Nový mesiac = nová 📚 akcia

Edícia Beckovy komentáře

Našli sme 48 titulov

Zákon o obecní policii

Pavel Vetešník, C. H. Beck (2019)
Komentář, 2. vydání

Komentář k zákonu o obecní policii vychází ve druhém vydání. Reaguje na změny v právní úpravě nastalé v důsledku všech provedených novelizací zákona. Současně je zohledněn nárůst související judikatury, doplněn je i přehled souvisejících právních... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
58,05€
55,15€

Zákon o daních z příjmů

, C. H. Beck (2012)
Komentář předního daňového odborníka nabízí výklad aktuálního znění zákona účinného od 1. dubna 2012 a ve výkladu jsou...

Komentář předního daňového odborníka nabízí výklad aktuálního znění zákona účinného od 1. dubna 2012 a ve výkladu jsou zmíněny i změny zákona účinné od 1. ledna 2013... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,46€
4,24€

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

, C. H. Beck (2012)
- zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni...

Zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu. - Komentář je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
37,13€
33,42€

Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku

Jan Štandera, C. H. Beck (2013)
S počátkem roku 2014 nabývá účinnosti nová komplexní úprava občanskoprávních vztahů, která se mimo jiné dotkne i oblasti...

S počátkem roku 2014 nabývá účinnosti nová komplexní úprava občanskoprávních vztahů, která se mimo jiné dotkne i oblasti smlouvy o dílo. Byť nová právní úprava navazuje na tu dosavadní, a to jak občanskoprávní, tak obchodněprávní, soudní rozhodnutí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
27,73€
26,85€

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku

Eva Kabelková, Pavla Schödelbauerová, C. H. Beck (2013)
Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č....

Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
37,13€
33,42€

Lesní zákon

Martin Flora, Jiří Staněk, C. H. Beck (2022)
Komentář

Lesní zákon je právním předpisem určujícím základní pravidla chování na více než třetině našeho území. Právě takovou jeho část zaujímají lesy. Za 26 let platnosti byly k zákonu publikovány pouze dva komentáře, přičemž od vydání posledního z nich.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
79,43€
71,49€

Zákon o veřejných výzkumných institucích

Tomáš Kaplan, , C. H. Beck (2019)
Komentář

Komentář k zákonu č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích je první publikací na knižním trhu zabývající se problematikou veřejných výzkumných institucích, jejich existence, předmětu činnosti, ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
46,53€
41,88€

Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku

Marek Svejkovský, , C. H. Beck (2015)
Cílem komentáře je vysvětlit podstatu nové právní úpravy materie, která dosud ani v občanském, ani v obchodním zákoníku...

Cílem komentáře je vysvětlit podstatu nové právní úpravy materie, která dosud ani v občanském, ani v obchodním zákoníku upravena nebyla. Publikace uvádí konkrétní případy možné aplikace komentovaných ustanovení, obsahu i smluv zakládajících správu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
46,53€
45,05€

Zákon o kontrole

Luboš Jemelka, C. H. Beck (2021)
Komentář

Druhé vydání komentáře zákona o kontrole, zak. č. 225/2012 Sb., zahrnuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona a reaguje na změny právní úpravy, které nastaly po účinnosti zákona, tedy po 1. lednu 2014. V něm jsoun zohledněny nejenom změny zákona... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
46,53€
41,88€

Zákon o bankách

Komentar, C. H. Beck (2019)
Komentář

Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
93,53€
84,18€

Zákon o státním občanství

Hugo Körbl, C. H. Beck (2019)
Komentář

Právní úprava státního občanství České republiky, jeho nabývání a pozbývání, jeho prokazování a dalších souvisejících otázek prošla k počátku roku 2014 zásadní a komplexní úpravou. Právní úprava do té doby obsažená... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
46,53€
41,88€

Zákon o zpracování osobních údajů

Barbora Vlachová, C. H. Beck (2019)
Komentář

Zákon o zpracování osobních údajů je především adaptačním zákonem k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ale rovněž implementací směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
32,43€
29,19€

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Lucie Jandová, C. H. Beck (2019)
Komentář

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je nejrozšířenějším povinným pojištěním. Komentář vykládá nejen otázky týkající se pojištění samotného, tedy pojistného vztahu, jeho vzniku a zániku či práv a povinností z něho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
55,93€
50,34€

Zákon o významné tržní síle

První vydání komentáře k zákonu o významné tržní síle přináší ucelený výklad k zákonu, který má mimořádný význam pro... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
46,53€
41,88€

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Jiří Tvrdý, C. H. Beck (2018)
Komentář - 2. vydání

Zákon proti praní peněz prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
65,33€
58,80€

Nařízení Řím II

Luboš Tichý, C. H. Beck (2018)
Komentář

Tato publikace je na českém právnickém trhu poněkud ojedinělým úkazem. Jde o komentář k nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (nařízení č. 864/2007 označované jako nařízení Řím II, dále nařízení.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
46,53€
41,88€

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Již třetí vydání komentáře k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu reflektuje poslední velkou novelu z roku 2020, kterou byla transponována 5. AML směrnice.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
71,55€

Právnické osoby v novém občanském zákoníku

Jaroslav Svejkovský, Lenka Deverová, , C. H. Beck (2013)
Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná....

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 právnickým osobám věnuje čtyři oddíly: Obecná ustanovení, Korporace, Fundace a.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
41,83€
40,49€

Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Ondřej Richter, C. H. Beck (2014)
Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář · § 165-204: - komentář k § 165 až 204 InsZ ve znění...

komentář k § 165 až 204 InsZ ve znění účinném od 1. 1. 2014 • upravuje tedy otázky, se kterými se nejčastěji setkávají věřitelé, jejichž dlužník je v úpadku v režimu insolvenčního řízení • byl sepsán zejména na základě judikatury, která byla od... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
37,13€
35,95€

Zákon o soudech a soudcích

Jiří Kocourek, C. H. Beck (2015)
Komentář reaguje na změny v právní úpravě, k nimž došlo v této oblasti v průběhu posledních deseti let. Obsahuje výklad...

Komentář reaguje na změny v právní úpravě, k nimž došlo v této oblasti v průběhu posledních deseti let. Obsahuje výklad jednotlivých ustanovení zákona o soudech a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
44,55€
42,32€