Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Knihy vydavateľstva Spolok Slovákov v Poľsku

Našli sme 43 titulov

Nepokojná hranica

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937 - 1947" uskutočnenej 3. októbra 2009 v Spišskej Belej. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
8,73€
7,86€

Tajné dejiny hornej Oravy

Tajné dejiny hornej Oravy… Názov, ktorý znie veľmi tajomne, ale v skutočnosti jeho odhalenie je veľmi prozaické. V súčasných publikáciách týkajúcich sa hornej Oravy, ktoré vychádzajú takmer výlučne v poľskej réžii,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
5,55€
5,00€

Hospodárska politika Slovenského štátu

Peter Mičko, Spolok Slovákov v Poľsku (2014)
Druhé doplnené a rozšírené vydanie

Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1938 - 1945... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
8,73€
7,86€

Vojna po vojne

Milica Majeriková-Molitoris, Spolok Slovákov v Poľsku (2013)
Severný Spiš a horná Orava v rokoch 1945 - 1947

Hoci v máji 1945 skončila druhá svetová vojna v Európe, územia severného Spiša a hornej Oravy sa stali objektom ďalšej, česko-slovensko-poľskej vojny, ktorá prebiehala jednak v rovine diplomatickej, ale aj reálnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
8,73€
7,86€

Dejiny Slovákov v Poľsku do roku 1961

Publikácia synteticky a v chronologickom slede zobrazuje dejiny Slovákov v Poľsku od roku 1918 do roku 1961, ktorých výskum... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
9,53€
8,58€

Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941

Práve monografia Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941, zaoberajúca sa širším zhodnotením slovenského hospodárstva v rokoch 1938 – 1941 sa sčasti snaží o vyplnenie tohto prázdneho miesta v slovenskej historiografii. Cieľom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
11,11€
10,00€

Nedeca

Prvá zo série monografií spišských obcí pripojených k Poľsku, vydaná pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky. Plnofarebná, graficky príťažlivo spracovaná publikácia ponúka históriu obcí Nedeca a Nedeca-Zámok od ich vzniku až po súčasnosť... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
12,70€
11,43€

Oravský Mníchov

Pavol Matula, Spolok Slovákov v Poľsku (2021)
Zabratie časti Hornej Oravy Poľskom v roku 1938

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
5,55€
5,00€

Vojna o Spiš

Milica Majeriková, Spolok Slovákov v Poľsku (2007)
Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období v kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
5,24€
4,72€

Bráňme si svoje

Erik Dulovič, Spolok Slovákov v Poľsku (2023)
Slovenská politická reprezentácia a československo-poľský spor o Oravu a Spiš v rokoch 1918 – 1920

Československo-poľský spor o Oravu a Spiš v rokoch 1918 – 1920 bol súčasťou zložitého procesu utvárania nástupníckych štátov v strednej Európe... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
5,00€
4,50€

Almanach XVI - Slováci v Poľsku

Almanach Slováci v Poľsku sa počas svojej už vyše dvadsaťročnej existencie stal dôležitou studnicou poznania minulosti i súčasného života slovenskej komunity v Poľsku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
5,96€
5,36€

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku je výsledkom spolupráce Ústavu etnológie SAV a Spolku Slovákov v Poľsku. Terénny výskum pre potreby atlasu sa začal v októbri 1997 a bol ukončený v máji 1999. Uskutočnil sa v jedenástich vybraných lokalitách... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
15,87€
14,28€

Kacwin - Kacvín

História i súčasnosť Kacvína je plná zaujímavých udalostí, pamätihodností i osobností. Táto dvojjazyčná, slovensko-poľská publikácia Vás prevedie slovom i obrazom po spletitých cestičkách dejín, ktorými prešli miestni obyvatelia, ako aj celý región... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
8,73€
7,86€

Almanach XIX - Slováci v Poľsku

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
4,76€
4,28€

Kanonické vizitácie Dunajeckého dekanátu v Spišskom biskupstve z roku 1832

Districtus Dunaveczensis, situovaný na území Spišského Zamaguria, bol jedným z 13 dekanátov Spišskej diecézy. Na území celej Spišskej diecézy žilo v roku vizitácie spišského ordinára... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
23,81€
21,43€

Almanach XIV - Slováci v Poľsku

V rukách práve držíte štrnáste vydanie Almanachu Slováci v Poľsku, v ktorom nájdete štúdie renomovaných odborníkov zaoberajúcich sa problematikou severného Spiša a hornej Oravy, ktorá je bytostne spojená s otázkou Slovákov v Poľsku... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
6,54€
5,89€

Almanach XXIII - Slováci v Poľsku

Dvadsiate tretie číslo Almanachu Slováci v Poľsku je venované viacerým témam z dejín i súčasnosti severného Spiša a hornej Oravy. O živote v siedmich zamagurských farnostiach v polovici 17. storočia sa môžete dozvedieť viac zo štúdie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
6,35€
5,72€

Ľudovít Štúr pedagóg a tvorca koncepcie vzdelávania

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
7,94€
7,15€

Krajanský spevník

Spevník je výsledkom prace členov Spolku Slovákov v Poľsku, ktorí zozbierali slovenské pesničky, ktoré sa spievajú v prostredí krajanov žijúcich v Poľsku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
4,76€
4,28€

Rozdelené Kysuce

Pavol Matula, Spolok Slovákov v Poľsku (2012)
Zabratie severných Kysúc Poľskom v rokoch 1938 - 1939

Kysuce – severozápadný región Slovenska hraničiaci s dvoma štátmi. Na západe s Českou republikou a na severe s Poľskom. Pomenovanie dostal podľa rieky Kysuca, ktorá je prítokom Váhu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
4,80€
4,32€