📚 Horúce knižné zľavy

Klaudia Vargová

Našli sme 12 titulov

Biblické princípy zasľúbení

Biblické princípy zasľúbení

Boh ako milujúci Otec stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojich dobrách. Človek hriechom neposlušnosti a pýchy, stratil viaceré mimo prirodzené dary a zapríčinil si mnoho utrpení a napokon smrť (Gn 3,16-19).... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,00€

Biblické princípy zmierenia

Biblické princípy zmierenia

Nech toto dielo autorky v priereze dejinami spásy pomáha otvárať srdcia pre Ježiša - Záchrancu, ktorý cez zmierenie a pokánie chce každého obdarovať svojím milosrdenstvom, pokojom a Láskou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,00€

Biblické princípy zdravia

Biblické princípy zdravia

Želáme si a pripíjame na zdravie. Úraz, choroba či epidémia, vstupujú do života človeka náhle, nečakane a pôsobia frustrujúco. Otvárame sa obavám a ponárame do smútku. Nezabúdame vtedy na vzťah s Ježišom, ktorý uzdravuje zranené... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,00€

Biblické princípy synovstva

Biblické princípy synovstva

Prví ľudia zlyhali vo vzťahu s Bohom. Celé ľudstvo sa dostalo do dedičného hriechu a stratou spoločenstva do stavu sirotstva. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,00€

Biblické princípy slova

Biblické princípy slova

Zámerom tohto diela je priblížiť spôsoby, ktorými Boh hovorí. Vo svojom povzbu- dení sa k nám prihovára: „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karhá, lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,00€

Biblické princípy vzťahov

Škodcovia viery a vzťahov úspešne sa zavŕtali do veriaceho Slovenska. Životne dôležitú ostražitosť mnohí vymenili za duchovný spánok. Kraľuje pasivita nad evanjelizáciou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,00€
6,65€

Biblické princípy života

Biblické princípy života

Klaudia Vargová, Klaudia Vargová (2014)
Sme pútnikmi na ceste životom, ktorý nie je našou súkromnou záležitosťou. Keď vidíme, že naši spolupútnici nemajú víno...

Sme pútnikmi na ceste životom, ktorý nie je našou súkromnou záležitosťou. Keď vidíme, že naši spolupútnici nemajú víno života, zaujmime postoj... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€

Biblické princípy milosrdenstva

Súcit Pána Boha s človekom preniká nad akékoľvek ľudské chápanie do tajomstva každej bytosti. Cez Syna Ježiša Krista a jeho výkupnú obetu vylial Boh na celý svet svoje milosrdenstvo... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€
6,65€

Biblické princípy viery

Biblické princípy viery

Kniha Biblické princípy viery je trilogickým zavŕšením veľmi činorodej a intenzívnej práce autorky, ktorej predchádzali dve pozoruhodné diela, Biblické... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€

Biblické princípy prosperity

Biblické princípy prosperity

Klaudia Vargová, Klaudia Vargová (2014)
Boh stvoril bohatstvo vesmíru a človeka umiestnil v raji Edenu, aby jeho pôdu obrábal a strážil. Ako obrábame pôdu svojej...

Boh stvoril bohatstvo vesmíru a človeka umiestnil v raji Edenu, aby jeho pôdu obrábal a strážil. Ako obrábame pôdu svojej duše a akú úrodu zbreráme? Ako strážime... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€

Biblické princípy dobra

Dobro stvoriteľského diela bolo Bohom pripravené pre nás jeho deti, ktoré svojím postavením na zemi nesieme dar slobody.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€
6,65€

Biblické princípy oslobodenia

Rieka života každého človeka vyviera zo vzťahu jeho rodičov. Pri spätnom pohľade viem zodpovedať otázku: Ako doteraz plynula rieka môjho života? Vynoria sa rôzne pocity a hodnotenia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€
6,51€