🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Hudobná náuka 2

pracovný zošit


🍌 Odosielame o 8 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
2,15€

Pracovný zošit je určený pre 2. ročník hudobnej náuky v ZUŠ. Učivo je spracované prehľadne (názorné vysvetlenie pojmov a predpísané príklady so zadaním). Úlohy vychádzajú z prvého dielu zošita Hudobná náuka 1 a sú doplnené o nové poznatky. Žiaci si precvičujú noty na pomocných čiarach, stupnice, kvintakordy a ich obraty.
Zošity obsahujú základné poznatky o hudobných nástrojoch a speváckych zboroch. Rytmické cvičenia nadväzujú na zošit Hudobná náuka 1. Žiaci svoje vedomosti využijú v doplňovačkách a hudobných hádankách. Zošity sú doplnené nápaditými grafickými symbolmi a obrázkami hudobných nástrojov.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2012 ISBN: 9876752987675 Rozmer: 210×150 mm Počet strán: 88

Zaradené v kategóriách