🎬 Letný filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

Kniha Biblické princípy zasľúbení - Klaudia Vargovíá

Biblické princípy zasľúbení


🍌 Odosielame o 8 dní.
7,00€

Boh ako milujúci Otec stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojich dobrách. Človek hriechom neposlušnosti a pýchy, stratil viaceré mimo prirodzené dary a zapríčinil si mnoho utrpení a napokon smrť (Gn 3,16-19). Nešťastnému človeku prejavuje Boh svoju milosrdnú lásku, lebo predovšetkým vidí v ňom svoj obraz, na ktorý ho stvoril, preto mu dáva prisľúbenie Protoevanjelia prvej Radostnej zvesti (Gn 3,15) víťazstva nad zlom. Toto zasľúbenie bude prehlbovať zmluvou s Noemom a bude to pripomínať všetkým ľuďom nádhernou dúhou trblietajúcou sa rôznymi farbami (Gn 9,16n). Pre Abrahámovu vieru a poslušnosť z neplodnej Sáry daruje dieťa úsmevu Izáka s vonkajším znakom obriezky ako znamenie zmluvy Všemohúceho pre vyvolený ľud. Mojžišovi sa zjavuje ako jediný jestvujúci Boh (Dt 6,4) a cez neho vyslobodí svoj ľud z otroctva v Egypte a svoje zasľúbenie potvrdí tabuľami Desiatich slov (Ex 20,2-17), ktoré už pri stvorení naprogramoval každému človeku do srdca. Všetci proroci pripomínali plnenie tejto zmluvy zasľúbenia, dokonca, že Neviditeľný príde ako človek (Iz 7,14) cez novú Evu - Máriu v Betleheme (Mich 5,1-3; Mt 2,3-6). No ľud zabúdal na prisľúbenia a utiekal sa k modlám, Preto Jeremiáš predpovedá zajatie a uzatvorenie Novej zmluvy (Jer 31,31-34), čo Ježiš potvrdí pri Poslednej večeri (Lk 22,20) slávením Paschy. Viacej si môžete preberať v Biblických princípoch zasľúbení autorky podľa Ekumenického prekladu Biblie, prípadne v porovnaní aj ďalších prekladov.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788057009962 Počet strán: 96 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách