🌸 Majáles knižných zliav 📚

Čítanie pre dyslektikov (e-kniha)

PDF EPUB MOBI Mária HoreckáEdika (2015)

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,60€

Knižka určená pre deti s problémami v čítaní Je rozvrhnutá na tri časti a zameraná na zvládnutie techniky čítania pre deti, ktoré už prebrali v škole všetky písmená, ale celé slovo (prípadne slabiku) sú schopné prečítať len s námahou alebo ho skomolia. Taktiež je určená pre deti s tzv. dvojitým čítaním, alebo pre deti, ktoré síce čítajú pomerne rýchlo, avšak takmer každé slovo je prečítané nesprávne, je skomolené, domyslené a pod.

Rok vydania: 2015 Počet strán: 72 Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách