❄️Novoročné knižné zľavy

Kniha Zopakuj si slovenčinu 7 - Zuzana Bartošová, Libuša Bednáriková, Veronika Burčíková, Veronika Dobrovodská, Stanislava Havettová, Katarína Hincová, Mária Mydlová

Zopakuj si slovenčinu 7

testy na opakovanie učiva pre 7. ročník


🍌 Odosielame o 7 dní.
9,90€

Testy na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre 7. ročník základnej školy na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry.

Ide o jedinečný a všestranný pracovný zošit určený žiakom 7. ročníka na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry.

Prináša testy zamerané na jednotlivé učivá (podstatné mená, vybrané slová, číslovky, slovesá, zámená a pod.), ale takisto aj tzv. zmiešané testy, ktoré umožňujú overiť si znalosti z učiva celého 7. ročníka základnej školy.

Pracovný zošit Zopakuj si slovenčinu 7:
  • kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry,
  • odborne zostavená zbierka testov, ktorá učiteľom aj rodičom ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva zo SJL,
  • v jednom pracovnom zošite nájdete profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov zo SJL.
Testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.

Pracovný zošit Zopakuj si slovenčinu 7 je určený na:
  • overenie úrovne poznatkov zo SJL získaných v 7. ročníku ZŠ,
  • precvičenie čítania s porozumením,
  • zdokonalenie pravopisných schopností,
  • zdokonalenie čitateľskej gramotnosti (vyhľadanie a interpretácia informácií a poznatkov),
  • rozvíjanie komunikačnej gramotnosti v písanej forme.
V pracovnom zošite sú použité typy úloh:
  • s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D,
  • s krátkou odpoveďou.
V pracovných zošitoch Zopakuj si slovenčinu je aj stručné zhrnutie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre daný ročník a kľúč správnych odpovedí.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081403248 Počet strán: 96 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách