Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ekopress

Našli sme 181 titulov

Porovnávací hodnota nemovitostí

Porovnávací hodnota nemovitostí

Kniha se soustředí především na upřesnění porovnávacích technik, na doplnění o nové dosud u nás málo známé či nevyužívané poznatky, včetně názorných ukázek ve formě praktických příkladů... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,75€

Economy in English

Economy in English

Odborné ekonomické texty obsažené v publikaci mají sloužit jako pomůcka v kurzech pro ekonomicky zaměřené studenty. Rozsah textů je koncipován na 1 semestr. Obsah jednotlivých částí vychází z původních materiálů a byl dále zpracován ve formě cvičení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,28€

Němčina v hospodářství

Němčina v hospodářství

Věra Höppnerová, Jaroslava Kernerová, Ekopress (2004)
Třetí přepracované vydání

Třetí přepracované vydání učebnice, která je určena všem, kdo si chtějí osvojit základy německého hospodářského jazyka, a to jak studujícím ekonomických oborů, tak i pracovníkům národního hospodářství... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,96€

Wirtschaftsdeutsch für Fortgeschrittene - Hospodářská němčina pro pokročilé

Wirtschaftsdeutsch für Fortgeschrittene - Hospodářská němčina pro pokročilé

Učebnice vybaví studujícího jazykovými dovednostmi potřebnými pro práci u zahraničních firem a mezinárodních organizací, popř. pro další studium na vysokých školách ekonomického zaměření v německy mluvících zemích... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,02€

Politická psychologie (Oskar Krejčí)

Politická psychologie (Oskar Krejčí)

Oskar Krejčí, Ekopress (2004)
Kniha obsahuje stručný přehled dějin politické psychologie a přináší informace o dosažených výsledcích výzkumů a o...

Kniha obsahuje stručný přehled dějin politické psychologie a přináší informace o dosažených výsledcích výzkumů a o... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,90€

Finanční řízení a rozhodování podniku

Finanční řízení a rozhodování podniku

Charakteristickým rysem současné etapy rozvoje a řízení ekonomiky ve světě je stále větší vzájemná propojenost a adaptace jednotlivých procesů. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,28€

Matematika k přijímacím zkouškám na Vysokou školu ekonomickou (Jindřich Klůfa)

Kniha je určena především k přípravě k přijímacím zkouškám na Vysokou školu ekonomickou v Praze, je však použitelná také k... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,76€
10,01€

Slovník biblické ikonografie (Jan Royt) [CZ]

Slovník biblické ikonografie (Jan Royt) [CZ]

Jan Ryot, Ekopress (2007)
S náměty Starého a Nového zákona se setkáváme ve všech sférách lidské kultury. Jejich význam dnes širší veřejnosti mnohdy...

S náměty Starého a Nového zákona se setkáváme ve všech sférách lidské kultury. Jejich význam dnes širší veřejnosti mnohdy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,63€

Konsolidace účetních výkazů (Vladimír Zelenka) [CZ]

Konsolidace účetních výkazů (Vladimír Zelenka) [CZ]

Vladimír Zelenka, Marie Zelenková, Ekopress (2013)
Principy a praktické aplikace Publikace věnovaná problematice konsolidace účetních závěrek a aplikaci ekvivalenční...

Publikace věnovaná problematice konsolidace účetních závěrek a aplikaci ekvivalenční metody umožní čtenáři zvládnout nejen základní algoritmy potřebné pro sestavení konsolidovaných účetních výkazů, ale rovněž poskytuje teoretický základ dané... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,38€

Matematika pro studenty VŠE

Matematika pro studenty VŠE

Učebnice obsahuje látku pro základní kurs a bakalářskou zkoušku z matematiky na VŠE v Praze... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,51€

Metody oceňování podniku

Metody oceňování podniku

Miloš Mařík, , Ekopress (2007)
Proces ocenění, základní metody a postup

Základní zaměření publikace stejně jako v předchozím vydání je soustředit se na základy oceňování podniku. Jelikož úroveň oceňování podniku se zvýšila a odborná literatura je již k dispozici, snažili jsme se nepodávat pouze základní přehled... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
27,15€

Deutsch an der Uni: Němčina pro vysoké školy

Deutsch an der Uni: Němčina pro vysoké školy

Věra Höppnerová, Ekopress (2009)
Druhé rozšířené vydání

Učebnice je určena studujícím, kteří si chtějí zopakovat, doplnit a rozšířit své středoškolské znalosti němčiny a získat větší jistotu v konverzaci. Je vhodná jak pro začátečníky, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,22€

Základy ekonomie

Základy ekonomie

Kamil Fuchs, Pavel Tuleja, Ekopress (2004)
Stručný průvodce a cvičebnice

Stručný průvodce a cvičebnice jsou doplňujícím textem k učebnici Základy ekonomie a vytvářejí předpoklady pro kvalitnější zvládnutí učebního textu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,42€

Němčina v hospodářství

Němčina v hospodářství

Učebnice němčiny, zaměřená na trh, výrobu, daně, marketing, peníze, ceny. Zpracováno podle nového německého pravopisu. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,42€

Finanční modely

Finanční modely

Zdeněk Zmeškal, , Ekopress (2004)
Druhé vydání

Hlavním záměrem monografie je předložit komplexní zpraco­vání problematiky finančního modelování aplikovatelné jak v nefinančních institucích (výrobních podnicích), tak finančních institucích (banky, pojišťovny, investiční společnosti)... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,09€

Obchodujeme německy

Obchodujeme německy

Věra Höppnerová, Jarmila Matěnová, Zuzana Gelnarová, Ekopress (2004)
Třetí přepracované vydání

Třetí přepracované vydání úspěšné učebnice, jejímž cílem je vybavit studující takovými jazykovými prostředky, aby se bez potíží dohovořili v obchodních jednáních se svými partnery a mohli vést německou obchodní korespondenci... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,04€

Deutsch an der Uni - Němčina pro vysoké školy

Deutsch an der Uni - Němčina pro vysoké školy

Učebnice je určena studujícím, kteří si chtějí zopakovat, doplnit a rozšířit své středoškolské znalosti němčiny a získat větší jistotu v konverzaci. Je vhodná jak pro začátečníky, tak i pro studenty jazykově lépe vybavené... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,48€

Taktně, profesionálně, elegantně

Taktně, profesionálně, elegantně

Ewa Pernal, Ekopress (2001)
Pravidla jednání a vystupování v obchodním a společenském styku

Kniha je určena všem, kdo chtějí být úspěšní v práci. Hovoří o nutnosti dodržovat dobré mravy v byznysu a dokazuje, že chování a celková prezentace má v obchodu stejně velký význam jako nabízený výrobek... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,79€

Studijní průvodce financemi podniku

Studijní průvodce financemi podniku

Petr Marek, , Ekopress (2006)

Znalost problematiky financí podniku patří k základním znalostem každého řídícího pracovníka v podniku. Výklad finančního řízení podniku, rozdělený do čtrnácti kapitol, se snaží pomoci při orientaci v základních odborných pojmech... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
35,62€

Matematika 1

Matematika 1

První svazek knihy obsahuje základy matematiky, lineární algebru, základy matematické analýzy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,50€