📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Metodika identifikácie a výskumu historických krovov


🍌 Odosielame o 8 dní.
9,20€
Zľava 7%
8,56€

Cieľom predloženej metodiky je pomôcť rozpoznať historický krov, zvládnuť jeho rámcové časové a konštrukčné zaradenie, spresniť terminológiu tvarov a častí striech, konštrukčných prvkov, tesárskych spojov a spojovacieho materiálu. Dôležitou časťou poznávacieho procesu je aj správna dokumentácia, vrátane spôsobu ich kreslenia pre následné spracovanie – podľa potreby od jednoduchších až po samotný architektonicko-historický pamiatkový výskum.
Autori uvedený základný rámec metodiky obohatili o mnohoročné poznatky zo skúmania strešných konštrukcií a priestorov v podstrešiach, ktoré ukrývajú množstvo informácií, a to o samotných krovoch, ale aj o iných ich súčastiach, ako sú napr. trasologické a montážne stopy súvisiace s prácou tesárov v minulosti, či epigrafické nálezy vo forme nápisov, datovaní, mien remeselníkov, výpočtov a pod. Dôležitou súčasťou týchto „tajomných“ priestorov a konštrukcií sú aj nálezy pomocných prepravných, ťažných a dvíhacích zariadení, ktoré slúžili na stavbu krovov (striech), prípadne na prepravu stavebného a montážneho materiálu do podstreší, ako aj architektonické a výtvarné súčasti priamo nesúvisiace s krovmi, ktoré sú dodnes zachované a viditeľné už len v podstrešiach a dopĺňajú poznatky o danom objekte.

Publikácia zapĺňa dlhoročnú medzeru v poznávaní a terminológii historických krovových konštrukcií na Slovensku. Snahou autorov bolo aj týmto spôsobom prispieť k lepšej ochrane týchto vzácnych stavebných konštrukcií.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 170×240 mm ISBN: 9788089175857 Počet strán: 152 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách