Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Verejná správa vo vývoji štátu a práva (e-kniha)

PDF EPUB MOBI Jozef Makar, Eduard KačíkMEA2000 (2018)

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Publikácia Verejnej správy vo vývoji štátu a práva je komplexným a prehľadným vademecom, ktoré približuje spracovanie vývoja verejnej správy zasadenej do vývoja štátu a práva.
Predstavuje verejnú správu, jej orgány a pôsobnosť od obdobia štátov východných despócií, starovekého Grécka a Rímskej republiky až po obdobie feudalizmu s akcentom na európske proveniencie.
V osobitnej časti sa venuje jednotlivým ústavným modelom týchto štátov, politickým stranám, správnemu súdnictvu a približuje aj formy vlády demokratických štátov.
Ďalej upriamuje pozornosť na organizáciu štátnej správy, štátne aparáty, podoby práva a na obyvateľstvo.

Rok vydania: 2018 Počet strán: 622 Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách