🎉 E-knižný majáles: 20 000 e-kníh so zľavou 10%

Alter

Našli sme 233 titulov

Český jazyk 6 II.díl Komunikační a slohová výchova

Cílem učebnice je kultivovat komunikační dovednosti žáků. Obsahuje kapitoly: Informujeme, Píšeme dopisy, Popis, Vypravování aj. Nabízí mnoho motivačních prvků a zadání pro samostatnou práci. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,82€
2,62€

Desetinná čísla pro 5. ročník pracovní sešit

Desetinná čísla pro 5. ročník pracovní sešit

Pracovní sešit se vyznačuje výrazným zaměřením na aplikační úlohy. Obsahuje cvičení, ve kterých žáci blíže poznávají desetinná čísla, s nimiž se denně v běžném životě setkávají; učí se je správně číst, zapisovat... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,07€

Matematika klíč 3

Přináší výsledky a postupy řešení všech úloh a cvičení obsažených v jednodílné učebnici Matematika pro 3. ročník ALTER. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,90€
3,63€

Průvodce učebnicí prvouky pro 1. ročník

Hana Rezutková, Olga Brabencová, Alter
Cestička do školy I.-II.

Obsahuje zásobník úkolů k jednotlivým lekcím pro přímou i samostatnou práci, návody pro dramatizaci, písničky, říkadla, křížovky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,12€
1,97€

Pracovní sešit ke Slabikáři 2. díl

Dvojdílný pracovní sešit je zásobníkem cvičení a úkolů pro rozvoj čtenářství; navazuje na Pracovní sešit k Živé abecedě ALTER (092769). Součástí obou dílů jsou kartičky se slovy tištěnými velkou i malou abecedou a přílohy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
2,96€
2,75€

Písničky ze slabikáře Jiřího Žáčka - CD (autorů kolektiv)

Písničky ze slabikáře Jiřího Žáčka - CD (autorů kolektiv)

Hudba Jaromír Klempíř, zpívají Dagmar Herzánová, Eva Hrušková a Václav Krejčí. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,20€

Pravopisné pětiminutovky 9

Pravopisné pětiminutovky 9 završují řadu pracovních sešitů Alter k procvičování pravopisu v jednotlivých ročnících základní školy a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Titul zachovává koncepci a strukturu jako... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,73€
2,54€

Obrazy z novějších českých dějin pro 5. ročník ZŠ - Pracovní listy k učebnici (C

Obrazy z novějších českých dějin pro 5. ročník ZŠ - Pracovní listy k učebnici (C

Pracovní listy přinášejí rozmanité úkoly ke každé kapitole z učebnice; učí žáky pracovat s učebním textem. Obsahují přílohu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,79€

Pověsti z Čech a Moravy I

Kniha navazuje na titul Zahrajeme si pohádky. Texty mohou být využity v hodinách dramatické výchovy, čtení, prvouky a vlastivědy. Obsahuje devět pověstí zpracovaných do formy divadelních scénářů: O praotci Čechovi, O Krokvi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,57€
3,32€

Pracovní sešit k čítance 3

Miroslav Špika, Hana Staudková, Alter
1. ediční řada

Sešit seznamuje žáky se základy literatury, obsahuje slova pro nácvik čtení, otázky po obsahu textu a úkoly ke každému článku z Čítanky. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,36€
1,26€

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 4 I. díl

Metodické postupy v tomto dvojdílném pracovním sešitě vyhovují moderním trendům činné školy. Úkoly jsou sestaveny tak, aby se žák zdokonaloval ve čtení s porozuměním, aby ho podněcovaly k přemýšlení, ke zformulování a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,43€
3,19€

Čítanka pro druhý ročník

Čítanka 2/2 rozšiřuje výběr ukázek z prvního dílu Čítanky 2/1 o úryvky ze současné české i světové dětské literatury. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,56€
4,24€

Čítanka pro třetí ročník 2. ediční řada

Hana Staudková, Alter
2. ediční řada

Čítanka 3/2 je nový titul, který rozšiřuje výběr ukázek z Čítanky 3/1 o úryvky ze současné české i světové dětské literatury. Čítanka 3/2 umožňuje zážitkové čtení i naslouchání a poutavostí vybraných ukázek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,95€
3,67€

Pracovní sešit k čítance 4/ I.

Jednodílný pracovní sešit je doplňkem upraveného vydání Čítanky 4, ale díky odkazům jej lze použít i k starším vydáním této čítanky. Obsahuje mnoho úkolů a námětů pro práci s textem; umožňuje realizaci požadavků RVP ZV. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,01€
2,80€

Obrazy ze starších českých dějin pro 4. ročník ZŠ

Vypráví o dávných dějinách českých zemí, od nejstaršího osídlení naší vlasti, o lidech, kteří zde žili (čím se živili, jak bydleli, jak se chovali a v co věřili) po období tereziánských reforem. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,87€
2,67€

Moje počítání 4

Moje počítání 4

Alter
Počítáme do 100 bez přechodu přes desítku

Pracovní sešit slouží k efektivnímu rozvíjení matematické gramotnosti. Obsahuje zábavná cvičení, slovní úlohy a další úkoly k procvičování počítání do 100 bez přechodu přes desítku. Volně navazuje na učivo, které obsahují... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,22€

Rozmanitost přírody 4, 1. díl

Rozmanitost přírody 4, 1. díl

Helena Kholová, Jaroslav Obermajer, Alter (2019)
Člověk a jeho svět

Přepracované vydání učebnice přináší jednak komplexní pohled na jednotlivé ekosystémy, jednak mnoho zajímavostí ze života rostlin a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,87€

Matematika sešit 4/A pro 1. roč. ZŠ

Matematika sešit 4/A pro 1. roč. ZŠ

Pracovní sešit završující řadu Matematik pro 1. ročník. Obsahuje sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 a jednoduché slovní úlohy (i geometrické). Sešit může posloužit i v 2. ročníku obecných škol... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,49€

Naše vlast

Naše vlast

Rozvíjí zajímavou formou poznatky a zkušenosti žáků o místě, kde žijí, až k ucelené představě o naší vlasti - o její poloze, povrchu, vodstvu, životním prostředí, ČR jako demokratickém státu, počasí, zemědělství, průmyslu. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,49€

Matematika sešit 5 pro 2. ročník ZŠ

Matematika sešit 5 pro 2. ročník ZŠ

Pracovní sešit obsahující numeraci do 100 a sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku. Dále zahrnuje příklady, které procvičují vztahy o x krát více (méně), a příklady na záměnu sčítanců. Geometrie: bod, úsečka a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,73€