🔥 Letný výpredaj kníh = ZĽAVY do 83% 📚

Parta

Našli sme 112 titulov

Psychopedie, teoretické základy a metodika

Autoři Milan Valenta a Oldřich Müller společně s dalšími odborníky zpracovali komplexně pojatou vysokoškolskou učebnici, kterou je možné rovněž doporučit všem speciálním pedagogům v praxi... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,57€
17,69€

Cukrářské práce, technologie

Cukrářské práce, technologie

Věra Měsíčková, Parta (2013)
(1.–3. ročník) - učebnice pro odborná učiliště

Učebnice pro předmět Technologie je určena žákům prvního až třetího ročníku odborných učilišť oboru Cukrářské práce. Učební text je v souladu s platnými učebními dokumenty, předkládá učivo přístupnou formou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,29€

Řeč obrázků, komunikační systém tvořený obrázkovými symboly - piktogramy, metodická příručka

Řeč obrázků, komunikační systém tvořený obrázkovými symboly - piktogramy, metodická příručka

Učební pomůcka Řeč obrázků, komunikační systém tvořený obrázkovými symboly – piktogramy je 1. dílem volné řady pomůcek pro alternativní komunikaci. Soubor 765 piktogramů na 51 listech je rozdělen do tematických celků... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,70€

Zajímavé čtení – 1. díl (7. a 8. ročník)

Zajímavé čtení – 1. díl (7. a 8. ročník)

Jana Gavendová, Parta (2013)
Čítanka pro 2. stupeň ZŠ speciální

Cílem čítanky je rozvíjet čtecí dovednosti žáků a naučit je správnému a pohotovému čtení. V úvodní části je postupně procvičováno čtení písmen f, g, ř, ch a slov se slabikami di, ti, ni, dy, ty, ny, dě, tě, ně a bě, pě, vě... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,29€

Čítanka pro 1. stupeň ZŠ praktické (pro 5. ročník), 3. díl

Čítanka pro 1. stupeň ZŠ praktické (pro 5. ročník), 3. díl

První část čítanky je věnována opakování a procvičování. Texty v ní obsažené mohou děti nejen zaujmout, ale i pobavit... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,94€

Základy němčiny, 1. díl, učebnice pro ZŠ praktické

Základy němčiny, 1. díl, učebnice pro ZŠ praktické

<p>Učebnice je prvním dílem plánované čtyřdílné řady učebnic a pracovních sešitů pro 2. stupeň ZŠ praktické vycházející z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
4,65€

Počítač kamarád, 3. díl, pracovní sešit, pro 2. stupeň ZŠ praktické

Počítač kamarád, 3. díl, pracovní sešit, pro 2. stupeň ZŠ praktické

Pavel Klech, Parta (2013)

Pracovní sešit vychází z RVP pro základní vzdělávání – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, vzdělávací oblasti a vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
5,12€

Písanka pro 4. ročník ZŠ a ZŠ praktické

Písanka pro 4. ročník ZŠ a ZŠ praktické

Písanka slouží k docvičení a zpřesnění tvarů písmen a číslic (velikost, sklon písma, správné spojování, poměr výšky písmen apod.), rovněž také pro nácvik správného psaní diakritických a interpunkčních znamének i... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,77€

Umíme číst - 2. pracovní sešit

Umíme číst - 2. pracovní sešit

Libuše Kubová, Danuše Dvořáková., Parta (2016)
k učebnici Náš slabikář, 2. díl pro první stupeň základní školy speciální

Umíme číst, 2. pracovní sešit k učebnici Náš slabikář, 2. díl pro první stupeň základní školy speciální... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
4,65€

Od A do Z: Slabikář pro 1. stupeň ZŠ praktické, 1. díl

Od A do Z: Slabikář pro 1. stupeň ZŠ praktické, 1. díl

Učebnice je první částí dvoudílného projektu (2. díl bude určen žákům 2. ročníku ZŠ praktické). Slabikář vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,29€

Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální

Božena Blažková, Parta (2013)
1. pracovní sešit (pro 7. ročník)

Pracovní sešit slouží k procvičování učiva z první části učebnice – sčítání typu 23+5 v oboru do 100, odčítání typu 35-2 v oboru do 100, manipulace s penězi v oboru do 100, práce s tabulkou a číselnou osou, určování času... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
5,59€
4,58€

Dějepis, 3. díl

Dějepis, 3. díl

Oldřich Müller, Parta (2013)
pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Pracovní sešit navazuje na učebnici Dějepis, 3. díl (Novověk) a je její nedílnou součástí. Nabízí množství různých forem opakování a procvičování učiva zábavnou formou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
5,12€

Zařízení závodů, učebnice pro odborná učiliště, obor Kuchařské práce

Zařízení závodů, učebnice pro odborná učiliště, obor Kuchařské práce

Publikace je součástí ucelené řady učebnic, navazuje na předměty Technologie a Odborný výcvik. Žáci se prostřednictvím učebnice seznámí s problematikou zařízení výrobních středisek, zařízení pro hygienu nádobí a nářadí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,35€

Dějepis 1.díl - prac. sešit pro 2.st

Dějepis 1.díl - prac. sešit pro 2.st

Pracovní sešit je určen zejména žákům 6. ročníků. Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
5,12€

Dějepis, 4. díl, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Dějepis, 4. díl, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Pracovní sešit navazuje na učebnici Dějepis, 4. díl (Nejnovější dějiny) a je její nedílnou součástí. Nabízí množství různých forem opakování a procvičování učiva zábavnou formou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,79€

Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální, 2. pracovní sešit (pro 8. ročník)

Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální, 2. pracovní sešit (pro 8. ročník)

acovní sešit slouží k procvičování učiva z druhé části učebnice – písemné sčítání v oboru do 100, písemné odčítání v oboru do 100... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
5,59€

Základy angličtiny, 2. díl, pracovní sešit pro ZŠ praktické

Základy angličtiny, 2. díl, pracovní sešit pro ZŠ praktické

Pracovní sešit vychází z RVP ZV - Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Je určen k procvičování probraného učiva a k samostatné práci žáků. Jeho jednotlivé kapitoly jsou tematicky shodné s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
4,65€

Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální, 1. díl učebnice (pro 7. a 8. ročník)

Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální, 1. díl učebnice (pro 7. a 8. ročník)

Vychází z RVP pro obor vzdělání ZŠ speciální, vzdělávací oblast Matematika a její aplikace, vzdělávací obor Matematika.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
8,41€

Umíme číst - 1. pracovní sešit

Umíme číst - 1. pracovní sešit

Libuše Kubová, Danuše Dvořáková., Parta (2016)
k učebnici Náš slabikář, 2. díl pro první stupeň základní školy speciální

Umíme číst, 1. pracovní sešit k učebnici Náš slabikář, 2. díl pro první stupeň základní školy speciální... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
4,65€

Písanka pro 3. ročník ZŠ a ZŠ praktické – 4 sešity

Písanka pro 3. ročník ZŠ a ZŠ praktické – 4 sešity

Písanky doposud vydávané pro potřeby zvláštních škol vyhovují i do budoucna potřebám základních škol praktických. V písankách jsou zohledněny potřeby výuky psaní v prvních třech ročnících základních škol praktických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
3,71€