Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941


🌴 Posledný kus na sklade, posielame ihneď.
11,11€
Zľava 10%
10,00€

Práve monografia Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941, zaoberajúca sa širším zhodnotením slovenského hospodárstva v rokoch 1938 – 1941 sa sčasti snaží o vyplnenie tohto prázdneho miesta v slovenskej historiografii. Cieľom publikácie je priblížiť problematiku rozvoja a následnej existencie slovenského hospodárstva od vyhlásenia autonómie Slovenska – s hlavným dôrazom na obdobie od vzniku Slovenského štátu / prvej Slovenskej republiky až po vojnu so ZSSR a jej dopady na slovenskú ekonomiku.

Zámerom autorov bolo ozrejmiť hospodársku situáciu Slovenska v rokoch 1938 – 1941 na základe súčasného historického výskumu a v istej rovine polemizovať so staršou literatúrou, vychádzajúc z poznatkov a materiálov najnovšej proveniencie. Autori monografie si jej obsahom zároveň kladú za cieľ posunúť stupeň poznania z hľadiska rozsahu heuristickej základne i komplexnosti, šírky a ucelenosti pohľadu na skúmanú problematiku. Cieľom práce je zároveň sumarizácia získaných poznatkov do jednej vedeckej práce.

Hlavnou ambíciou monografie je tak zámer odpovedať na kontroverzné otázky týkajúce sa celého spektra rôznorodých názorov k problematike ekonomiky Slovenska v uvedených rokoch a zároveň sa pokúsiť prekonať zaužívané stereotypy a staronové mýty, ktoré sa vytvorili v historickej spisbe pred a najmä po roku 1989.

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2015 ISBN: 9788374908658 Rozmer: 178×247 mm Počet strán: 418 Väzba: pevná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách