⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán na sklade s darčekom!

Kniha Škola v prírode - Ľubica Demčáková

Škola v prírode


🍌 Odosielame o 12 dní.
4,00€
Zľava 7%
3,72€

Pracovný zošit Škola v prírode zjednoduší vašu prípravu do školy v prírode a spríjemní pobyt v škole v prírode nielen vašim žiakom, ale aj vám.

Pracovný zošit je skvelou voľbou na vyučovanie v mimoriadnych podmienkach, akými je nástup detí do školy po koronakríze. Dá sa s ním pracovať v triede, na školskom dvore, v telocvični alebo v blízkom parku. Dáva vám množstvo námetov pre aktivity vychádzajúce z prierezových tém a súčasne úlohy nadväzujúce na učivo matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy či vlastivedy. Samozrejmosťou je práca s rôznymi materiálmi, kreslenie a tvorivé činnosti. Môže tak byť skvelým pomocníkom pre vytvorenie príjemného pracovného prostredia v posledných týždňoch školského roka.
Autorkou pracovného zošita je skúsená pani učiteľka PaedDr. Ľubica Demčáková. Pri zostavovaní pracovného zošita spojila svoje bohaté pedagogické skúsenosti a lásku k deťom a pripravila pre vás bohatú ponuku zaujímavých úloh a inšpirujúcich aktivít, ktoré vás budú sprevádzať školou v prírode.
Pracovný zošit je určený pre deti vo veku 8 - 10 rokov. Jeho cieľom je prostredníctvom úloh, aktivít, hier a rozhovorov rozvíjať životné zručnosti detí tak, aby škola v prírode bola pre ne pestrým dobrodružstvom a súčasne môžete naplno využiť priestor školy v prírode na prierezové témy a výchovy predpísané iŠVP.

Pracovný zošit sa stane akýmsi cestovateľským zápisníkom pre deti, ktorý uchová tie najkrajšie zážitky zo školy v prírode a môže byť skvelým pomocníkom aj pre rodičov.

Obsah pracovného zošita:
 • Všetko o mojej škole v prírode (zoznámenie sa s prostredím)
 • Rovnoprávnosť (výchova k manželstvu a rodičovstvu)
 • Zdravie v kuchyni (ochrana života a zdravia)
 • Ide sa do lesa (enviromentálna výchova, ochrana života a zdravia)
 • Záchranári (ochrana života a zdravia)
 • Dopravný koktail (dopravná výchova)
 • Poznáš médiá? (mediálna výchova)
 • Melódie lesa (osobný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia)
 • Rozmanitá škola (multikultúrna výchova)
 • Objavujeme Slovensko (regionálna výchova aľudová kultúra)
 • Listáreň (osobný a sociálny rozvoj)
MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Odporúčaný vek: 8-10 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 0203 Počet strán: 24 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách