❄️Aktuálne knižné zľavy

Kniha Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2019 -

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2019

UNIKA (2019)

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,50€

Sadzobník UNIKA pre rok 2019 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená, v závislosti od aktuálneho rozpočtového nákladu stavby.

Pri úprave cien v sadzobníku pre rok 2019 bol zohľadnený  pohyb cien stavebných prác od posledného vydania sadzobníka 2018. V aktuálnom vydaní bola zohľadnená miera inflácie ako aj  rast miezd v NH podľa údajov Štatistického úradu SR. Vzhľadom k tomuto vývoju boli ceny v sadzobníku pre rok 2019 upravené v niektorých pásmach. Vydanie sadzobníka obsahuje tiež odporúčané hodinové sadzby pre projektové práce, ktoré sa oproti stavu z 2018 nezvýšili.

Zásady percentuálneho rozdelenia ceny projektových prác a inžinierskych činností ako aj percentuálne rozdelenie ceny do jednotlivých fáz týchto činností zostávajú bez zmien.

Sadzobník bude vhodnou pomôckou pri vypracovaní návrhov ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, na základe ktorých sa dohodne cena podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade verejného obstarávania aj podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788088966920 Počet strán: 165 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách