📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Inštitút pre verejné otázky

Našli sme 9 titulov

Financovanie politických strán v SR

Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky (2014)
Inštitút pre verejné otázky pripravil unikátnu publikáciu o financovaní politických strán na Slovensku. Autor, prezident...

Inštitút pre verejné otázky pripravil unikátnu publikáciu o financovaní politických strán na Slovensku. Autor, prezident IVO Grigorij Mesežnikov, sa vo svojej štúdii zaoberá problematikou straníckych financií v širších súvislostiach spoločensko... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,90€
9,21€

Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku

Kniha sa pokúša dať odpoveď na otázku, čo podnecuje niektorých slovenských politikov k tomu, aby namiesto ustáleného spojenectva so Západom, prinášajúceho Slovensku dlhodobú politickú stabilitu, ekonomickú prosperitu a solídne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Chránené oznamovanie

Pavel Nechala, Inštitút pre verejné otázky (2014)
Autor sa zaoberá čo najpresnejším vymedzením pojmu chránené oznamovanie (whistleblowing) a jeho charakteristických prvkov....

Autor sa zaoberá čo najpresnejším vymedzením pojmu chránené oznamovanie (whistleblowing) a jeho charakteristických prvkov. Takéto vymedzenie mu slúži na skúmanie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti, ale tiež na komparatívnu analýz Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,90€
9,21€

Dvojkomorový parlamentný systém

Dvojkomorový parlamentný systém

Cieľom tejto publikácie je stručne opísať a analyzovať vývoj, spôsob utvárania, zloženie a pôsobnosť horných komôr v ústavných systémoch demokratických krajín... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,00€

Čačipen pal o Roma - Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku

Čačipen pal o Roma - Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku

Publikácia prináša odbornej a širšej čitateľskej verejnosti zatiaľ najvyčerpávajúcejšiu analýzu rómskej problematiky, ktorá je na Slovensku jedným z najvážnejších sociálnych, kultúrnych a civilizačných problémov dneška. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,56€

Firemná filantropia na Slovensku

Firemná filantropia na Slovensku

Jozef Majchrák, Lýdia Marošiová, Inštitút pre verejné otázky (2004)
Analýza - názory - prípadové štúdie

Editori Jozef Majchrák a Lýdia Marošiová ponúkajú čitateľovi sondu do problematiky firemného darcovstva... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,61€

Predsavzatia a skutočnosť

Predsavzatia a skutočnosť

Hodnotenie plnenia programového vyhlásenia súčasnej vlády na konci jej funkčného obdobia. Každé ministerstvo je hodnotené zvlášť. (Úspešná) snaha o objektivitu a kritický nadhľad je evidentná. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,29€

Čačipen pal o Roma - A Global Report on Roma in Slovakia

Čačipen pal o Roma - A Global Report on Roma in Slovakia

The book brings percise analyses of Roma issue in Slovakia explaining why this issue is more often spoken about than acted on. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,20€