📚 Aktuálne knižné zľavy

Opatrovateľstvo a ošetrovateľstvo

Našli sme 146 titulov

Eutanazie, nebo paliativní péče?

Eutanazie, nebo paliativní péče? (e-kniha)

Otázky života a smrti se pro současného člověka vůbec nestaly lehčími nebo méně významnými, než byly pro všechny generace před námi. Kniha prof. MUDr. Marty Munzarové, CSc., však není jen knihou o smrti a umírání, je spíše... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,99€

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (e-kniha)

Klinické doporučené postupy (KDP), jejich definování, charakteristika, tvorba a implementace v praxi. Publikace seznamuje českou ošetřovatelskou komunitu s problematikou a využitím KDP v ošetřovatelské praxi. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,82€

Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu

Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu (e-kniha)

Publikace slouží k lepší orientaci v problematice ošetřovatelské diagnostiky a analyzuje prioritu současného ošetřovatelství - efektivní diagnostický proces a jednotnou terminologii. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,82€

Smrteľnosť

Smrteľnosť (e-kniha)

Atul Gawande, Slovart (2015)
Medicína a na čom nakoniec záleží

Moderná medicína si na svoje konto pripisuje jeden triumf za druhým - vie si poradiť s väčšinou úrazov a ochorení, ktoré by sa v minulosti skončili tragicky. Keď však príde na veci neodvratné – starnutie a smrť – robí pravý opak... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,90€

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 1. ročník

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 1. ročník (e-kniha)

Jarmila Kelnarová, , Grada (2015)
2., přepracované a doplněné vydání

Základní učebnice pro zdravotnické asistenty doplněná o nové poznatky a ukázky pomůcek. Úspěšná publikace pokračující 2. vydáním. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,24€

Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory

Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory (e-kniha)

Jiří Klíma, , Grada (2016)

Po více než 15 letech se dostává čtenářům do rukou komplexní publikace týkající se základního medicínského oboru, a zaplňuje tak bílé místo na našem knižním trhu. Kniha je sepsána lékaři, odborníky, kteří se podílejí... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,13€

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (e-kniha)

Jitka Hůsková, Petra Kašná, Grada (2009)
Pracovní sešit I/1. díl

Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,63€

Zásady edukace v ošetřovatelské praxi

Zásady edukace v ošetřovatelské praxi (e-kniha)

Publikace seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci a na praktických ukázkách ilustruje možnosti a způsoby edukace - jedné ze základních povinností a každodenních profesionálních činností zdravotnických pracovníků, která.. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,28€

Etika v ošetřovatelské praxi

Etika v ošetřovatelské praxi (e-kniha)

Publikace vychází z reálné situace v českém prostředí a odráží problémy sester v našich nemocnicích a zařízeních. Kapitoly ve speciální části knihy osahují kazuistiky, které autorky získaly od českých sester... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,17€

Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi

Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi (e-kniha)

Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi přináší informace jak správně testovat tyto poruchy, jak pracovat a rehabilitovat s lidmi, kteří mají deficit v této oblasti. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,05€

Ošetřovatelství II

Ošetřovatelství II (e-kniha)

Ilona Plevová, , Grada (2011)

Učebnice ošetřovatelství s ucelenými a aktuálními informace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí studijních požadavků daného předmětu: komunikace, etika, člověk, jeho motivace a potřeby, paliativní péče... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,53€

Ošetřovatelství v chirurgii I

Ošetřovatelství v chirurgii I (e-kniha)

Moderní a dlouho očekávaná učebnice ošetřovatelství zaměřená na chirurgickou ošetřovatelskou problematiku. Obsahuje základy chirurgie a dále zpracovává problematiku ošetřovatelství v traumatologii, kardiochirurgii, chirurgii krku... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,24€

Paliativní medicína

Paliativní medicína (e-kniha)

Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Yvona Pospíšilová, , Grada (2004)
Druhé, přepracované a doplněné vydání

V knize (obdržela Cenu Grada 1998) nalezneme potřebné obecné informace jak o nádorové diagnostice a léčbě, tak statě speciální - včetně vztahů etických, duchovních, sociální problematiky i domácí péče. Otázka paliativní léčby... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
21,07€

Základní ošetřovatelská péče v pediatrii

Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (e-kniha)

Kniha, která je svým pojetím ojedinělá, je určena studentům ošetřovatelství, nově nastupujícím sestrám i těm, které již v pediatrických oborech pracují. Autorský kolektiv složený ze zkušených sester a lékařů vytvořil... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,53€

Kapitoly z ošetřovatelské péče II

Kapitoly z ošetřovatelské péče II (e-kniha)

Zdeňka Mikšová, Marie Froňková, Marie Zajíčková, Grada (2005)
aktualizované a doplněné vydání

Publikace je určena všem studentkám ošetřovatelství na vyšších odborných, vysokých i středních zdravotnických školách, postkvalifikačních studiích, ale i sestrám v praxi, které si chtějí osvěžit své vědomosti. Jde o druhý... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,76€

Zdravotní nauka 1.díl

Zdravotní nauka 1.díl (e-kniha)

Iva Nováková, Grada (2011)
Učebnice pro obor sociální činnost

Učebnice je určena především pro žáky středních odborných škol se zaměřením na problematiku sociální péče. V textu prvního dílu je zpracován přehled základních znalostí ze somatologie - seznamuje se základy anatomie... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,46€

Základy psychologie pro zdravotnické obory

Základy psychologie pro zdravotnické obory (e-kniha)

Publikace je uceleným textem v oblasti aplikované psychologie, má využití pro všechny formy studia nelékařských oborů i v oblasti dalšího vzdělávání ve zdravotnictví a ve zdravotnicko sociální oblasti. Předložená publikace je... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,65€

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu (e-kniha)

Odborná publikace, zcela ojedinělá na českém trhu, je určena studentům ošetřovatelství, porodní asistence, pediatrického ošetřovatelství, všeobecným sestrám a dětským sestrám uplatňujícím při své praxi metodu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,82€

Supervize v ošetřovatelské praxi

Supervize v ošetřovatelské praxi (e-kniha)

Ojedinělá publikace, která zpracovává tematiku supervize v práci sestry a nelékařských pracovníků. Seznamuje čtenáře s důvody supervize v práci sester a lékařů i sájejími cíli, popisuje průběh, metody i různé modely supervize... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,05€

Zvládání problémových situací se seniory

Zvládání problémových situací se seniory (e-kniha)

Marcela Hauke, Grada (2014)
nejen v pečovatelských službách

Kniha čtivým způsobem popisuje zvládání problémového chování seniorů, ale i dalších problémových situací, se kterými se setkávají zaměstnanci zejména v pečovatelských službách při zajišťování péče seniorům v jejich... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,46€