Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Dobrá kniha, Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Našli sme 29 titulov

Púť do Svätej zeme

Itinerarium Egeriae, v starších prácach známe pod názvom Peregrinatio Aetheriae, je správa o púti do Svätej zeme v listovnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
5,40€

O nepravej ženskej kráse

Tertullianus: O pestovaní ženskej krásy, Tertullianus: O závoji panien, sv. Cyprián: O správaní panien, sv. Gregor z Nazianzu: Proti ženám, čo sa príliš krášlia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
5,40€

Život a obeta pátra Alojza Kolmačku SJ

Synovec Peter Kolmačka si na pátra Alojza spomína nasledovne: „Už ako malý chlapec som počúval o svojom strýkovi-kňazovi Alojzovi Kolmačkovi len tie najkrajšie príhody. Bol starším bratom môjho otca Karola. Familiárne sme ho oslovovali... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
9,90€

Páter Jozef Kyselica SJ, spomienky na neho a jeho homílie cyklu A

Zo svojej vyše polstoročnej skúsenosti života s pátrom Kyselicom môžem potvrdiť, že páter Kyselica si nielen zvolil za motto svojho života Pavlove slová: „Pre mňa žiť je Kristus“, ale podľa tohto motta sa usiloval žiť. Už počas svojho pôsobenia Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,50€
6,75€

Slávne svedectvo mučeníkov

Helena Panczová (editor), Dobrá kniha, Teologická fakulta Trnavskej univerzity (2013)
Výber z najstaršej mučeníckej literatúry

Predkladaný výber chronologicky zachytáva literárne svedectvá starokresťanského mučeníctva. Najstaršie doklady máme v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,00€
11,70€

Výklad Veľpiesne (1. časť)

V starovekom východnom Stredomorí existovala dlhá kultúrna tradícia, ktorá vnímala transcendentný význam erotiky. Do tohto prúdu náboženských výpovedí sa zaradila... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,20€

Menšie teologické spisy

Sedem menších teologických spisov sv. Gregora z Nyssy sa venuje rôznym otázkam teológie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,00€

Horieť a zapaľovať

Ladislav Csontos, Dobrá kniha, Teologická fakulta Trnavskej univerzity (2023)
Obetavý život pátra Michala Petráša SJ

Obľúbený a aktívny kňaz je nepriateľom každej totality. V Ružomberku zanechal hlbokú stopu jezuita Michal Petráš, ktorý aj v najťažších chvíľach dokázal povzbudiť druhých... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€
12,60€

Cesta jasnozrivosti

Magdaléna Miklušičáková, Dobrá kniha, Teologická fakulta Trnavskej univerzity (2017)
Filozofický dialóg s dielom Alberta Camusa

Obsah... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,50€
6,75€

Páter Jozef Kyselica SJ, Neokatechumenátna cesta a jeho homílie cyklu B

Pre mňa je tiež moment tejto štvrtej nedele vzdávaním vďaky za kňazské a rehoľné povolanie. Nie na moju chválu chcem povedať, ale na chválu Božej milosti, že vtedy, keď ma Boh volal, som neodhodil kameň, uholný kameň, ktorým je Ježiš, ale naň som... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,50€
6,75€

Zdravá striedmosť (Salubris moderatio) v živote a v myslení sv. Cypriána z Kartága

Sv. Cyprián z Kartága je jedným z najdôležitejších teológov 3. stor., ktorý žil a latinsky písal v Kartágu v Severnej Afrike. Vo svojich dielach riešil závažné teologické problémy, najmä v oblasti ekleziológie a sakramentológie. Tieto boli vyvolané... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€
12,60€

Páter Jozef Kyselica SJ, exercitátor a jeho exercície

Šťastie, vychádzajúce zo stretnutia s Kristom, je alebo pravdivé ‒ a to vidno na tebe ‒, alebo je iba iluzórne. Neverím, že šťastie je ‒ ako hovoria niektorí ‒ iba niečo vnútorné, čo sa nemusí odrážať navonok. Neverím preto, že člo Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,50€
6,75€

Páter Jozef Kyselica SJ, pastorálny teológ a jeho homílie cyklu C

Pozrime sa na otca aj vo vzťahu k druhému synovi. Tak ako mladší syn nepoznal svojho otca, jeho spôsob dávania sa, jeho lásku, ktorá bola príčinou všetkej jednoty a šťastia v dome, tak ani starší syn nepozná správne svojho otca. Svoj vzťah k otcovi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,50€
6,75€

Sv. Makrína, Melánia a Olympia

Život sv. Makríny (327 – 380) podáva príbeh ženy, ktorá sa po smrti svojho snúbenca rozhodla celý svoj život prežiť v ústraní na vidieku. Starala sa o svojich mladších... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,00€
7,20€

List pápeža Inocenta I. biskupovi Decentiovi z Gubbia

Po smrti pápeža Anastázia (339 – 402) bol v roku 402 za jeho nástupcu zvolený presbyter, ktorý si zvolil meno Inocent (Innocentius I.) Pápežom bol v rokoch 402 – 417. V súčasnej dobe máme zachovaných 43 listov, ktoré buď Inocent napísal, alebo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,50€
4,05€

Diakonia slova v slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu

Zrútenie sa totalitných systémov v Európe bolo zavŕšením experimentu budovania sveta bez Boha, bez slobody, bez práva a spravodlivosti. Počas viac ako štyridsiatich rokov pred týmto prevratom to boli kňazi, v pastorácii i mimo nej, rehoľníci v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,95€
3,56€

Výklad Veľpiesne (3. časť)

Svätý Gregor z Nyssy (335 – 394) nadväzuje na starobylú židovsko-kresťanskú tradíciu výkladu ľúbostného vzťahu Veľpiesne ako rozprávania o vzťahu Boha a jeho milovaného ľudu. Gregorovou osobitosťou je veľmi široké chápanie Božieho ľudu – je ním... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,20€

Odpoveď na Apollinariov spis

Odpoveď na Apollinariov spis

Gregor z Nyssy (asi 335 – po 394) v diele „Odpoveď na Apollinariov spis“, Antirrheticus adversus Apollinarium, reaguje na nezachovaný Apollinariov traktát, v ktorom tento autor vysvetľoval rôzne aspekty svojej predstavy o inkarnácii. Gregor preberá... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,00€

Marek

Marek

Peter Dubovský, , Dobrá kniha, Teologická fakulta Trnavskej univerzity (2013)
S veľku radosťou vkladáme do rúk čitateľov ďalšie významné a obsiahle dielo kolektívu slovenských biblistov. Spomedzi...

Vydavateľstvo Dobrá kniha v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity vydalo ďalšie významné a obsiahle dielo kolektívu slovenských biblistov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,00€

Svätý Ambróz

Svätý Ambróz

Miloš Lichner (editor), Dobrá kniha, Teologická fakulta Trnavskej univerzity (2017)
Výklad vyznania viery, O sviatostiach, O tajomstvách

Aurelius Ambrosius, ktorého poznáme skôr ako svätého Ambróza, milánskeho biskupa, ktorý pokrstil sv. Augustína, patrí k... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,00€