🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Kniha Dynamické aspekty brúsenia kovov - Miroslav Neslušan

Dynamické aspekty brúsenia kovov


🍌 Odosielame o 12 dní.
15,52€

Publikácia je členená do 9 kapitol. V druhej kapitole sú zhrnuté všeobecné poznatky vzhľadom na stabilitu rezného procesu ako aj základné informácie v súvislosti so špecifickým charakterom procesu brúsenia. V tretej kapitole je možno nájsť informácie súvisiace so snímačmi, ktoré je možné využiť pri experimentálnych prácach, ako aj základné postupy spracovania údajov, nastavenia meracích reťazcov a dôležitých výstupných veličín. Vo štvrtej kapitole sú zhrnuté poznatky o elastickej deformácii v kontakte nástroja a obrobku, ako aj vplyv týchto deformácii na vybrané aspekty rezného procesu. Nosnou čaťou publikácie je piata kapitola, v ktorej sú prezentované výsledky experimentálneho, ako aj analytického štúdia samobudených kmitov. Šiesta kapitola je zameraná na problematiku vynútených kmitov (zdrojov kmitov v sústave) a siedma na využitie akustickej emisie v oblasti experimentálnych štúdií a tiež reálneho využitia v praxi. V ôsmej kapitole je množné nájsť základné postupy ako úspešne lokalizovať a predovšetkým eliminovať kmitanie nežiadúcej intenzity. Poznatky uvedené v tejto knihe sú výsledkom vlastných prác autora, ako aj poznatkov získaných pri štúdiu danej problematiky v literatúre. Publikácia je určená predovšetkým pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, vedeckých pracovníkov, no i špecialistov v praxi.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2008 Rozmer: 175×250 mm ISBN: 9788080708573 Počet strán: 223 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách