💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Parta

Našli sme 34 titulov

Základy angličtiny 1. díl

Základy angličtiny 1. díl

Milan Valenta, Parta (2018)
Pro 2. stupeň základní školy praktické

Učebnice. vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Je prvním dílem z čtyřdílné řady učebnic. Základní gramatické struktury a tematické okruhy vzdělávacího oboru... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,61€

Cukrářské práce, technologie

Věra Měsíčková, Parta (2013)
(1.–3. ročník) - učebnice pro odborná učiliště

Učebnice pro předmět Technologie je určena žákům prvního až třetího ročníku odborných učilišť oboru Cukrářské práce. Učební text je v souladu s platnými učebními dokumenty, předkládá učivo přístupnou formou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,40€
8,74€

Dějepis, 1. díl

Dějepis, 1. díl

Oldřich Müller, Parta
Pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Pracovní sešit je určen zejména žákům 6. ročníků. Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,61€

Zeměpis – Evropa

Zeměpis – Evropa

František Kortus, Parta
Pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

Pracovní sešit Zeměpis – Evropa vychází z RVP pro základní vzdělávání – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Navazuje na učebnici. Slouží k opakování a procvičování získaných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,42€

Přírodověda

Lidmila Kábrtová, Parta (2013)
1. díl pracovní sešit pro 1. stupeň ZŠ

<p>Pracovní sešit navazuje na učebnici Přírodovědy, 1. díl, vychází z RVP pro základní vzdělávání - Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Obsahuje různá praktická cvičení formou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,53€
3,28€

Základy angličtiny, 1. díl - Pracovní sešit

Základy angličtiny, 1. díl - Pracovní sešit

Milan Valenta, Parta (2018)
Pro 2. stupeň základní školy praktické

Pracovní sešit vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Jednotlivé kapitoly jsou tematicky shodné s učebnicí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,90€

Dějepis - Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace - Starověk, 1. díl

Dějepis - Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace - Starověk, 1. díl

Oldřich Müller, Parta (2013)
Učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Učebnice, která má v podtitulku uvedeno Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace – starověk, je určena především žákům 6. ročníků. Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,58€

Dějepis - 4. díl

Dějepis - 4. díl

Milan Valenta, Parta (2019)
učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické - Nejnovější dějiny

Učebnice vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Určena je především žákům 9. ročníků. Období, kterému se věnuje, jsou Nejnovější dějiny. Žáci se v učebnici postupně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,67€

Technologie: Zámečnické práce a údržba, 3. díl

Technologie: Zámečnické práce a údržba, 3. díl

Dana Fialová, Parta
Pro 3. ročník OU

Učebnice je využitelná nejen pro výuku předmětu Technologie oboru Zámečnické práce a údržba, ale i v dalších obdobně technicky zaměřených oborech v odborných učilištích. Učební látka je uspořádána do tematických bloků... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,52€

Technologie - Zámečnické práce a údržba

Technologie - Zámečnické práce a údržba

Dana Fialová, Parta (2014)
Učebnice pro odborná učiliště 2. díl

Učebnice je využitelná nejen pro výuku předmětu Technologie oboru Zámečnické práce a údržba, ale i v dalších obdobně technicky zaměřených oborech v odborných učilištích. Učební látka je uspořádána je do tematických bloků... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,52€

Zeměpisný obrázkový atlas

Zeměpisný obrázkový atlas

František Teplý, Parta (2013)
Učební pomůcka pro 2. stupeň ZŠ praktické

Učební pomůcka využitelná především při výuce předmětu Zeměpis ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda podle RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Široké uplatnění najde i při... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,31€

Výchova k občanství 4. díl

Výchova k občanství 4. díl

Iveta Grofková, Parta (2013)
Pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Pracovní sešit navazuje na učebnici Výchova k občanství, 4. díl. Nabízí množství různých forem opakování i procvičování učiva zábavnou formou. Učební látka je v pracovním sešitu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,85€

Kuchařské práce – technologie 2. díl

Kuchařské práce – technologie 2. díl

Ludmila Čermáková, Parta (2019)
pro 2. a 3. ročník OU

Učební text, navazující na 1. díl učebnice, pro žáky druhého a třetího ročníku odborných učilišť v učebním oboru Kuchařské práce, v rozsahu platných učebních osnov. Učebnice obsahuje technologické postupy přípravy omáček... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,07€

Výchova k občanství 1.díl

Výchova k občanství 1.díl

Stanislava Borejová, Parta (2019)
Pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Pracovní sešit navazuje na učebnici Výchova k občanství, 1. díl. Učební látka je v pracovním sešitu rozčleněna obdobně jako v učebnici. Jednotlivé úkoly v něm jsou zpracovány tak, aby bylo možné plně využít přirozených... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,43€

Výchova k občanství 2. díl

Oldřich Müller, Parta (2013)
Pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Pracovní sešit navazuje na učebnici Výchova k občanství, 2. díl. Nabízí množství různých forem opakování i procvičování učiva zábavnou formou. Učební látka je v pracovním sešitu rozčleněna obdobně jako v učebnici... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,20€
2,98€

Zeměpis Svět - Učebnice

Zeměpis Svět - Učebnice

František Kortus, Parta (2019)
Pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

Učebnice vychází z RVP pro základní vzdělávání – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Úvodní kapitoly jsou věnovány poučení o vesmíru, planetě Zemi, jejímu zobrazení na mapách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,92€

Technologie: Zámečnícké práce a údržba, 1.díl

Technologie: Zámečnícké práce a údržba, 1.díl

Dana Fialová, Parta (2013)
Učebnice pro odborná učiliště

Učebnice je využitelná nejen pro výuku předmětu Technologie oboru. Zámečník a Zámečnické práce, ale i v dalších obdobně technicky zaměřených oborech v odborných učilištích... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,05€

Počítač kamarád, 2. díl

Počítač kamarád, 2. díl

Pavel Klech, Parta
Učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Učebnice vychází z RVP pro základní vzdělávání – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, vzdělávací oblasti a vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,53€

Hůlková písanka, aneb od čar a oblouků k hůlkovým písmenkům

Hůlková písanka, aneb od čar a oblouků k hůlkovým písmenkům

Učební pomůcka pro alternativní výuku psaní volně navazující na učební pomůcku První čtení. Je určena dětem s mentálním postižením, lze ji však využít u všech dětí s grafomotorickými potížemi. Tradiční výuka předpokládající... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,20€

Chemie pro 2. stupeň ZŠ

Chemie pro 2. stupeň ZŠ

Pavel Beneš, Parta
Učebnice, určeno žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními

Cílem učebnice chemie pro devátý ročník 2. stupně základní školy určené žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními je podat žákům základní poznatky o některých prvcích, sloučeninách a chemických reakcích s důrazem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,20€