📚 Horúce knižné zľavy

Rozpočtování staveb


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
34,65€
Zľava 7%
32,22€

Publikácia sa zaoberá oceňovaním stavebnej produkcie pozemných stavieb pomocou tradičných nástrojov a metód. Nájdete v nej pravidlá cenotvorby v stavebníctve, ktoré sú pre lepšie pochopenie tejto problematiky doplnené príkladom zameraným na tvorbu stavebného rozpočtu vrátane podrobného opisu postupu spracovania rozpočtu s odkazmi na softvér Ceník stavebních prací.

Podkladom rozpočtovania stavieb je projektová dokumentácia rodinného domu v stupni dokumentácie na stavebné konanie, obsahujúca výkresovú a popisnú časť. Samotný stavebný rozpočet je rozdelený na krycí list, rekapituláciu rozpočtu podľa stavebných dielov, súpis prác vrátane výkazu výmeru a samotný rozpočet položiek.

Kúpou publikácie Rozpočtovanie stavieb získate teoretickú prípravu na lepšie pochopenie oceňovania stavebných činností a postup spracovania rozpočtu.

Publikácia je v českom jazyku.

Obsah:
Princípy tvorby ceny v stavebníctve

Nákladovo orientovaná tvorba cien
 • Tvorba cien orientovaná na dopyt
 • Konkurenčne orientovaná tvorba cien
 • Kombinácia prístupov v stavebníctve
 • Oceňovanie stavebnej produkcie

Štruktúra nákladov stavebného projektu
 • Ocenenie pomocou rozpočtových ukazovateľov
 • Ocenenie pomocou stavebného rozpočtu
 • Podrobný rozpočet položiek
 • Ponuka do verejnej súťaže
 • Ocenenie zmien projektu
 • Kalkulácie nákladov na stavebnej konštrukcii a práce

Individuálne kalkulácie
 • Kalkulačný vzorec
 • Položky „Ceníku stavebních prací“
 • Príklad – Stavebný rozpočet

Postup pri tvorbe súpisu prác
 • Základná funkcionalita
 • Projektová dokumentácia
 • Súpis prác
 • Krycí list
 • Rekapitulácia
 • Ocenený súpis prác (rozpočet položiek)

Jazyk: český Rozmer: 176×250 mm ISBN: 9788087963760 Počet strán: 86 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách