🎬 Letný filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

Kniha Právní spory ve stavebnictví - Jozef Černohlávek

Právní spory ve stavebnictví


🍌 Odosielame o 13 dní.
21,20€
Zľava 7%
19,72€

Kniha se zabývá právními spory, které ve stavebnictví vnikají většinou v souvislosti s plněním (či neplněním) smlouvy o dílo. Jde tedy o spory mezi objednatelem a zhotovitelem stavebního díla a případně i o spory se subdodavatelem, projektantem či architektem stavby. Obvyklými příčinami těchto sporů jsou vady díla, nároky zhotovitele na zaplacení ceny díla (včetně tzv. pozastávek a ceny víceprací), uplatňování nároku na smluvní pokuty nebo spory vznikající při předání díla objednateli těmto oblastem se také věnuje podstatná část knihy. Značná část publikace je věnována dvěma oblastem, které jsou podle názoru autora nejčastější příčinou právních sporů ve stavebnictví, a to vadám díla a tzv. vícepracím. Druhé vydání této knihy je rozšířeno mimo jiné o kapitoly Stavebnictví a ochrana spotřebitele, Stavebnictví a insolvence a Smlouva o společnosti ve stavebnictví. Podrobněji jsme se také zabývali odpovědností projektanta za vady stavby a škody způsobené vadami projektové dokumentace, zároveň reagujeme na některé legislativní změny a přinášíme odkazy na celou řadu nových judikátů.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788073807849 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách