🎉 E-knižný majáles: 20 000 e-kníh so zľavou 10%

Odborná a náučná

Našli sme 5482 titulov

La identidad cultural de los Nahuas de la Sierra Nororiental de Puebla y la influencia de la Unión de Cooperativas Tosepan (e-kniha)

Práce se zabývá problematikou kulturní identity etnických skupin v moderní společnosti Mexika, zkoumá její povahu a podstatu a hledá možnosti jejího uchování. Ústřední otázkou práce je, jakým způsobem mohou indiánské skupiny... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€
6,30€

Spoken Sibe: Morphology of the Inflected Parts of Speech (e-kniha)

V současné době je šivejština jedinou ústní variantou mandžuštiny, která se ve skutečnosti užívá. S 20 000 až 30 000 mluvčích je také nejrozšířenějším mluveným tunguzským jazykem. Národ Šive, který žije na severozápadní... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€
7,20€

The Gospel according to me (e-kniha)

Viliam Majda, Viliam Majda (2020)
I found out what God wanted to inform man about

I've always been looking for Sense. It seems to be God. Despite people trying to write their opinions into the Bible, He managed to make sure that in His book there were such thoughts and indications for us that He wanted. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,49€
6,74€

Nature in Otokar Březina's Work (e-kniha)

Cílem této monografie je naznačit symboliku, praktické využití a kontextový význam termínů, metafor a dalších pojmenování z oblasti přírodních věd v díle Otokara Březiny. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€
7,20€

Homelessness among Young People in Prague (e-kniha)

Undoubtedly, homelessness is an interesting phenomenon of today. It represents a clear social failure which can be viewed as a syndrome of a complex social failure. Everyone knows the homeless and sees them on everyday basis, but only few people know... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,00€
8,10€

Czech Law in Historical Contexts (e-kniha)

The legal system of the present-day Czech Republic would not be understood properly without sufficient knowledge of its historical roots and evolution. This book deals with the development of Czech law ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€
9,00€

Materializing Identities in Socialist and Post-Socialist Cities (e-kniha)

Kolektivní monografie se zabývá tématem materializace identit v prostoru socialistického a post-socialistického města. Vychází z předpokladu, že městský prostor sehrával důležitou roli v procesu formování národních identit těchto ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€
5,40€

Občanské právo hmotné 4 - Díl čtvrtý: Dědické právo (e-kniha)

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,01€
12,61€

Regional anatomy (e-kniha)

Publikace vznikla jako základní učební text pro zahraniční studenty na lékařských fakultách v České republice. Obsahuje topografickou anatomii lidského těla, které je členěno na jednotlivé krajiny podle klinických a praktických... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,73€
11,46€

Études sur la formation des mots en francais préclassique et classique (e-kniha)

Kniha se ve 24 kapitolách zabývá vybranými problémy tvoření slov v předklasické a klasické francouzštině 16. a 17. století. V první části se autor věnuje některým teoretickým otázkám (problematika periodizace, lexikalizace... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€
5,40€

Sovereign wealth funds in theory and practice (e-kniha)

Suverénní fondy (Sovereign Wealth Funds, SWF) se v posledních letech stávají významnou součástí globálního finančního systému. Tyto instituce spravovaly ke konci roku 2013 více než 6 bilionů USD. SWF jsou státem vlastněné fondy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€
4,50€

Checoslovaquia, Guatemala y México en el Período de la Revolución Guatemalteca (e-kniha)

Monografie se zabývá doposud prakticky neprobádaným vztahem Československa a Guatemaly v období tzv. guatemalské revoluce v letech 1944–1954. Autor odkrývá širší souvislosti mezinárodních vztahů Guatemaly, Mexika a Spojených států... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€
4,50€

Kierkegaard and Classical Greek Thought (e-kniha)

One of the best kept secrets among the general reading public is Kierkegaard’s expertise in classical studies, especially in the Greek tradition. While his publications in the fields of philosophy and theology are world-famous, his research in the.. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,00€
10,80€

My victory over anxiety and obsession (e-kniha)

The author presents the story of his life with OCD and the process of his successful recovery. At the beginning he describes when and how the disorder occurred in his childhood, its symptoms and course. A substantial part of the work is devoted to... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,20€
6,48€

Mein sieg über Beklommenheit und Obsessionen (e-kniha)

Der Autor beschreibt sein Leben mit der Zwangsstörung und, wie es ihm gelang, eine erfolgreiche Heilung zu erzielen. Er analysiert, wann und wie bei ihm die Störung in seiner Kindheit eingetreten ist, beschreibt die Symptome und den Verlauf... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,20€
6,48€

Hope (e-kniha)

Dr. Renata Rachelova, PhDr. Renáta Ráchelová (2020)
HOW TO OVERCOME WORRIES AND BECOME A HAPPY PERSON - effective methods and thoughts

The author Dr. Renata Rachelova is the slovak psychologist who applies hypnosis techniques in her private practice from the year 2003. She works with children and adults, too. She has got a special "God gift", as she calls it- to HEAR a human's SOUL... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,00€
11,70€

Training for success (e-kniha)

Ivana Miklovič, GtoG (2017)
A Guide for Novice Trainers

Why should you own this book? Do you lead training sessions? Do you sometimes get the feeling that even though you handled the training well, some things could have been different? Do you recognize that there must be a way for you to do your job in... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,90€
13,41€

The Freelance Way (e-kniha)

Robert Vlach, Jan Melvil publishing (2019)
Best Business Practices, Tools & Strategies for Freelancers

A protože freelancing (neboli podnikání na volné noze) je celosvětový fenomén, který Robertova kniha rozebírá do větší hloubky i šíře než zahraniční tituly, rozhodli jsme se ji vydat také v angličtině a dalších jazycích. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,95€
14,36€

Generalized Microeconomics (e-kniha)

Zobecnění mikroekonomie (maximalizace pravděpodobnosti přežití subjektu) umožnilo autorům modelovat ekonomickou racionalitu i v oblastech, kde ziskové kriterium není vhodné, jako je přerozdělování, neziskový sektor, pozitivní... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€
5,40€

Minorities and Law in Czechoslovakia, 1918-1992 (e-kniha)

Ethnic minority issues played an important role in the history of Czechoslovakia, from 1918, during World War II and in the years immediately following it. Czechoslovakia became a model for solving ethnic and minority problems and legal ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€
9,00€