📚 Aktuálne knižné zľavy

Kniha Príručka mzdovej účtovníčky (2021) -

Príručka mzdovej účtovníčky (2021)

príklady z praxe, vyplnené vzory zmlúv, tlačív a formulárov

Poradca s.r.o. (2021)

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
Zľava 7%
13,49€

Kniha obsahuje zrozumiteľný výklad platnej slovenskej legislatívy aktualizovaný k 1. 3. 2021, ktorý je doplnený desiatkami praktických príkladov, vzormi dokumentov a formulárov s ukážkami ich správneho vyplnenia.
Nevyhnutná pomôcka všetkých mzdových účtovníkov, personalistov, ekonómov, podnikateľov i študentov nielen počas koronakrízy rieši množstvo odborných otázok, ktoré každodenne prináša mzdová prax.

Titul obsahuje:
- Pracovnoprávne minimum
- Výpočet mzdy zamestnanca
- Zdravotné poistenie zamestnancov
- Sociálne poistenie zamestnancov
- Zdaňovanie miezd
- Sociálny fond
- Cestovné náhrady
- Účtovanie miezd
- Štátne dávky
- Vzory zmlúv, tlačív a formulárov

V jednotlivých kapitolách sú vysvetlené všetky povinnosti, ktoré musí splniť zamestnávateľ voči svojim zamestnancom a inštitúciám, povereným spravovať výber daní, príspevkov a poistení súvisiacich so zamestnávaním osôb na území Slovenska.
Okrem povinností určených Zákonníkom práce pri vzniku, zmene a zániku pracovnoprávnych vzťahov vrátane dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru kniha uvádza aj podmienky pri zamestnávaní cudzincov, povinnosti vyplývajúce z ochrany osobných údajov, BOZP a inšpekcie práce, ako aj povinnosti pri zamestnávaní občanov so zmenenom pracovnou schopnosťou, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o deti. Súčasťou je aj detailný popis aktuálnych zmien v Zákonníku práce vrátane osobitostí zamestnávania platných počas mimoriadnej situácie, nových podmienok domáckej práce a telepráce, ale aj príspevku na stravovanie. Mnoho zamestnávateľov je alebo bude závislých od poberania koronapríspevkov na svojich zamestnancov a preto sú v knihe uvedené praktické návody na ich požiadanie.

Podrobne je vysvetlený postup pri určení jednotlivých mzdových nárokov vrátane všetkých príplatkov a náhrad podľa Zákonníka práce, priemerného zárobku, náhrady za dovolenku, odstupného a odchodného i denného vymeriavacieho základu pri práceneschopnosti zamestnanca, pri poskytovaní príspevku na rekreáciu, na stravovanie a na športovú činnosť dieťaťa. Kniha obsahuje výpočet výšky jednotlivých dávok poskytovaných z nemocenského, dôchodkového, úrazového a garančného poistenia, a aj dávok v nezamestnanosti. Na praktických príkladoch je vysvetlené vypĺňanie evidenčných listov dôchodkového poistenia. Okrem návodov na výpočet a vykazovanie poistného na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie vrátane podielov na zisku je uvedený aj postup pri uplatnení odpočítateľnej položky a odvodovej úľavy, ako aj príklady splnenia všetkých oznamovacích a evidenčných povinností zamestnávateľa v sociálnom a zdravotnom poistení. Osobitne je vysvetlené používanie nového identifikačného čísla právneho vzťahu v sociálnom poistení a podmienky poskytovania pandemického nemocenského a ošetrovného i covidového úrazového príplatku.

Kniha obsahuje detailný postup pri zdanení príjmov zamestnancov, vysvetľuje zdaňovanie nepeňažných príjmov, použitie rôznych sadzieb dane a správny postup pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane. Osobitne sú uvedené podmienky a postup na priznanie oboch daňových bonusov – na dieťa a na bankové úroky a súčasťou je aj detailný opis všetkých povinností zamestnávateľa voči finančnej správe.
Praktické vysvetlenie tvorby sociálneho fondu a podmienok jeho čerpania je tiež súčasťou knihy, rovnako ako výpočet náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách. Mzdoví účtovníci ocenia aj detailné vysvetlenie účtovania miezd, náhrad miezd a ostatných nárokov zamestnancov vrátane rezerv v oblasti miezd nielen v podvojnom, ale aj v jednoduchom účtovníctve.
Záver knihy je venovaný podmienkam a aktuálnej výške dávok, ktoré poskytuje štát rodičom detí, zdravotne postihnutým občanov a občanom v sociálnej núdzi.
Prednosťou knihy je prehľadné praktické spracovanie odbornej problematiky s použitím veľkého množstva príkladov, tabuliek a vyplnených tlačív a formulárov.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2021 Rozmer: 150×214 mm ISBN: 9788081621451 Počet strán: 416 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách