🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Kniha Ústava České republiky -

Ústava České republiky


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,80€

Ústava České republiky je základní zákon České republiky. Je tvořena preambulí a 8 hlavami, zahrnujícími základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení. Přinášíme aktuální znění Ústavy České republiky.

Listina základních práv a svobod je součást ústavního pořádku České republiky. Listina garantuje prává občanů a vyjadřuje vztah mezi státem a občanem.
Má 44 článků členěných do šesti hlav. Hlava první garantuje některá práva, hlava druhá obsahuje katalog základních lidských práv a svobod, hlava třetí upravuje práva národnostních menšin, hlava čtvrtá hospodářská, sociální a kulturní práva, hlava pátá se zabývá právem na soudní a jinou právní ochranu, hlava šestá pak upravuje společná ustanovení.

Obsah:
- Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.
- Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
- Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

Jazyk: český Rok vydania: 2019 Rozmer: 110×150 mm ISBN: 9788073654214 Počet strán: 120 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách