Najväčší filmový VÝPREDAJ skladu je tu!

Knihy

Našli sme 4 titulov

Kémia az alapiskola 7. évfolyama és a nyolcosztályos gimnázium 2. évfolyama szám

Helena Vicenová, Mária Ganajová, Expol Pedagogika (2017)
V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby...

V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby podporovala rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
17,00€
15,81€

Kémia az alapiskolák 6. évfolyama és a nyolcosztályos gimnáziumok 1. évfolyama számára

Učebnica je úvodom do nového predmetu chémia. Žiak sa oboznámi s chemickým laboratóriom a prácou v ňom, pozorovaním a skúmaním spoznáva vlastnosti a zloženie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
17,00€
15,81€

Kémia az alapiskolák 8. évfolyama és a nyolcosztályos gim. 3. évfolyama számára

Helena Vicenová, , Expol Pedagogika (2011)
Učebnica popisuje chemické látky z hľadiska ich zloženia (atómy, molekuly, chemické väzby), skúma vlastnosti vybraných...

Učebnica popisuje chemické látky z hľadiska ich zloženia (atómy, molekuly, chemické väzby), skúma vlastnosti vybraných prvkov (vodík, kyslík, kovové prvky) a zlúčenín... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
17,00€
15,81€

Kémia az alapiskolák 7. évfolyama és a nyolcosztályos gim. 2. évfolyama számára

Helena Vicenová, , Expol Pedagogika (2012)
Učebnica vysvetľuje základy priebehu a zákonitosti jednoduchých chemických reakcií. Okrem základného učiva s množstvom...

Učebnica vysvetľuje základy priebehu a zákonitosti jednoduchých chemických reakcií. Okrem základného učiva s množstvom námetov na žiacke a učiteľské experimenty, doplnené o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
17,00€
15,81€