert Huňady, Martin Hagara, Technická univerzita v Košiciach (2016)
Značný rozvoj v rámci výpočtovej techniky, zaznamenaný v posledných desaťročiach, viedol nielen k významnému pokroku v...

Značný rozvoj v rámci výpočtovej techniky, zaznamenaný v posledných desaťročiach, viedol nielen k významnému pokroku v oblasti numerických metód, ale aj k... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,40€
14,63€

🍌 Odosielame o 4 dni.
53,80€
50,03€

Experimentálne metódy mechaniky - Laserová vibrometria (František Trebuňa)

František Trebuňa, Róbert Huňady, Martin Hagara, Miroslav Pástor, Technická univerzita v Košiciach (2016)
Súčasným trendom v oblasti Experimentálnej mechaniky sú moderné optické metódy, ktoré majú oproti konvenčným technikám celý...

Súčasným trendom v oblasti Experimentálnej mechaniky sú moderné optické metódy, ktoré majú oproti konvenčným technikám celý rad predností. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,40€
14,63€

Teória inžinierskeho experimentu

Teória inžinierskeho experimentu

Obsah týchto textov zodpovedá osnove rovnomenného predmetu, vyučovqanému v druhom stupni vysokoškolského štúdia, Strojníckej fakulty TU Košice, v študijných programoch Aplikovaná mechanika, Mechatronika a Strojné inžinierstvo a to v dennej aj externej.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,29€

Optické metódy v mechanike (František Trebuňa, Miroslav Pástor, Róbert Huňady, P

Predložená monografia je orientovaná na teóriu vlnenia a vlastnosti svetla a ich využitie vo fotoelasticimetrii vrátane... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
46,00€
42,78€

Využitie optických metód v experimentálnej mechanike 2 (František Trebuňa)

Využitie optických metód v experimentálnej mechanike 2 (František Trebuňa)

František Trebuňa, František Šimčák, Technická univerzita v Košiciach (2015)
Cieľom monografie je poskytnúť výskumným a vývojovým pracovníkom, projektantom, konštruktérom a diagnostikom, ako aj...

Cieľom monografie je poskytnúť výskumným a vývojovým pracovníkom, projektantom, konštruktérom a diagnostikom, ako aj pedagogickým pracovníkom na technických univerzitách, teoretický a aplikačný podkladový materiál nevyhnutný pre zvládnutie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
38,70€

Pružnosť, pevnosť a plastickosť v príkladoch (František Trebuňa, František Šimčá

Vysokoškolská učebnica obsahuje základy teórie, riešené príklady a úlohy z oblasti jednoduchých a zložených namáhaní,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
30,80€
28,64€

Experimentálne metódy mechaniky

Experimentálne metódy mechaniky

Obsah textov zodpovedá osnove predmetu Experimentálne metódy mechaniky, vyučovanému v 1. stupni vysokoškolského štúdia, v študijných programoch Mechatronika a všeobecné strojárstvo a to v dennej aj externej forme. Texty môžu byť vítaným pomocníkom a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
22,49€

🍎 Vypredané
24,19€

Riešené príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti I.

Riešené príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti I.

Vysokoškolská učebnica obsahuje základy teórie, riešené príklady a úlohy z oblasti jednoduchých a zložených namáhaní pre staticky určité a staticky neurčité prípady. Úlohy sú určené pre samostatnú prácu so stručne spracovanými výsledkami ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,90€

Odolnosť prvkov mechanických sústav (František Trebuňa) [SK]

Odolnosť prvkov mechanických sústav (František Trebuňa) [SK]

V inžinierskej praxi sa pre pevnostné a tuhostné výpočty jednoduchších konštrukčných prvkov a sústav pri rôznych druhoch zaťaženia už celé desaťročia používajú až na výnimky stále rovnaké vzťahy. Cieľom príručky je poskytnúť študentom vysokých škôl... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
46,49€

Príručka experimentálnej mechaniky

Príručka experimentálnej mechaniky

Príručka je pomôckou nielen pre študentov technických univerzít, ale i projektantov, koštruktérov, vývojárov a diagnostikov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
231,69€