🌸 Majáles knižných zliav 📚

Spolok Slovákov v Poľsku

Našli sme 35 titulov

Tajné dejiny hornej Oravy

Tajné dejiny hornej Oravy… Názov, ktorý znie veľmi tajomne, ale v skutočnosti jeho odhalenie je veľmi prozaické. V súčasných publikáciách týkajúcich sa hornej Oravy, ktoré vychádzajú takmer výlučne v poľskej réžii,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,55€
4,72€

Vojna po vojne

Milica Majeriková-Molitoris, Spolok Slovákov v Poľsku (2013)
Severný Spiš a horná Orava v rokoch 1945 - 1947

Hoci v máji 1945 skončila druhá svetová vojna v Európe, územia severného Spiša a hornej Oravy sa stali objektom ďalšej, česko-slovensko-poľskej vojny, ktorá prebiehala jednak v rovine diplomatickej, ale aj reálnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,73€
7,42€

Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941

Práve monografia Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941, zaoberajúca sa širším zhodnotením slovenského hospodárstva v rokoch 1938 – 1941 sa sčasti snaží o vyplnenie tohto prázdneho miesta v slovenskej historiografii. Cieľom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,11€
9,44€

Vojna o Spiš

Milica Majeriková, Spolok Slovákov v Poľsku (2007)
Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období v kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,24€
4,45€

Hospodárska politika Slovenského štátu

Peter Mičko, Spolok Slovákov v Poľsku (2014)
Druhé doplnené a rozšírené vydanie

Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1938 - 1945... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,73€
7,42€

Almanach XVI - Slováci v Poľsku

Almanach Slováci v Poľsku sa počas svojej už vyše dvadsaťročnej existencie stal dôležitou studnicou poznania minulosti i súčasného života slovenskej komunity v Poľsku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,96€
2,98€

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku je výsledkom spolupráce Ústavu etnológie SAV a Spolku Slovákov v Poľsku. Terénny výskum pre potreby atlasu sa začal v októbri 1997 a bol ukončený v máji 1999. Uskutočnil sa v jedenástich vybraných lokalitách... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,87€
13,49€

Almanach XIX - Slováci v Poľsku

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,76€
2,38€

Kanonické vizitácie Dunajeckého dekanátu v Spišskom biskupstve z roku 1832

Districtus Dunaveczensis, situovaný na území Spišského Zamaguria, bol jedným z 13 dekanátov Spišskej diecézy. Na území celej Spišskej diecézy žilo v roku vizitácie spišského ordinára... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,81€
20,24€

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,94€
6,75€

Krajanský spevník

Spevník je výsledkom prace členov Spolku Slovákov v Poľsku, ktorí zozbierali slovenské pesničky, ktoré sa spievajú v prostredí krajanov žijúcich v Poľsku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,76€
2,38€

Almanach XIV - Slováci v Poľsku

V rukách práve držíte štrnáste vydanie Almanachu Slováci v Poľsku, v ktorom nájdete štúdie renomovaných odborníkov zaoberajúcich sa problematikou severného Spiša a hornej Oravy, ktorá je bytostne spojená s otázkou Slovákov v Poľsku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,76€
4,05€

Rozdelené Kysuce

Pavol Matula, Spolok Slovákov v Poľsku (2012)
Zabratie severných Kysúc Poľskom v rokoch 1938 - 1939

Kysuce – severozápadný región Slovenska hraničiaci s dvoma štátmi. Na západe s Českou republikou a na severe s Poľskom. Pomenovanie dostal podľa rieky Kysuca, ktorá je prítokom Váhu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,80€
4,08€

Nebo existuje ale aj peklo

Stratili sme našu morálnu bezúhonnosť? Môžeme obnoviť náš kontakt s Bohom? Je svet, ako ho poznáme, v ohrození? Vstupujeme do konca časov? Toto sú opakujúce sa otázky mnohých ľudí, keď vidia, ako sa svet tacká z jednej krízy do.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,00€
5,10€

O márnotratnom otcovi

O márnotratnom otcovi

Karol Dučák, Spolok Slovákov v Poľsku (2016)
Rozprávky pre deti od 12 do 112 rokov Útla knižka pre deti, rodičov a ich starých rodičov. Knižku ilustrovali žiaci...

Útla knižka pre deti, rodičov a ich starých rodičov. Knižku ilustrovali žiaci Základnej umeleckej školy na ulici A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou... Úryvok: V jednom kráľovstve vládol dobrý kráľ Milko. Panoval dlho a múdro, takže je Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,90€

Kresťanstvo v časoch Sv. Vojtecha

Zborník štúdii, cieľom ktorého je predstaviť slovenskému čitateľovi na pozadí činnosti sv. Vojtech, tejto významnej historickej postavy stredoeurópskych dejín, širšie politické a duchovné súvislosti, ktoré utvárali podobu strednej Európy ma prelome... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,94€
6,75€

Almanach XV - Slováci v Poľsku

Almanach Slováci v Poľsku sa počas svojej už vyše dvadsaťročnej existencie stal dôležitou studnicou poznania minulosti i súčasného života slovenskej komunity v Poľsku. Jubilejné, pätnáste číslo opätovne prináša odborné štúdie, články... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,76€
4,05€

Dejiny Slovákov v Poľsku do roku 1961

Publikácia synteticky a v chronologickom slede zobrazuje dejiny Slovákov v Poľsku od roku 1918 do roku 1961, ktorých výskum... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,53€
8,10€

Oravský Mníchov

Pavol Matula, Spolok Slovákov v Poľsku (2021)
Zabratie časti Hornej Oravy Poľskom v roku 1938

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,55€
4,72€

Vývoj cirkevnej správy na Slovensku

Vladimír Rábik, Spolok Slovákov v Poľsku (2010)
Development of the Church Administration in Slovakia

Predložená publikácia sa usiluje postihnúť niektoré aspekty cirkevnej organizácie na našom území, a to počnúc vývojom hlavnej štruktúry organizácie cirkevného života až po najnižšie zložky s dôrazom na vlastnú cirkevnú topografiu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,00€
11,50€