🔥Horúca správa: Nový prípad Dominika Dána v predpredaji!

E-kniha Meritum Účetnictví podnikatelů 2018 - Kolektiv autorů

Meritum Účetnictví podnikatelů 2018 (e-kniha)


🌴 Okamžite na stiahnutie
27,16€

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.
Ze změn pro rok 2018 vybíráme:

změna ve vykazování účtů časového rozlišení v rozvaze,
ocenění majetku při změně kategorie účetní jednotky,
změny v občanském zákoníku.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2018 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je rozdělena do 24 dílů (úvod do účetnictví, nový občanský zákoník – hlavní změny a jejich dopady do účetnictví, dlouhodobý majetek, zásoby, pokladna, účetní operace ve vztahu k bance, účetní operace vyjádřené v cizí měně, pohledávky, dluhy, oceňování, opravné položky, časové rozlišení, cenné papíry, podíly a deriváty, zúčtování se zaměstnanci, daně a dotace, leasing, základní kapitál, fondy, rezervy, odložená daňová povinnost, účetní odpisy, tržby, náklady, výnosy a účetní závěrka) a obsahuje srozumitelný výklad všech účetních oblastí, které se v praxi při vedení účetnictví běžně vyskytují, a to ve znění předpisů pro rok 2018.

Jazyk: český Rok vydania: 2018 Rozmer: 9990001780746

Zaradené v kategóriách