⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán v predpredaji!

Kniha Nový pomocník z matematiky 6 (1. časť pracovnej učebnice) - Iveta Kohanová, Lucia Šimová, Martina Totkovičová

Nový pomocník z matematiky 6 (1. časť pracovnej učebnice)

pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ


🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
4,40€
Zľava 7%
4,09€

Vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.

Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.

Nový Pomocník 6/ 1 obsahuje:
  • Počtové výkony s prirodzenými číslami – 2
  • Deliteľnosť – 10
  • Uhol a jeho veľkosť. Operácie s uhlami – 28
  • Desatinné čísla a ich sčitovanie a odčitovanie – 46
  • Matematická gramotnosť – Nákup kníh – 70
  • Trojuholník, jeho vlastnosti a konštrukcie – 72
Nový pomocník z matematiky 6 je odporúčaný MŠVVaŠ SR.

Vydanie: 4

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081206436 Počet strán: 80 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách