💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Kniha QUO VADIS súčasná spoločnosť - Miriam Martinkovičová

QUO VADIS súčasná spoločnosť

Interdisciplinárna reflexia vybraných tém


🍌 Odosielame o 14 dní.
27,30€
Zľava 7%
25,39€

Vysokoškolská učebnica QUO VADIS súčasná spoločnosť (interdisciplinárna reflexia vybraných tém) spracováva najaktuálnejšie témy, ktoré rezonujú v súčasnej postmodernej spoločnosti. Z množstva skutočne naliehavých problémov autorský kolektív vybral päť problematiku občianskej spoločnosti a kvality demokracie, tému kultúrnych hodnôt a hodnotovej reorientácie súčasnej spoločnosti, problematiku korupcie, oblasť sveta práce z hľadiska trendov a výziev pracovného trhu a problematiku kreovania virtuálnej reality ako paralelného digitálneho sveta súčasného človeka.

Učebnica svojim spôsobom spracovania, štruktúrou a interdisciplinárnymi prienikmi stimuluje a rozvíja u študentov zručnosti kritického myslenia a premýšľania v súvislostiach. Každá téma je tak analyzovaná, posudzovaná a objasňovaná z pohľadu niekoľkých spoločenských a humanitných vied v ich aplikovanej podobe. Ide o sociológiu, politológiu, filozofiu, etiku, psychológiu a právo. Týmto spôsobom má študent možnosť získať prierezové vedomosti a poznatky hneď z niekoľkých vedných oblastí a vybudovať si tak návyk, postupovať týmto spôsobom aj pri reflektovaní iných problémov, tém či situácií, s ktorými sa v osobnom, pracovnom či občianskom živote stretne. Cieľom vysokoškolskej učebnice je kontinuálne kultivovať osobnosť študenta. Pomáha položiť solídne základy nielen vlastnej profesionality, ako jednoty odbornosti a morálnosti, ale aj pripraviť budúcich absolventov na život v spoločnosti, ako aktívnych občanov.


Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: neuvedený ISBN: 9788055716053 Počet strán: 188 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách