Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Spolok Slovákov v Poľsku

Našli sme 33 titulov

Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku (Miloš Marek)

Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku od doc. Miloša Mareka je odteraz k dispozícii pre všetkých záujemcov. Toto monumentálne dielo s podtitulom Glossarium mediae et... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
55,00€
45,65€

Goralské rozprávky z Malej Frankovej (Ján Lach) [SK]

Ján Lach, Spolok Slovákov v Poľsku (2016)
Na Zamagurí sa veru odohrávajú všakovaké príbehy. V potokoch prebývajú strapaté boginky, ktoré kradnú ľuďom deti, v lese...

Na Zamagurí sa veru odohrávajú všakovaké príbehy. V potokoch prebývajú strapaté boginky, ktoré kradnú ľuďom deti, v lese stráži rovnováhu divoký čierny žrebec Duch lesa, po búrke navštevuje ľudí nevyspytateľný Planetník a potrebujúcim svoje poklady... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,30€
14,23€

Almanach XVI - Slováci v Poľsku

Almanach Slováci v Poľsku sa počas svojej už vyše dvadsaťročnej existencie stal dôležitou studnicou poznania minulosti i súčasného života slovenskej komunity v Poľsku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,96€
5,54€

Almanach XV - Slováci v Poľsku

Almanach Slováci v Poľsku sa počas svojej už vyše dvadsaťročnej existencie stal dôležitou studnicou poznania minulosti i súčasného života slovenskej komunity v Poľsku. Jubilejné, pätnáste číslo opätovne prináša odborné štúdie, články... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,76€
4,43€

Nepokojná hranica

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937 - 1947" uskutočnenej 3. októbra 2009 v Spišskej Belej. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,73€
8,12€

Vývoj cirkevnej správy na Slovensku

Vladimír Rábik, Spolok Slovákov v Poľsku (2010)
Development of the Church Administration in Slovakia

Predložená publikácia sa usiluje postihnúť niektoré aspekty cirkevnej organizácie na našom území, a to počnúc vývojom hlavnej štruktúry organizácie cirkevného života až po najnižšie zložky s dôrazom na vlastnú cirkevnú topografiu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
23,00€
21,39€

Rozdelené Kysuce

Pavol Matula, Spolok Slovákov v Poľsku (2012)
Zabratie severných Kysúc Poľskom v rokoch 1938 - 1939

Kysuce – severozápadný región Slovenska hraničiaci s dvoma štátmi. Na západe s Českou republikou a na severe s Poľskom. Pomenovanie dostal podľa rieky Kysuca, ktorá je prítokom Váhu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,80€
4,46€

Hospodárska politika Slovenského štátu

Peter Mičko, Spolok Slovákov v Poľsku (2014)
Druhé doplnené a rozšírené vydanie

Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1938 - 1945... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,73€
8,12€

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,94€
7,38€

Almanach XIV - Slováci v Poľsku

V rukách práve držíte štrnáste vydanie Almanachu Slováci v Poľsku, v ktorom nájdete štúdie renomovaných odborníkov zaoberajúcich sa problematikou severného Spiša a hornej Oravy, ktorá je bytostne spojená s otázkou Slovákov v Poľsku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,76€
4,43€

Dejiny Slovákov v Poľsku do roku 1961 (Ľudomír Molitoris)

Publikácia synteticky a v chronologickom slede zobrazuje dejiny Slovákov v Poľsku od roku 1918 do roku 1961, ktorých výskum... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,53€
8,86€

Vojna o Spiš

Milica Majeriková, Spolok Slovákov v Poľsku (2007)
Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období v kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,24€
4,87€

Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941

Práve monografia Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941, zaoberajúca sa širším zhodnotením slovenského hospodárstva v rokoch 1938 – 1941 sa sčasti snaží o vyplnenie tohto prázdneho miesta v slovenskej historiografii. Cieľom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,11€
10,33€

Tajné dejiny hornej Oravy

Tajné dejiny hornej Oravy… Názov, ktorý znie veľmi tajomne, ale v skutočnosti jeho odhalenie je veľmi prozaické. V súčasných publikáciách týkajúcich sa hornej Oravy, ktoré vychádzajú takmer výlučne v poľskej réžii,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,55€
5,16€

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku je výsledkom spolupráce Ústavu etnológie SAV a Spolku Slovákov v Poľsku. Terénny výskum pre potreby atlasu sa začal v októbri 1997 a bol ukončený v máji 1999. Uskutočnil sa v jedenástich vybraných lokalitách... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,87€
14,76€

Almanach XIII - Slováci v Poľsku

V trinástom čísle Almanachu Slováci v Poľsku nájdete štúdie a články, ktoré prinášajú výsledky najnovších vedeckých výskumov mladej nastupujúcej generácie slovenských historikov i renomovaných autorov a v nejednom prípade i nové pohľady na nimi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,76€
4,43€

Vojna po vojne

Milica Majeriková-Molitoris, Spolok Slovákov v Poľsku (2013)
Severný Spiš a horná Orava v rokoch 1945 - 1947

Hoci v máji 1945 skončila druhá svetová vojna v Európe, územia severného Spiša a hornej Oravy sa stali objektom ďalšej, česko-slovensko-poľskej vojny, ktorá prebiehala jednak v rovine diplomatickej, ale aj reálnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,73€
8,12€

Kambýses II.

Michal Habaj, Spolok Slovákov v Poľsku (2016)
Od tradície k histórii

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,24€
4,87€

Nebo existuje ale aj peklo

Stratili sme našu morálnu bezúhonnosť? Môžeme obnoviť náš kontakt s Bohom? Je svet, ako ho poznáme, v ohrození? Vstupujeme do konca časov? Toto sú opakujúce sa otázky mnohých ľudí, keď vidia, ako sa svet tacká z jednej krízy do.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,00€
5,58€

O márnotratnom otcovi (Karol Dučák) [SK]

Karol Dučák, Spolok Slovákov v Poľsku (2016)
Rozprávky pre deti od 12 do 112 rokov Útla knižka pre deti, rodičov a ich starých rodičov. Knižku ilustrovali žiaci...

Útla knižka pre deti, rodičov a ich starých rodičov. Knižku ilustrovali žiaci Základnej umeleckej školy na ulici A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou... Úryvok: V jednom kráľovstve vládol dobrý kráľ Milko. Panoval dlho a múdro, takže je Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,00€
6,51€