💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Kniha Pozbierané čriepky - Anna Lapšanská

Pozbierané čriepky


🍌 Odosielame o 9 dní.
6,90€
Zľava 7%
6,42€

Je pozoruhodnou skutočnosťou, že po mnohých rokoch sa prichádzajú k hrobu pátra Antona Lapšanského v Ľubici pri Kežmarku modliť veriaci z moravských farností, v ktorých požehnane účinkoval. Rozpráva nám o ňom jeho staršia sestra, ktorá ho poznala od útleho detstva až do konca jeho života. Hoci jeho tajomstvo, že je jezuitom, bolo pred ňou skryté, dokázala ho vybadať z jeho spôsobu jednania s ľuďmi. Podľa vzoru svätého Ignáca využíval každé stretnutie na to, aby nadviazal rozhovor, ktorý potom dômyselne priviedol k dôležitým životným otázkam. Napokon končil rozhovorom o Bohu a o tom, ako čo najintenzívnejšie žiť s Bohom. Dokázal si všimnúť utiahnutých a povzbudiť ich k duchovnému rastu, viacerých sprevádzal na ceste ku kňazskému a rehoľnému povolaniu. Rovnako bolo obľúbený v rodinách i medzi mládežou, ktorou bol vždy obklopený. Svojím životom celkom zreteľne vydal svedectvo viery, čo dosvedčujú tí, ktorí ho osobne poznali, a my sa spolu s nimi môžeme tešiť a povzbudiť.

Obsah:

Predhovor editorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Tajná formácia jezuitov v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia . . . . .7
1. Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2. Historické okolnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
3. Kandidatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4. Prijatie do noviciátu a noviciát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5. Štúdium fi lozofi e a teológie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6. Na záver vysvetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tridsaťtri prosieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Anna Lapšanská – Pozbierané čriepky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Úvodom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Rodisko, rodný dom, rodina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Drobné spomienky z detstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Oteckova choroba, smrť a pohreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Po oteckovej smrti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Za Slovenského štátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Odchod z domova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Pohnuté udalosti ku koncu svetovej vojny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Dospievanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Tóno v Ružomberku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Tónko – majster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Vojenčina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Trenčín – Poprad – Piešťany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Moje stretnutia s Tónom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Teológia – Olomouc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Kňazské svätenie, primície . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Láska a oddannosť rádu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Pastorácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Tóno – samorast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Zrniečka zo Zlína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Kaplánom v Bíloviciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Nezdenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Do roka a do dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Ten osudný deň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Pohreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Príloha
Kázne a prejavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Korešpondencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
O Tónovi z kondolenčných prejavov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Zakončenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Po mamičkinej smrti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 145×205 mm ISBN: 978808191198 Počet strán: 286 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách