📚 Horúce knižné zľavy

Miloš Lichner

Našli sme 9 titulov

🍌 Odosielame o 9 dní.
5,00€
4,65€

Prvý vatikánsky koncil (1869 – 1870) v kontexte histórie a teológie Katolíckej cirkvi

V predkladanej monografii ponúkame vedeckej verejnosti prvý slovenský preklad dokumentov Prvého vatikánskeho koncilu a Sylabu omylov. Prekladu predchádza monografická štúdia, v ktorej sa snažíme o kontextuálne pochopenie koncilu a jeho interpretáciu v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Kontextuálny pohľad na sviatosť krstu v sermones svätého Augustína

Obdobie konca 4. a začiatku 5. storočia je časom veľkým zmien v Cirkvi. Konštantínovský mier spôsobil v mnohých prípadoch povrchné pokresťančovanie rímskej ríše. V reakcii na to musela Cirkev spresňovať a prehlbovať viaceré... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
12,90€
12,00€

K prameňom ranokresťanskej latinskej tradície

Mladá Cirkev bola od počiatku konfrontovaná s viacerými problémami. A nešlo len o príkoria vo forme početných prenasledovaní zo strany rímskych vladárov. Cirkevné dejiny nám ukazujú viaceré otázky, ktoré muselo spoločenstvo kresťanov riešiť po... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
18,00€
16,74€

List pápeža Inocenta I. biskupovi Decentiovi z Gubbia

Po smrti pápeža Anastázia (339 – 402) bol v roku 402 za jeho nástupcu zvolený presbyter, ktorý si zvolil meno Inocent (Innocentius I.) Pápežom bol v rokoch 402 – 417. V súčasnej dobe máme zachovaných 43 listov, ktoré buď Inocent napísal, alebo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
4,50€
4,19€

De cura pro mortuis gerenda (Starostlivosť, ktorú máme preukazovať zosnulým)

Monografická štúdia, preklad, poznámky a indexy: prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
6,00€
5,58€

Božie milosrdenstvo v konfrontácii spiritualít

Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave si v tomto roku pripomína 75 rokov od založenia Inštitútu svätého Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Z hľadiska kánonického a rehoľného práva je Teologická fakulta pokračovaním... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
5,00€
4,65€

Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku

Pluralita myslenia... Teologicko-filozofické myslenie v dejinách kresťanstva bolo a je z viacerých príčin poznačené dvoma protichodnými tendenciami – k jednote a pluralite. Členovia riešiteľského kolektívu sa zaoberajú vybranými postavami a/alebo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
13,00€
12,09€