🎉 E-knižný majáles: 20 000 e-kníh so zľavou 10%

Alter

Našli sme 233 titulov

Moje počítání 2

Moje počítání 2

Marie Gebelová, Alter (2013)
Pro 1. ročník ZŠ

Pracovní sešit slouží k efektivnímu rozvíjení matematické gramotnosti. Obsahuje zábavná cvičení, slovní úlohy a další úkoly k procvičování počítání do 20 bez přechodu přes desítku. Volně navazuje na učivo Matematiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,22€

Pracovní listy k učebnici Putování po ČR

Pracovní listy k učebnici Putování po ČR

Pracovní listy přinášejí otázky a úkoly ke každé kapitole z učebnice; dále obsahují 24 stran přílohy s plány, schématy, mapami ČR a mnoho námětů pro činnostní charakter výuky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,79€

Pověsti z Čech a Moravy III

Kniha navazuje na první a druhý díl titulu téhož jména. Zahrnuje opět devět pověstí zpracovaných do volných divadelních scénářů: O Přemyslu Otakaru I., O svaté Anežce, O Královce, O založení Nového Města, O Karlově univerzitě... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
3,57€
3,32€

Můj SLABIKÁŘ 1. díl

Lenka Bradáčová, Zuzana Pospíšilová, Hana Rezutková, Alter (2017)
učebnice pro 1. ročník základních škol

Můj SLABIKÁŘ je více než učebnice počátečního čtení. Poskytuje komunikační příležitosti pro všechny děti a tím přispívá k rychlejšímu pochopení čteného. Čtení je zde těsně spojeno s psaním, rozvojem jazykové kreativity Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
3,81€
3,54€

Pracovní sešit k čítance 2/1

Pracovní sešit k Čítance 2/1 poskytuje mnoho možností pro rozvíjení klíčových kompetencí. Všechna zadání v tomto sešitě umožňují tvořivé činnosti s literárním textem, rozvíjejí techniku čtení i čtenářské dovednosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
1,79€
1,66€

Pracovní sešit k učebnici Český jazyk 2, 2. díl

Dvojdílný pracovní sešit cvičení a úkolů pro samostatnou práci žáků vychází převážně z textů uvedených v učebnici Český jazyk 2 ALTER, s níž také tvoří metodicky i graficky jednotný celek. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,21€
2,06€

Pravopisné pětiminutovky 7

Další titul z řady Pravopisných pětiminutovek ALTER pro 2. stupeň ZŠ a VG. Procvičuje velká písmena; psaní s – z, n – nn, bě – bje, vě – vje, pě, fě, mě – mně, u – ú – ů; psaní předpon; párové souhlásky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,73€
2,54€

Pravopisné pětiminutovky 6

Pravopisné pětiminutovky 6

Pracovní sešit k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných v 6. ročníku. Z obsahu: vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná; předpony, předložky; psaní ú - ů, n - nn, ě - je, mě - mně; párové souhlásky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,73€

Pracovní listy k učebnici Máme rádi češtinu 5

Lenka Bradáčová, Miroslava Horáčková, Alter (2018)
Vzdělávací obor český jazyk a literatura

Pracovní listy přinášejí aplikační cvičení pro samostatnou práci žáků k jednotlivým kapitolám v učebnici Máme rádi češtinu pro 5. ročník. Propojení s touto učebnicí je uvedeno v záhlaví stran pracovních listů. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
3,48€
3,24€

Průvodce učebnicemi matematiky pro 1. ročník ZŠ

Metodická příručka přináší náměty pro realizaci požadavků RVP ZV pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace v 1. ročníku ZŠ. Popisuje práci s učebnicemi matematiky ALTER, obsahuje náměty pro práci s nadanými žáky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
3,53€
3,28€

Český jazyk 9 III. díl Pracovní sešit

Eva Beránková, L. Bradáčová, M. Horáčková, Alter (2016)
Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení

Obsahuje diktáty, cvičení a především jazykové rozbory, které mohou být využity k opakování a procvičování učiva a poslouží i k přípravě pro přijímací zkoušky na střední školy. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,96€
2,75€

Zlomky

Zlomky

Květoslava Matoušková, Růžena Blažková, Alter (2014)
Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ

Pracovní sešit se vyznačuje výrazným zaměřením na aplikační úlohy. Obsahuje cvičení na poznávání zlomku jako části celku, žáci se učí zlomky číst, zapisovat a v praktických úlohách si procvičují probírané učivo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,07€

Moje počítání 1

Moje počítání 1

Marie Gebelová, Alter (2013)
Pro 1. ročník ZŠ

Pracovní sešit slouží k efektivnímu rozvíjení matematické gramotnosti. Obsahuje zábavná cvičení, slovní úlohy a další úkoly k procvičování počítání do 10. Volně navazuje na učivo Matematiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,22€

Čítanka 7

Alter (2014)

Tvoří další část ucelené řady čítanek pro 2. stupeň ZŠ a příslušný ročník víceletých gymnázií. Při výběru textů si autoři čítanky kladli za cíl zprostředkovat žákům širší kulturní souvislosti a pěstovat v nich... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,67€
6,20€

Matematika sešit 4/B pro 2. ročník ZŠ (autorů kolektiv)

Matematika sešit 4/B pro 2. ročník ZŠ (autorů kolektiv)

Alter (2012)
Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky

Matematika 2.ročník 4/B - Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky - ALTER - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,30€

Český jazyk pro 2. ročník ZŠ (Nováková Zuzana, Švejdová Vlasta,)

Český jazyk pro 2. ročník ZŠ (Nováková Zuzana, Švejdová Vlasta,)

Zuzana Nováková, Vlasta Švejdová, Alter (2012)
Pro 2. ročník ZŠ

Český jazyk 2. ročník - ALTER - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 128 str. - ISBN: 978-80-7245-151-7 - Kniha Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
5,73€

Český jazyk pro 5. ročník ZŠ, brožovaná (autorů kolektiv)

Český jazyk pro 5. ročník ZŠ, brožovaná (autorů kolektiv)

Alter (2012)

Český jazyk 5. roč., brožovaná - ALTER - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu matná - 172 str. - ISBN: 978-80-7245-130-2 - K Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,64€

Lidé kolem nás 5 pracovní sešit

Lidé kolem nás 5 pracovní sešit

L. Bradáčová, Milan Starý, Alter
Aplikovaná etika pro 5. ročník prac. sešit

Pracovní sešit je doplňkem učebnice Lidé kolem nás 5, je určen pro činnostní výuku. Vede žáky k citlivému vnímání a zajímavou formou rozvíjí poznatky a zkušenosti žáků o tématech: základní lidská práva a práva dítěte, protiprávní jednání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,49€

Čítanka 3 pro třetí ročník

Čítanka 3/1 pokračuje v seznamování s knihami autorů klasické dětské literatury. Přináší texty vhodné pro nácvik plynulého čtení, které žáky zaujmou i po stránce obsahové, a tím je motivují k rozvoji čtenářství. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
5,12€
4,76€

Český jazyk 6 II.díl Komunikační a slohová výchova

Cílem učebnice je kultivovat komunikační dovednosti žáků. Obsahuje kapitoly: Informujeme, Píšeme dopisy, Popis, Vypravování aj. Nabízí mnoho motivačních prvků a zadání pro samostatnou práci. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,82€
2,62€