🎈 Osláv knižný festival zliav na Deň detí

Alter

Našli sme 233 titulov

Matematika 1. ročník/ 2. sešit

Matematika 1. ročník/ 2. sešit

, Alter (2019)

Pracovní sešit obsahuje numeraci, sčítání a odčítání čísel v oboru do 10 a jednoduché slovní úlohy. Dále seznamuje s některými geometrickými tvary. Součástí sešitu je kartonová příloha s čísly a tvary. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,73€

Český jazyk 5

Český jazyk 5

Učebnice je sestavena tak, aby se žáci aktivně podíleli na výuce a aby bylo možné výběr a rozsah cvičení přizpůsobit jejich individuálním možnostem. Daný titul umožňuje v první fázi aktivizovat... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,05€

Cestička do školy II

Cestička do školy II

Vlasta Švejdová, Hana Rezutková, Alter (2013)
Prvouka pro 1. ročník ZŠ

Dvojdílná pracovní učebnice odpovídá požadavkům RVP ZV a umožňuje činnostní výuku. Součástí obou dílů jsou perforované kartonové přílohy s obrázky a slovy. Žáci mohou kreslit, lepit obrázky z příloh, spojovat, co k sobě... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,49€

Pracovní sešit k učebnici Matematika 5

Pracovní sešit k učebnici Matematika 5

Jaroslava Justová, Alter (2015)
Pro 5. ročník ZŠ - 1. díl

Pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičování učiva daného RVP ZV. Sešit je zásobníkem cvičení, z něhož je třeba vybírat podle potřeb, schopností a cílů jednotlivých žáků. Ke každé sudé straně s úkoly náleží... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,38€

Život na Zemi 5: Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví

Život na Zemi 5: Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví

Helena Kholová, Alter (2012)
Přírodověda pro 5. ročník ZŠ

Učebnice byla aktualizována a upravena podle RVP ZV, nově vychází pod názvem Život na Zemi 5 - Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví. Učebnice rozvíjí schopnosti samostatně poznávat, pozorovat a zkoumat... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
2,63€

Pracovní sešit ke Světu okolo nás 2. díl

Pracovní sešit ke Světu okolo nás 2. díl

Pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičení učiva daného RVP ZV. Umožní vytváření klíčových kompetencí a budování očekávaných výstupů RVP ZV. Stejně jako 1. díl obsahuje problémové úlohy, prohlubuje kompetence žáků pro práci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,30€

Pracovní sešit k Čítance 2/2

Pracovní sešit k Čítance 2/2

Hana Staudková, Alter (2011)
Pro 2. ročník ZŠ

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,69€

Prvouka 3 - 1. díl

Prvouka 3 - 1. díl

Hana Staudková, Lenka Bradáčová, Alter (2016)
Pracovní listy k učebnici

Pracovní listy obsahují úkoly k procvičení učiva daného RVP ZV. Umožňují vytváření klíčových kompetencí a budování očekávaných výstupů RVP ZV... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,55€

Člověk a technika 5 pracovní listy k učebnici

Člověk a technika 5 pracovní listy k učebnici

Alter (2016)

Pracovní listy jsou koncipovány tak, aby podněcovaly žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Cílem není předat jim vědomosti z fyziky, ale vzbudit zájem o techniku, která je obklopuje. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,36€

Svět okolo nás, Prvouka pro 2. ročník ZŠ

Svět okolo nás, Prvouka pro 2. ročník ZŠ

Učivo obsažené původně ve dvojdílné učebnici Svět okolo nás I, II bylo aktualizováno a spojeno do jednodílné učebnice. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,73€

Moje počítání 5

Moje počítání 5

Alter
Počítáme do 100 s přechodem přes desítku, Násobilka a dělení hrou

Pracovní sešit slouží k efektivnímu rozvíjení matematické gramotnosti. Obsahuje zábavná cvičení, slovní úlohy a další úkoly k procvičování počítání do 100 s přechodem přes desítku; násobilku a dělení hrou (2, 3, 4). Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,55€

Klíč Pracovní sešit k učebnici matematiky 5, I.+II. díl

Obsahuje výsledky a postupy řešení všech úloh a cvičení obsažených v obou dílech Pracovních sešitů k učebnici Matematika pro 5. ročník. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,24€
3,01€

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 5 II. díl

Také poslední z řady dvojdílných pracovních sešitů k učebnicím Český jazyk ALTER přináší řadu aplikačních cvičení vázaných na texty učebnice. Formulace otázek i grafická úprava zohledňuje věk žáků a připravuje je na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,43€
3,19€

Čítanka 5 pro pátý ročník

Čítanka umožňuje realizovat cíle RVP ZV; obsahuje poutavé ukázky z české i světové dětské literatury a vede žáky k výběru kvalitní četby. Samostatným doplňkem je jednodílný pracovní sešit. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,31€
4,94€

Pracovní sešit k čítance 3/1

Miroslav Špika, Hana Staudková, Alter
upravené vydání

Pracovní sešit k Čítance 3/1 (kód 092999) je plně uzpůsoben upravené verzi Čítanky 3/1. Seznamuje žáky se základy literatury, obsahuje slova pro nácvik čtení, otázky po obsahu textu a úkoly ke každému článku z Čítanky. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,83€
1,70€

Písanka 2

L. Bradáčová, Alter (2017)
Pro 1. ročník ZŠ nevázané písmo

Písanka 2 obsahuje nácvik zbývajících písmen včetně q, x, w a jejich užití ve slovech a větách. Součástí jsou obrázkové doplňovačky a tabulka k odstřižení s obrázkovou abecedou nevázaného písma. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,03€
0,96€

Pracovní sešit - Lidé kolem nás 4 - Etika pro 4. ročník ZŠ (Bradáčová Lenka, Sta

Pracovní sešit - Lidé kolem nás 4 - Etika pro 4. ročník ZŠ (Bradáčová Lenka, Sta

Alter (2011)
Aplikovaná etika pro 4. ročník

Pracovní sešit je doplňkem učebnice Lidé kolem nás 4 a je určen pro činnostní výuku. Vede žáky k citlivému vnímání a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,49€

Čítanka 2

Čítanka 2/1 - upravená a doplněná verze, která spolu s Pracovním sešitem umožňuje plnit požadavky a cíle RVP ZV. Obsahuje jak ukázky z klasické dětské literatury, tak i texty spisovatelky Zuzany Novákové ze života současných dětí. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,35€
5,91€

Zeměpis - Krajinná sféra II. (Helena Kholová)

Zeměpis - Krajinná sféra II. (Helena Kholová)

Zeměpis Krajinná sféra II. díl - ALTER - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu matná - 48 str. - ISBN: 80-85775-80-8 - Kniha Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,18€

Český jazyk pro 3. ročník ZŠ, brožovaná (Dvorský Ladislav, Lovis-Milerová Kateři

Český jazyk pro 3. ročník ZŠ, brožovaná (Dvorský Ladislav, Lovis-Milerová Kateři

Ladislav Dvorský, Kateřina Lovis-Milerová, Alter (2013)
Vzdělávací obor český jazky a literatura

Český jazyk 3. roč., brožovaná - Vzdělávací obor český jazky a literatura - ALTER - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu mat Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,12€