⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán v predpredaji!

Vysoké školy

Našli sme 340 titulov

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie (e-kniha)

Druhé vydání speciálního praktika z farmaceutické technologie, které je zaměřeno na praktické ověřování teoretických poznatků. Pozornost je soustředěna na studium zrněných prášků, mikročástic, neobalených tablet... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
2,00€

Přehled topografické anatomie

Přehled topografické anatomie (e-kniha)

Všechna další vydání tohoto textu byla díky velké popularitě a oblibě vždy rychle rozebrána, stejně jako jeho poslední vydání před dvaceti lety. Autoři se proto domnívají, že tato publikace je pro topografickou anatomii stále... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Návody k základním praktickým cvičením z farmaceutické technologie

Návody k základním praktickým cvičením z farmaceutické technologie (e-kniha)

Tato publikace je určena studentům Farmaceutické fakulty UK. Zaměřuje se na základy individuální přípravy lékových forem. Technologické znalosti těchto aplikačních forem léčiv jsou potřebné obvykle při jejich individuální... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,00€

O čem je morfologie

O čem je morfologie (e-kniha)

Vysokoškolská učebnice O čem je morfologie zaujme nejen lingvisty, ale i zájemce o jazyk z jiných oborů zasvěceným výkladem nejdůležitějších témat vymezujících předmět současné morfologie. Formou dialogu různých přístupů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,00€

Metabolismus společnosti

Metabolismus společnosti (e-kniha)

Tomáš Hák, Karolinum (2015)
Materiály energie a ekosystémy

V posledních dvou stoletích se lidé stali dominantní silou na této planetě. Vzhledem k jejich závislosti na globálním ekosystému a službách, které lidstvu poskytuje, by měli vědět, do jaké míry ovlivňují klíčové přírodní procesy. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,00€

Občanské právo hmotné

Občanské právo hmotné (e-kniha)

Petra Polišenská, , Wolters Kluwer ČR (2016)
Musíš znát...

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury občanského práva hmotného za období od ledna 2014 do září 2015. Jednotlivé judikáty – ponejvíce Nejvyššího soudu, ale i Ústavního soudu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,27€

Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory

Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory (e-kniha)

Tento výukový text předkládá informace o stavbě lidského těla v objemu a na úrovni vhodné pro bakalářské studium nelékařských medicínských oborů - všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistence a ošetřovatelství... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,19€

Závažná těla

Závažná těla (e-kniha)

Judith Butler, Karolinum (2016)
O materialitě a diskursivních mezích „pohlaví“

V knize Závažná těla se filosofka a genderová teoretička Judith Butlerová vyrovnává s námitkami, které jí byly adresovány po vydání spisu Potíže s rodem (Gender Trouble, 1990). Ty se týkají především otázky tělesnosti jakožto ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€

Mluvit mlčky

Mluvit mlčky (e-kniha)

Radka Těšínská Lomičková, Karolinum (2017)
Znaková řeč ve středověkých klášterech

Znaková řeč je důležitý fenomén mnišství, který existuje již tisíc let. Znaky umožňují mnichům sdělit jednoduchou zprávu i ve chvíli, kdy má panovat ticho. Kniha se zaměřuje na benediktinské a cisterciácké kláštery. Vykresluje . Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika

Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika (e-kniha)

Jakub Halama, Karolinum (2019)
Terra Sigillata aus Böhmen im Kontext vom europäischen Barbaricum

Tato monografie pojednává o archeologických nálezech keramiky římské provenience typu terra sigillata z oblasti Čech (1.–5. stol. n.l.). Základ tvoří podrobný katalog. V analytické části je shromážděná keramika hodnocena dle ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,00€

K teorii vojenského plavání

K teorii vojenského plavání (e-kniha)

Vojenské plavání je jednou ze součástí speciální tělesné přípravy v Armádě České republiky. Jedná se o soubor znalostí a dovedností potřebných k účelnému a efektivnímu překonávání vodních překážek s minimalizací možných Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Sedm tváří translatologie

Sedm tváří translatologie (e-kniha)

Publikace seznamuje českého čtenáře s aktuálními translatologickými tématy, jež stojí ve středu zájmu na Pyrenejském poloostrově a která mohou být pro české prostředí metodologicky inspirativní: např. s rolí tlumočníků... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Nová infinitní matematika: Prolegomena

Nová infinitní matematika: Prolegomena (e-kniha)

Pro matematiku dvacátého století je příznačné, že její hlavní proud nekonečno zkoumající a zároveň aplikující, byť v bizarních ideálních světech, je založen na klasické Cantorově teorii nekonečných množin. Ta sama se pak... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,00€

Nemoci z povolání a intoxikace

Nemoci z povolání a intoxikace (e-kniha)

Publikace uvádí charakteristiku jednotlivých skupin nemocí z povolání podle seznamu nemocí z povolání, a nox, které je vyvolávají, dále typy profesionální expozice, etiopatogeneze vzniku onemocnění, patologicko-anatomické nálezy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,00€

Krásná próza raného obrození 1. Studie

Krásná próza raného obrození 1. Studie (e-kniha)

Na základě materiálů z českých časopisů, almanachů a novinových příloh z let 1786–1830 představuje Lenka Kusáková raně obrozenskou beletrii. V prvním dílu popisuje dobové žánrové formy krásné prózy a odhaluje souvislosti... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,00€

Las relaciones checo-argentinas

Las relaciones checo-argentinas (e-kniha)

Sedmatřicátý svazek Supplement Ibero-Americana Pragensia obsahuje příspěvky českých a argentinských autorů k problematice česko-argentinských vztahů a představuje první obsáhlejší pokus o mapování těchto kontaktů od koloniální... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část (e-kniha)

Učební text je určen pro studenty oboru fyzioterapie, může však být použit i pro fyzioterapeuty v praxi. Navazuje na publikaci Holubářová, J. - Pavlů, D.: Proprioceptivní neuromuskulární facilitace – 1. část. Publikace obsahuje... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,00€

Pathophysiology. Laboratory exercises

Pathophysiology. Laboratory exercises (e-kniha)

Anglicky psaný učební text "Pathophysiology - Laboratory Exercises" pro zahraniční studenty Lékařské fakulty v Plzni obsahuje úkoly, které slouží pro praktickou výuku patologické fyziologie. V úvodní části text seznamuje studenty se... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,00€

Biomedicínská statistika IV

Biomedicínská statistika IV (e-kniha)

Učebnice základů statistiky v prostředí R je určena studentům Přírodovědecké fakulty UK a nejen jim. Vychází z dlouholetých přednášek pro biology, studenty učitelství, v posledních letech pro geografy, demografy… Užitečný by... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

jQuery pro neprogramátory

jQuery pro neprogramátory (e-kniha)

Ondřej Baše, Computer Press (2012)
Průvodce využitím knihovny jQuery UI

Chcete své webové stránky změnit na interaktivní a živou prezentaci, se kterou budou její návštěvníci rádi pracovat? Naučte se pomocí knihovny jQuery UI vytvářet funkčně bohaté a uživatelsky přívětivé weby, na něž se budou... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,69€