📚 Knižná akcia každý mesiac

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2021-2022

2021-2022


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
Zľava 10%
18,90€

Sadzobník UNIKA pre rok 2021-2022 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená, v závislosti od aktuálneho rozpočtového nákladu stavby.

Pri úprave cien v sadzobníku pre roky 2021-2022 bol zohľadnený  pohyb cien stavebných prác od posledného vydania sadzobníka 2020. V aktuálnom vydaní bola zohľadnená miera inflácie ako aj  rast miezd v NH podľa údajov Štatistického úradu SR. Vzhľadom k tomuto vývoju boli ceny v sadzobníku pre rok 2021-2022 upravené v niektorých pásmach. Vydanie sadzobníka obsahuje tiež nové odporúčané hodinové sadzby pre projektové práce.

Zásady percentuálneho rozdelenia ceny projektových prác a inžinierskych činností ako aj percentuálne rozdelenie ceny do jednotlivých fáz týchto činností zostávajú bez zmien.

Sadzobník bude vhodnou pomôckou pri vypracovaní návrhov ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, na základe ktorých sa dohodne cena podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade verejného obstarávania aj podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Rok vydania: 2021 ISBN: 9788088966944 Rozmer: 148×210 mm Počet strán: 161 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách